Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 4
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )


Свернуть

> Добро пожаловать на наш форум

Здравствуйте уважаемый посетитель. К сожалению вы не были распознаны форумом как зарегистрированный пользователь. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Если вы уже зарегистрированы на форуме, то вам необходимо пройти авторизацию, используя Ваш логин и пароль.

Логин:   
Пароль:
 

Форум:

Новые темы (за 20 дней):

Последние сообщения:

Наши сервисы:

Дополнительно:

Новости для бухгалтера:

 
Обзор интернет-изданий (24.04.2017 - 30.04.2017) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев


З 1 травня зростає прожитковий мінімум, але оклади за ЄТС до кінця року змінюватись не будуть
Розмір прожиткового мінімуму визначений ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 р № 1801-VIII [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Відшкодування витрат на житло та послуг банку при їх оплаті відрядженому працівнику
Плата за надання готельних послуг стягується відповідно до єдиної розрахункової години — 12-ї години поточної доби за місцевим часом. У випадку проживання в готелі менше однієї доби та в разі раннього заїзду (до розрахункової години) чи пізнього виїзду (після розрахункової години) готель самостійно визначає розмір плати за надання готельних послуг. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Уряд схвалив План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах
Проект розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», розроблений Держенергоефективності, схвалено на засіданні Уряду 26 квітня. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

У вартості медичної послуги ми врахуємо специфіку роботи лікарів у гірських районах, - Павло Ковтонюк
інансування лікарів первинної ланки, які працюють у гірських районах, повинно враховувати складність роботи, зумовлену важкодоступністю до пацієнта. Про це заявив заступник Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк за підсумками візиту до Івано-Франківської області. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] …

Уряд затвердив Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Із набранням чинності Закону України «Про державну службу» суттєвих змін зазнав порядок вступу на державну службу. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Повноваження спроможних громад розширюються: тепер вони наглядатимуть за дотриманням законодавства про працю
В Україні триває процес децентралізації владних повноважень. Державний контроль та державний нагляд за дотриманням законодавства про працю – ці повноваження з початку 2017 року держава передала на рівень виконавчих органів об’єднаних територіальних громад та міських рад міст обласного значення. А цими днями Уряд внормував питання щодо діяльності у складі цих органів інспекторів праці. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Как заполнить графы 6 и 7 налоговой накладной для строительных работ
Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и прочих показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухучета, финотчетности и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, — п. 44.1 НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Правительство медлит с повышением должностных окладов в местных советах
Во исполнение п. 5 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078, в случае если ИПЦ для проведения индексации, рассчитанный нарастающим итогом, превысил 10%, Правительство должно принять решение о повышении тарифных ставок (окладов) работникам бюджетной сферы, в частности, и местного самоуправления, с учетом суммы индексации, сложившейся на момент повышения. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]...

Подается ли предпринимателем-общесистемщиком приложение Ф2 к декларации, если дохода не было
ФЛП на общей системе налогообложения заполняет и подает приложение Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» вместе с налоговой декларацией, независимо от результатов осуществления предпринимательской деятельности. Если в течение отчетного периода дохода от предпринимательской деятельности не было, то в соответствующих строках приложения и налоговой декларации ставятся прочерки. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как заполнять форму статнаблюдения № 2-буд (квартальная)
Государственная служба статистики Украины предоставила разъяснения относительно заполнения формы № 2-буд (квартальная) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт». [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Облагаются ли НДФЛ инфляционные начисления и 3% просроченного долга
Должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы (ст. 625 ГКУ). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как заполнить графу 3.1 налоговой накладной, если на момент поставки импортируемого товара изменился код УКТ ВЭД
Как известно, код товара по УКТ ВЭД с 01.01.2017 г. является обязательным реквизитом налоговой накладной для поставки всех товаров (пп. «і» п. 201.1 НКУ) и указывается в графе 3.1 налоговой накладной. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Каков порядок заполнения графы 3.3 налоговой накладной
В графу 3.3 налоговой накладной вносятся данные касательно кода услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняется на всех этапах поставки услуг. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Каким будет штраф за нарушение формирования тарифной системы оплаты труда
Нормы и гарантии в оплате труда, предусмотренные ч. 1 ст. 12 Закона Украины «Об оплате труда» и КЗоТ, являются минимальными государственными гарантиями. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

С какого периода применять нулевую ставку налога на прибыль вновь созданному предприятию
На период до 31.12.2021 г. применяется ставка 0% для плательщиков налога на прибыль, у которых годовой доход, определенный по правилам бухучета за последний годовой отчетный период, не превышает 3 млн грн и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной платы (дохода) каждому из работников, состоящих с налогоплательщиком в трудовых отношениях, составляет не менее двух минимальных зарплат… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Когда начинается контроль за импортными операциями
Отсчет законодательно установленного срока расчетов начинается со следующего календарного дня после осуществления авансового платежа, выставления векселя в пользу поставщика импортируемого товара или при применении расчетов в форме документарного аккредитива с момента осуществления банком платежа в пользу нерезидента. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Кто со стороны работников должен подписывать колдоговор с работодателем
Избрание представителя трудового коллектива для подписания колдоговора возможно только при отсутствии на предприятии (в учреждении, организации, заведении) профсоюзной организации. Это следует из положений ч. 1 ст. 12 КЗоТУ и ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г. № 3356-XII. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Уведомлять ли ГФС о переходе работника с неполного рабочего времени на полное рабочее время
Если работник, который работает по основному месту работы на предприятии, по собственному желанию в пределах своей должности желает перейти с неполного рабочего времени на полное рабочее время или наоборот, нужно ли подавать Уведомление о принятом работнике в фискальную службу? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Минсоцполитики о междолжностных соотношениях размеров тарифных должностных окладов и фактических окладах в пределах «вилки»
Межквалификационные (междолжностные) соотношения размеров тарифных ставок (должностных окладов) устанавливаются работодателем в колдоговоре или ином локальном документе предприятия в зависимости от сложности работ, организационно-правового уровня должности, функций, которые выполняет подразделение, где работает тот или иной работник, и других условий труда. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Регистрироваться ли плательщиком акциза, если горючее было похищено, а далее его стоимость компенсирована
Хищение горючего и компенсация стоимости утраченного горючего виновным лицом НЕ являются операциями по реализации горючего в понимании абз. 2 пп. 14.1.212 НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Внесены изменения в форму Личной карточки госслужащего
Пункт 14 «Відомості про військовий облік» Личной карточки госслужащего был обновлен. К тому же предусматривается, что: 1. Строку «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)», пункты 1–13, 15, 16, 30, 31 Личной карточки заполняет претендент на должность. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Система оподаткування — торгівлі не заборона
Підприємство на загальній системі оподаткування є платником податку на прибуток. Об’єктом оподаткування податком є визначений за правилами бухобліку фінансовий результат, відкоригований на різниці, які виникають відповідно до положень пп. 134.1.1 ПКУ [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Чи може представництво надати благодійну допомогу
Податковий кодекс України не встановлює обмежень щодо надання представництвом нерезидента безповоротної благодійної допомоги благодійним організаціям на території України. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Самостійне коригування ціни контрольованої операції
Якщо під час здійснення контрольованих операцій платник податків застосовує умови, що не відповідають принципу «витягнутої руки», він має право самостійно відкоригувати ціну контрольованої операції та сум податкових зобов’язань. За умови, що коригування не зменшить суму податку. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Сумма больничных, связанных с несчастным случаем на производстве: что с ЕВ?
Согласно п. 2 ст. 15 Закона Украины «О общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон) работодатель обязан, в частности предоставлять и оплачивать застрахованным лицам в случае наступления страхового случая соответствующий вид материального обеспечения, страховых выплат и социальных услуг согласно Закону. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Возврат товара неплательщиком НДС: порядок корректировки
Уменьшение суммы налоговых обязательств плательщика налога – поставщика в случае изменения суммы компенсации стоимости товаров/услуг, предоставленных лицам, которые не были плательщиками этого налога на дату такой поставки, разрешается только при возврате ранее поставленных товаров в собственность поставщика с предоставлением получателю полной денежной компенсации их стоимости, в том числе при пересмотре цен, связанных с гарантийной заменой товаров или низкокачественных товаров согласно закону или договору (п. 192.2 ст. 192 НКУ). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Составление дотационных налоговых накладных: ответы на актуальные вопросы
С 2017 года для сельхозтоваропроизводителей введена бюджетная дотация. Порядок и условия ее получения регламентируются разд. VІ Закона от 24.06.2004 г. № 1877-IV «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины». Для сельхозпроизводителей, которые имеют право на получение дотации, установлены определенные особенности заполнения НН. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Предприниматель-единщик торгует бытовой техникой: новшества применения РРО
C 8 мая 2017 года вступает в силу Перечень технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций, утвержденный постановлением КМУ от 16.03.17 г. № 231. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Коды видов услуг по ГКПУ: ответы на вопросы
Плательщики НДС испытывают трудности при определении кодов товаров по УКТВЭД и услуг по ГКПП для оформления налоговых накладных. Контролеры же направляют бухгалтеров (см., например, ответ в категории 101.17 ЗІР. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Директор будет выполнять работу бухгалтера на время ее декрета: как составить приказ
Главный бухгалтер нашего предприятия в скором времени собирается в отпуск по беременности и родам и сразу после него — в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Подскажите, как в таком случае сформулировать приказ о возложении обязанностей бухгалтера на директора. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Директор купил для себя билет за счет фирмы: как облагать налогами
Директор купил для себя билет на самолет за денежные средства фирмы. Нужно ли рассматривать это как доход и облагать налогом на доходы, военным сбором и единым взносом? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Можно ли в командировке снимать жилье у предпринимателя
ГФСУ уверяет: нормами пп. 170.9.1 НКУ не предусмотрены ограничения касательно найма жилого помещения у физического лица — предпринимателя. Возмещенная работнику в установленном порядке оплата стоимости проживания в гостинице (мотеле) не является его доходом. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность при доказанности состава гражданского правонарушения
Суть спора: юридическая компания (истец) подала иск к Предприятию (ответчик) о взыскании 18000 грн. убытков (упущенной выгоды), причиненных отказом ответчика от заключения с истцом договора о предоставлении юридических услуг. Истец указал, что стороны договорились о заключении договора о предоставлении юридических услуг (для получения Предприятием статуса плательщика единого налога). Представители истца проводили встречи с представителями ответчика, предоставляли предварительные консультации и провели ряд исследований. Ответчику был направлен согласованный проект договора. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

«Прибыльная» декларация за I квартал: новые разницы, новая форма…
Близится предельный срок представления декларации по налогу на прибыль за I квартал 2017 года — 10 мая. А значит, плательщики этого налога, отчитывающиеся поквартально, должны составить налоговую декларацию и сдать ее в орган ГФС. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Сельхоздотация: распределение, реестр, расчет, налоговые накладные
Задекларированный в НКУ и Законе № 1877(1) порядок предоставления сельхозпредприятиям бюджетной дотации продолжает получать необходимую подзаконную нормативную базу. Фактически формирование Реестра получателей бюджетной дотации завершено. И, как это часто бывает, в таких нормативных актах всплывают интересные подробности, которых не было в самих законах. Каких же подводных камней ожидать аграриям? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как определять календарные дни расчетного периода для оплаты отпуска в случае работы на условиях неполной рабочей недели?
Алгоритм расчета средней зарплаты для оплаты дней отпуска установлен Порядком № 100(1). В целях исчисления средней зарплаты для оплаты отпуска заработок за месяцы расчетного периода нужно разделить на количество календарных дней расчетного периода без учета праздничных и нерабочих дней (п.7 Порядка № 100). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Предприятие занимается продажей товаров. По условиям договора с поставщиком оно получает бонусы за выполнение определенных условий (объем закупок, своевременная оплата и т.д.). Как составить налоговую накладную на бонусы и какой код товаров или услуг необходимо указать в такой налоговой накладной?
Прежде чем искать код товаров или услуг для указания в налоговой накладной, необходимо найти ответ на вопрос, что же такое бонус. Причем нас будет интересовать классификация этого понятия исключительно в целях налогообложения. К сожалению, ответить на поставленный вопрос, опираясь на нормативные документы, не получится. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Можно ли округлить до единицы коэффициент повышения оклада (1,032) при расчете отпускных, если такой порядок округления будет определен в Положении об оплате труда?
С 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла вдвое и составляет 3200 грн. Поэтому большинство предприятий повысили должностные оклады (тарифные ставки) работникам. Как следствие, при исчислении средней зарплаты для оплаты отпусков в соответствии с п.10 Порядка № 100 заработок до повышения корректируется на коэффициент повышения тарифных ставок (должностных окладов). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как определить доплату до минзарплаты, если работник в марте или апреле 2017 года несколько дней находился в командировке, которые оплачены исходя из среднего заработка или по условиям трудового договора?
Согласно ст.121 КЗоТ оплата времени командировки проводится в соответствии с условиями трудового или коллективного договора, но размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка. Однако возникает вопрос, как проверить в этом случае, обеспечен ли гарантированный размер минимальной зарплаты в соответствии со ст.31 Закона об оплате труда. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Як розірвати договір з управляючою компанією
Чимало співвласників багатоквартирних будинків під час обрання способу управління останніми віддають перевагу залученню управляючих компаній. Однак нерідко трапляється так, що якість послуг, котрі надаються управителем, не відповідає заявленій. Або послуги якісні, однак знайшлася компанія, готова співпрацювати на більш вигідних для співвласників умовах. Чи, скажімо, співвласники прийняли рішення про створення ОСББ, і в послугах управителя зникла потреба. Словом, варіантів чимало. Однак у всіх випадках постає єдине запитання: як розірвати договір з управителем? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…В каком порядке и в течение каких сроков осуществляется возврат сумм бюджетного возмещения?
Порядок определения суммы НДС, подлежащей возмещению из Государственного бюджета Украины (бюджетному возмещению), и сроки проведения расчетов, регламентированы ст. 200 НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Какая ответственность предусмотрена для поставщика за нарушение последовательности присвоения номеров налоговых накладных в течение определенного периода?
Согласно п. 201.1 ст. 201 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств плательщик налога обязан составить налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации в порядке, определенном законодательством, электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в ЕРНН в установленный НКУ срок. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

По каким критериям определяется личная неосторожность потерпевшего как причина наступления несчастного случая?
Управление Гоструда в Луганской области отвечает следующее. Как свидетельствует практический опыт, одной из причин наступления несчастных случаев является личная неосторожность пострадавшего. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Каким образом проводится оценка стоимости объектов недвижимого имущества для расчета НДФЛ при получении физическим лицом наследства (подарка), в том числе от родственников первой и второй степени родства?
Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога в результате принятия им в наследство или подарок средств, имущества, имущественных или неимущественных прав осуществляется по правилам, установленным ст. 174 НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

За какой период с целью применения ставки налога на прибыль 0 % следует учитывать критерий относительно размера дохода и заработной платы плательщику налога, который образован в течение 2017 года или посредине любого следующего года?
Согласно п. 44 подразд. 4 разд. XX "Переходные положения" НКУ, на период до 31 декабря 2021 года применяется ставка 0 % для плательщиков налога на прибыль, у которых годовой доход, определенный по правилам бухгалтерского учета за последний годовой отчетный период не превышает трех миллионов гривен и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной платы (дохода) каждому из работников, состоящих с плательщиком налога в трудовых отношениях, является не меньше, чем две минимальные заработные платы, размер которой установлен законом, и которые отвечают одному из таких критериев… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как оформить взаиморасчеты с подотчетными лицами с использованием корпоративной банковской карты в программе "1С: Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0"?
Подотчетное лицо - доверенное лицо, которое имеет ряд прав и обязанностей и состоит с предприятием в трудовых и административно-правовых отношениях. При расчетах с подотчетным лицом выполняются операции… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Какие сведения указываются в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения при внесении изменений в реестр плательщиков ЕН?
Согласно п. 298.3 ст. 298 НКУ, в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения (далее - заявление) указываются следующие обязательные сведения… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Могут ли ФЛП - плательщики единого налога, осуществляющие перевозки пассажиров при продаже билетов, квитанций, талонов применять РК и КУРО в случае превышения объема дохода 1 млн. грн.?
Согласно п. 296.10 ст. 296 НКУ, РРО не применяются плательщиками единого налога… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Имеют ли право работники контролирующих органов применять повторно штрафные санкции при проведении проверок за те же самые нарушения, которые были выявлены во время проведения другой проверки?
Согласно абзаца первого п. 75.1 ст. 75 НКУ, контролирующие органы имеют право проводить камеральные, документальные (плановые или внеплановые; выездные или невыездные) и фактические проверки. Согласно п. 102.1 ст. 102 НКУ контролирующий орган, кроме случаев, определенных п. 102.2 ст. 102 НКУ, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, определенных НКУ, не позднее окончания 1095 дня… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Какой срок представления отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации?
В соответствии с п. 46.2 ст. 46 НКУ неприбыльные предприятия, учреждения и организации, определенные п. 133.4 ст. 133 НКУ, подают отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику (профессиональные союзы, их объединения и организации профсоюзов, образованные в порядке, определенном законом, отчитываются в случае нарушений п. 133.4 ст. 133 НКУ), и годовую финансовую отчетность. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Имеет ли право ООО принимать для изготовления индивидуальных заказов давальческое сырье от физических лиц и от настоятеля храма? Как правильно составить договор и вести учет?
В данном случае заключается договор подряда на изготовление предмета (вещи) из материалов заказчика. Согласно ст. 837 ГКУ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Какие вина относятся к столовым винам и как по внешнему виду винодельческой продукции (бутылки или другая посуда) можно определить ее принадлежность к столовым винам?
Согласно п. 28 ст. 1 Закона Украины от 16.06.2005 г. № 2662-IV "О винограде и виноградном вине", вино столовое - это вино, изготовленное путем полного или неполного сбраживания сусла. В зависимости от содержания сахара, столовое вино делится на сухое, полусухое, полусладкое. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Увеличивается ли размер экологического налога, если у субъекта хозяйствования есть факт превышения утвержденных лимитов за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения или в случае их отсутствия?
Подпунктом 242.1.1 п. 242.1 ст. 242 НКУ, определены объект и база налогообложения по экологическому налогу, который взимается за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, в частности, объемы и виды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

В феврале 2016 года на предприятии была сокращена должность механика, а в октябре 2016 года опять возникла необходимость ввести ту же должность. Какие существуют временные ограничения между сокращением должности и ее восстановлением?
Действующим законодательством не установлены какие-либо временные ограничения между сокращением должности и ее восстановлением. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как отследить взаиморасчеты по продаже различных торговых марок в программе "1С: Управление торговым предприятием для Украины"?
Отличительной особенностью товаров разных производителей является торговая марка. Торговая марка включает в свой состав марочное имя, марочный знак и товарный знак. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Нужно ли субъекту хозяйствования и/или самозанятому лицу удерживать НДФЛ во время начисления (выплаты) ФЛП, местонахождением или местом жительства которых является временно оккупированная территория, с дохода от осуществления ими предпринимательской деятельности?
Согласно п.п. 38.9 п. 38 подразд. 10 разд. XX "Переходные положения" НКУ при начислении (выплате) физическим лицам - предпринимателям, местонахождением или местом жительства которых является временно оккупированная территория (независимо от системы налогообложения), дохода от осуществления ими предпринимательской деятельности субъект хозяйствования и/или самозанятое лицо, которые начисляют (выплачивают) такой доход, обязаны удержать НДФЛ у источника выплаты. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Каким образом исправить ошибку, допущенную в приложении 1 к налоговой декларации по НДС, которая повлияла/не повлияла на числовые показатели налоговой декларации по НДС?
Согласно п. 50.1 ст. 50 НКУ, и п. 1 разд. IV Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21, в случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных ст. 102 НКУ) налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданной им декларации, он обязан направить уточняющий расчет к такой декларации по форме, установленной на дату представления уточняющего расчета. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Могут ли быть в зарегистрированы в ЕРНН налоговые накладные/расчеты корректировки с индивидуальным налоговым номером покупателя, который не внесен в реестр плательщиков НДС?
Согласно п. 201.8 и п. 201.10 ст. 201 НКУ, право на начисление НДС, составление накладных/расчетов корректировки и их регистрации в ЕРНН предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным как плательщики НДС в порядке, предусмотренном ст. 183 НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Что обжалуется налогоплательщиком, если по результатам рассмотрения первичной жалобы частично отменено налоговое уведомление-решение: решение о результатах рассмотрения первичной жалобы или налоговое уведомление-решение на уменьшенную сумму, которое будет принято по результатам рассмотрения такой жалобы?

Согласно п. 56.6 ст. 56 НКУ, в случае когда контролирующий орган принимает решение о полном или частичном неудовлетворении жалобы налогоплательщика, такой налогоплательщик имеет право обратиться в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения решения о результатах рассмотрения жалобы, с жалобой в контролирующий орган высшего уровня. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Каков порядок заполнения реквизитов заглавной части налоговой накладной, если приобретение (поставка) товаров/услуг осуществляется филиалом (структурным подразделением) филиалу (структурному подразделению), которому головным предприятием делегировано право составления налоговых накладных?
Согласно п.п. "г" п. 201.1 ст. 201 НКУ, в случае поставки/приобретения филиалом (структурным подразделением) товаров/услуг, которая фактически является от имени головного предприятия - плательщика налога стороной договора, в налоговой накладной, кроме налогового номера налогоплательщика дополнительно указывается числовой номер такого филиала (структурного подразделения). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Курс на цифру: регулирование "электронного суда"
В начале марта текущего года в рамках заседания Комитета Американской торговой палаты по вопросам правовой политики была проведена встреча с Алексеем Филатовым, заместителем Главы Администрации Президента Украины, Председателем Совета по вопросам судебной реформы, посвященная ключевым вопросам создания Верховного Суда, монополии адвокатуры и судебной реформы в части изменений в процессуальное законодательство. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Доступ к публичной информации: Закон, который действительно работает!
Одним из действенных способов получения необходимых сведений от публичных органов и учреждений является обращение к ним с запросами на публичную информацию. Такая возможность предусмотрена Законом Украины от 13 января 2011 года № 2939-VI "О доступе к публичной информации". [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Экспорт товаров: валютное регулирование и налоговый учет
Экспорт (окончательный вывоз) – это таможенный режим, в соответствии с которым украинские товары выпускаются для свободного обращения за пределами таможенной территории Украины без обязательств относительно их обратного ввоза (ч. 1 ст. 82 ТКУ). (Особенности таможенного оформления товаров в режиме экспорта налоговики разъяснили в разделе 204.03 модуля База знаний). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как вернуть уплаченный в бюджет НДФЛ с дивидендов
Поводом для написания этой статьи послужил вопрос, поступивший в редакционную почту издания: "Предприятие выплатило физическому лицу доход в виде дивидендов в первом квартале 2017 года. НДФЛ, удержанный с такого дохода, был уплачен в бюджет в установленные сроки. Однако ставка НДФЛ изменилась. Может ли предприятие теперь вернуть себе уплаченный в бюджет НДФЛ и как это сделать? Как отразить такую операцию в налоговом расчете по ф. № 1ДФ?" [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Включать ли в отчет по ТЦО операцию по бесплатной передаче товара
Резидент, который подпадает под критерии ТЦО, бесплатно предоставил нерезиденту с низконалоговой юрисдикцией товар: нюансы составления Отчета. Хозяйственной операцией для целей ТЦО являются все виды операций, соглашений или договоренностей, документально подтвержденных или не подтвержденных, которые могут влиять на объект обложения налогом на прибыль предприятий налогоплательщика (пп. 39.2.1.1 НКУ). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Разрешено репатриировать дивиденды за 2016 год
Национальный банк Украины продолжает предпринимать меры по либерализации валютного регулирования. Национальный банк разрешил репатриацию дивидендов, начисленных не только за 2014–2015 гг., как это было до сих пор, но и за 2016 год, и упростил механизм для осуществления таких выплат. Одно лицо (эмитент, депозитарное учреждение или иностранный инвестор) сможет в течение одного месяца репатриировать дивиденды за эти годы в общей сумме до 5 млн долл. США. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

ГТД vs инвойс
Ссылаясь на позицию Минфина, специалисты ГФС делают следующие выводы: у зв'язку з прийняттям змін до Закону № 996 інвойс можна вважати первинним документом. Але якщо врахувати той факт, що йдеться про імпорт товару (сам процес розмитнення), то, маючи тільки інвойс, частина інформації буде недоступною. Наприклад, у нас буде відсутня дата надходження товару, адже дата інвойсу здебільшого раніше терміну вантажно-митної декларації, у результаті чого невідомо, який саме курс валют НБУ застосовувати, що унеможливить визначення фактичної вартості товару, а також розмір митних платежів та ПДВ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как подтвердить статус "неконтролируемой операции"
В частности, речь идет об операциях по начислению и выплате роялти плательщиком налога на прибыль. Прежде всего напомним: в редакции НКУ, действующей до 01.01.2017 г., финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму расходов по начислению роялти в полном объеме, если роялти начислены в пользу, в частности, нерезидентов, зарегистрированных в государствах (на территориях), указанных в пп. 39.2.1.2 НКУ (пп. 140.5.7 НКУ). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой
13 апреля Конвенцию презентовал Юрий Буца, заместитель Министра финансов по вопросам европейской интеграции. Так, документ будет способствовать избежанию двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые получают на территориях обеих стран, предотвращению уклонения от уплаты налогов, обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Мальты и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Каким будет будущее электронных денег
Национальный банк Украины прогнозирует рост популярности электронных денег. Украинцы все чаще используют электронные деньги для расчетов за товары и услуги. Так, количество выпущенных банками электронных денег в 2016 году составляла 40,5 млн грн, а объем операций с электронными деньгами – почти 3 млрд грн. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Украинский бизнес ожидает существенного оживления деловой активности
Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания в отношении оживления деловой активности. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного НБУ в I квартале 2017 года. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Акционеров начнут уведомлять через депозитарную систему
Акционерные общества могут направлять уведомления акционерам с помощью депозитария. Акционеры будут получать уведомления через депозитарную систему, если такой способ определен уставом акционерного общества. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Связь между взносом ОС в статкапитал и контролируемой операцией найдена
письмо ГФСУ от 09.03.2017 г. № 5898/7/99-99-14-01-02-17. Что произошло: объяснили, как именно взнос ОС в статкапитал влияет на объект обложения налогом на прибыль и будет ли считаться такая операция контролируемой. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Начата работа над налогом на выведенный капитал
Изымать часть прибыли на этапе обращения в бизнесе – не только бессмысленно, но даже вредно для экономики в перспективе. Переговоры о появлении в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль начались еще в конце 2015 года. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Сравнительная характеристика отечественной и зарубежной структуры Баланса (НП(С)БУ, МСБУ, ГААП США, Директива 2013/34/ЕС)
Основным документом финансовой отчетности во всех странах является Баланс предприятия (Отчет о финансовом состоянии), который является главным источником информации о финансово-имущественном состоянии предприятия для всех заинтересованных пользователей. В основу Баланса в любой стране положено главное уравнение бухгалтерского учета, отражающее взаимосвязь между активами, пассивами (обязательствами) и собственным капиталом: актив = капитал + обязательства. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 23, оставить комментарий   
Правительство обнародовало решение о механизме монетизации сэкономленных субсидий [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Кабинет Министров Украины обнародовал решение о введении механизма монетизации субсидий, сэкономленных в отопительный период 2016-2017 годов. Полное описание механизма содержит[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], опубликованом на Правительственном портале.

Напомним, Правительство Владимира Гройсмана на заседании 26 апреля приняло решение о началепроцесса монетизации субсидий. Правительственная инициатива коснется 1,5 млн семей. Они смогут получить примерно 700 грн в качестве единоразовой выплаты. Расчет выплаты учитывает экономию 150 кВт електренергії, которая используется на отопление, и 100 кубов газа.

Как отмечается в постановлении Правительства, после окончания отопительного сезонанеиспользованная сумма субсидии для возмещения расходов на оплату услуги по централизованномуотоплению (теплоснабжению), снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, услуг по газо- и электроснабжению для индивидуального отопления (в случае использования природного газа/электрическойэнергии для индивидуального отопления) возвращается предприятием-изготовителем/исполнителем такойуслуги в бюджет в полном объеме на основании акта расчета общего объема неиспользованных суммсубсидии.

«Часть неиспользованной суммы субсидии в эквиваленте, который не превышает стоимости 100 куб. метров природного газа или стоимости 150 кВт•ч электрической энергии, перечисляется на лицевой счетполучателя субсидии в банковском учреждении или выплачивается через отделения почтовой связи ПАО «Укрпочта» на основании списков таких лиц, которые подаются до 1 июня текущего года предприятиями-производителями/исполнителями услуг по газо-, электроснабжению в бумажном и электронном виде», - говорится в документе.

Кроме того, постановление содержит формулы расчета субсидий и перечень лиц, которые имеют право на субсидии. При этом, в документе отмечается, что получение денежной выплаты не будет влиять на право получения субсидий в будущем. Правило начисления помощи остается: субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода лицаили семьи.Читайте также [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 12, оставить комментарий   
ЖКХ-задолженность: когда смогут забрать всё [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Светлана Приймак, юрист
Жилищно-коммунальные услуги, в число которых входит предоставление хозяйствующими компаниями отопления, канализации, водо-, газо и электроснабжения, уборки мусора с придомовой территории и из контейнеров, бесспорно при условии, если предоставляются надлежащим образом, существенно облегчают жизнь гражданам и делают её комфортной. В свою очередь, получение данного вида услуг и их фактическая не оплата влечет за собой определенные правовые последствия. да и сам порядок ответственности должников четко прописан в законодательстве. При этом обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором или законом, является залогом их предоставления, поскольку Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает обязательную их оплату потребителем таких услуг. Интересно, что достаточно большое количество политиков, а также некоторые известные юристы, в социальных сетях активно призывают граждан "не оплачивать услуги по грабительским ценам", при этом оформлять субсидии. Да и сам вице-премьер-министр Украины П.Розенко утверждает, что: "Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги жилищно-коммунального господатства (ЖКХ). По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит украинский о повышении тарифов" (цитата переведена на русский язык с сайта "Радио Свобода"). Конечно же, в результате повышения цен на потребительские товары, рост задолженности по заработной плате, её неадекватно малый размер в сегодняшних реалиях жизни, и пенсиям, которые практически в три раза меньше, чем прожиточный минимум доходов граждан, значительно увеличилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на всё вышеуказанное нужно понимать, что если долг лица представляет собой существенную сумму, он может быть взыскан посредством обращения его на его имущество. Также в качестве крайней меры должник может быть выселен из жилища по решению суда. Думаю, эту меру будут использовать не так часто, но всё-же, законодательство достаточно критично относится к должникам.

Когда смогут забрать всё?

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в постановлении ВССУ от 20.11.2013 г. по делу [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] указано, что в случае, когда жилое помещение принадлежит лицу на праве частной собственности, то участником правоотношений по поводу предоставления жилищно-коммунальных услуг по такого помещения является именно это лицо (в . 19 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»). Участие других лиц, проживающих в жилом помещении, в таких случаях определяется его владельцем и обязанности по оплате указанных услуг возникают у них только перед последним (ст. 156 ЖК Украины).
Далее следует учесть в каких случаях задолженность за коммунальные услуги считается существенной? - тогда, когда её сумма представляет собой более десяти зарплатных минимумов. На сегодня размер минимальной зарплаты составляет уже 3200 гривен. Если перевести этот показатель в денежный эквивалент, получится 32.000 гривен. или по курсу НБУ - около 1200$. Когда коммунальная задолженность гражданина менее этой суммы, её взыскание производится, согласно судебному решению, с его доходов.
Конечно, сам процесс принудительного взыскания долга начнет осуществляться только после того, как данное решение будет вынесено судом и вступит в законную силу. Как только это происходит, исполнители приступают к взысканию долга гражданина с его заработной платы, пенсионных поступлений и иного денежного дохода.

Реструктаризация долга по ЖКХ, как способ сохранить имущество

Ещё одна возможность погасить свой долг перед коммунальной службой — реструктуризировать его. О том, как воспользоваться этим вариантом, говорится в Законе Украины, посвященном реструктуризации. Ей подлежат задолженности по квартплате и предоставленным жилищно-коммунальным услугам.
В Законе говорится о том, что гражданин в праве договорится с хозяйствующими компаниями, осуществляющими поставку ему услуг жилищно-коммунального характера, о том, что он будет погашать свой долг перед ними равномерными частями, при этом своевременно платить за текущие услуги. В 2013 году был введен новый порядок, согласно которому производится взимание долгов за услуги ЖКХ с граждан. Жилищно-коммунальная компания обращается в суд с иском, суть которого заключается в том, что некое лицо не осуществляет своевременную оплату поставленных ему услуг. Заявление кредитора является основанием к изданию судом определенного приказа. Тут же следует обратить внимание и на то, что правовыми последствиями просрочки потребителем коммунальных услуг исполнения денежного обязательства могут быть и уплата пени, и – по требованию исполнителя – уплата суммы потерь от инфляции, и 3% годовых.
Так, норма статьи 20 Законе «О жилищно-коммунальных услугах» относительно ответственности должника за несвоевременное осуществление оплаты за жилищно-коммунальные услуги в виде пени не исключает применения правовых норм, установленных статьей 625 ГК Украины.

Для того, чтоб приказ судом был издан, не нужно ни извещения должника об этом, ни его присутствия в суде. Поэтому, когда тот узнает о существовании такого приказа в отношении себя, это становится для него полнейшей неожиданностью.

Чем руководствуется должник?


Нужно понимать из вышеуказанного то, что: о начале процесса взыскания задолженности вы узнаете постфактум и будете лишены возможности доказать суду необоснованность требований взыскателя; рассматривая заявление коммунальщика, суд не «разбирается» с подсчетом суммы задолженности, а выдает приказ на сумму, указанную в заявлении; судебный приказ является исполнительным документом и подлежит принудительному исполнению, как и судебные решения.
Поэтому руководствоваться следует тем, что любое решение суда обязано выноситься при соблюдении таких условий, как: предварительное уведомление всех заинтересованных лиц об этом и их право и возможность находиться при этом в зале заседания, где зачитывается вердикт. Однако никакой повестки в суд должник не получает. На его адрес приходит документ, информирующий о принятом решении. В нем также имеется требование уплатить установленную судом сумму денег.


Может ли такой приказ быть оспорен несогласным с ним лицом?

Может. На это ответчику по делу выделяется десять дней. Дни начинают отсчитываться с того момента как был издан приказ. Если должник успел оспорить приказ в указанные сроки, его дело будет рассматриваться судьями в привычном формате. Это значит, что должник сможет присутствовать на заседании.
Другой отличительной особенностью рассмотрения дела в обычном режиме является то, что суд выносит вердикт, связанный с задолженностью гражданина перед хозяйствующей компанией, только за три последних года, даже если она больше. Моментом отсчета трехлетнего срока служит дата подачи судебного иска кредитором.

Каков порядок, определяемый законодательством для издания приказа?

Согласно положению Гражданского процессуального кодекса, на его оформление выделяется три дня. Моментом, с которого начинает отсчитываться это время, является дата начала судебного производства. Основной спецификой производства судебного приказа является тот факт, что его выдача не обязует судебную инстанцию к проведению слушания по делу. Она также не обязана уведомлять стороны о принятии документа. Производство осуществляется в административном порядке, без заседания судей и без участия на нем должника и его кредитора. После выдачи судебного приказа его копия высылается должнику. Высылка документа осуществляется судом в тот же день или последующий за ним. Ответчик по делу получает копию в виде заказного письма с уведомлением. Также он получает и иные документы, имеющие непосредственное отношение к его делу. В число таких документов включается и копия искового заявления его кредитора.
В почтовом извещении проставляется число того дня, в который судебный приказ был вручен получателю. К этой дате должнику стоит отнестись внимательно. Именно она является точкой отсчета выделенного законодательством срока для возможного оспаривания им приказа. К сожалению, почтовые работники относятся к этому факту небрежно и безответственно.
Нередко они самостоятельно проставляют дату в почтовое извещение еще не врученного получателю документа и даже ставят роспись за него. Это приводит к тому, что срок обжалования приказа начинает автоматически отсчитываться. Подобное поведение почтовиков является прямым нарушением их должностных обязанностей. Адвокаты должников в своей практике не единожды сталкиваются с таким превышением полномочий. Еще один фактор, играющий против ответчика по ЖКХ-задолженности:
чаще всего почтальон не заморачивается тем, чтобы в обязательном порядке найти адресата и вручить ему лично в руки заказное письмо из суда. Если он не нашел получателя в свой первый визит к нему, то больше делать их не будет. Вряд ли он придет во второй или в третий раз. К чему приводит такая тактика? Безусловно, человек получит адресованное ему послание и ознакомится с его содержанием, но это произойдет тогда, когда установленный законодательством срок для оспаривания судебного приказа подойдет к концу. Ответчик уже ничего не сможет сделать, чтобы защитить свои права.
Должники и сами отказываются от вручения им заказных извещений из суда, справедливо предполагая, о чем в них будет идти речь. Также бывают случаи, когда почтальон просто не находит адресата по указанным на конверте данным. Первая ситуация разрешается следующим образом: в извещение ставится число того дня, когда адресат отказался от получения заказного почтового сообщения. Что касается второй ситуации — когда адресата невозможно застать по месту проживания, чтобы вручить ему судебный приказ, — то и её почтовики не оставляют без ответа. И в этом случае в извещении прописывается дата получения судебного послания. Если какому-либо гражданину адресованы заказные письма, а он находится в длительном — месячном-двухмесячном — отсутствии, вследствие командировки или отдыха, эти письма будут считаться врученными ему.
Получив сообщение из суда о принятом в отношении него решении по коммунальной задолженности, ответчик может не согласиться с ним. Если он не согласен с вердиктом и не желает исполнять судебное постановление, то должен потребовать его отмены. С этой целью в течение десяти дней после получения заказного письма — или, точнее, - в течение десяти дней, начиная от прописанного в извещении числа, — он должен прийти в суд и подать заявление. В том случае, если должник не предпринял никаких шагов в отношении отмены судебного решения, а после предоставленного на это законодательством десятидневного срока прошло еще три дня, вердикт обретает законную силу. Суд отдает взыскателю документ, с тем, чтобы тот предъявил его к исполнению. В украинской Конституции содержится статья под номером 47. Она написана для того, чтобы разъяснить гражданам ситуации, когда они могут лишиться собственного жилья. Если изучить представленные в ней положения, то можно заметить, что это возможно только в том случае, если на, то имеется судебное решение. Верховная Рада принимала законы, в которых такая возможность для частных лиц вполне вероятна. Судебное постановление в своей резолютивной части информирует гражданина и прочих лиц о том, что тот потерял свое право на проживание в указанной квартире. При этом его выселение из жилища должно осуществляться в соответствии с законом. Пока судебное решение не обрело силу, выселение невозможно. В нормах жилищного законодательства указаны причины, которые могут привести лицо к выселению его из жилья. При этом он не получит в качестве компенсации иное жилище вместо утраченного. Этих причин пять:
  1. Поводом к тому, чтобы начать судебный процесс против гражданина, могут, во-первых, послужить доказательства того, что он наносил систематические разрушения тому помещению, в котором проживает.
  2. Второй причиной служат сведения о том, что ответчик использует жилище не по назначению.
  3. Третье основание инициирования судебного производства — систематическое нарушение лицом установленных норм общежития. Судебное разбирательство носит характер крайней меры, в том случае, если гражданин никак не реагирует на иное воздействие, которое состоит из общественного порицания, увещеваний и предупреждений.
  4. К четвертой причине относится ситуация, когда мать и/или отца ребенка лишают родительских прав. Подобная ситуация не совместима с их совместным проживанием.
  5. Пятый пункт — недействительность ордера на квартиру. Если судом признается факт того, что лицо не имеет права на проживание в квартире, вследствие недействительности его ордера на нее, он обязан освободить ее. При этом предполагается, что указанное жилище имеет государственную или коммунальную форму собственности. К пятому пункту относят и ситуации, когда гражданин самовольно заселяется в не принадлежащую ему квартиру.

Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного?

То, что лицо, задолжавшее хозяйствующим службам за предоставление ими услуг коммунального характера, не может быть основанием для выселения из своей квартиры. Этот факт не может служить основанием для лишения лица его жилой собственности. Квартира должника не может служить объектом, на который может быть обращено взыскание долга!
Поэтому её не могут изъять с целью продажи и погашения с помощью вырученных денежных средств образовавшейся задолженности. Но её арестуют. Это не позволит собственнику совершать со своим жильем какие-либо сделки. Обменять или продать свою квартиру он сможет только в том случае, если погасит свой долг перед коммунальщиками, и никак иначе.
Поэтому очень важно не идти на суд по делу о взыскании задолженности по ЖКХ без адвоката. Тут же должна напомнить, что в соответствии со статьей 267 Гражданского кодекса Украины истечении исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в иске, как и то, что списание долгов по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги действующим законодательством не предусмотрено.

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 18, оставить комментарий   
Підвищення пенсій в травні 2017 року [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев
З 1 травня поточного року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 підвищено прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 1312 гривень.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснено перерахунок пенсій.

Так, збільшені наступні види виплат:

- мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий стаж,

- мінімальні пенсійні виплати,

- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни,

- підвищення ветеранам війни та членам їх сімей,

- підвищення жертвам нацистських переслідувань,

- пенсії за особливі заслуги перед Україною

- надбавка донорам.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі, що не потребує додаткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Підвищення в результаті проведеного перерахунку отримали понад 8,2 млн. пенсіонерів. Розмір підвищення у кожного індивідуальний.

Детальніше про підвищення пенсійних виплат з 1 травня [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 12, оставить комментарий   
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Постановою [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] Уряд вніс зміни до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Постанова унормовує можливість фізичним та юридичним особам скористатися своїм правом на відшкодування шкоди, заподіяної особам внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса при здійсненні ним функцій державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Рішення прийняте на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 13, оставить комментарий   
Налогообложение компенсации от энергопоставщиков [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев
ГФС в [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] сообщает что отношения, связанные с поставкой электрической энергии в соответствии с общими и гарантированными стандартами качества, защитой прав потребителей и предоставлением энергопоставщиком или электрораспределительным предприятием компенсации за несоблюдение гарантированных стандартов качества оказания услуг по электроснабжению потребителям, определен Порядком обеспечения стандартов качества оказания услуг по электроснабжению, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 18.10.2016 г. № 1841.

Компенсация за несоблюдение гарантированных стандартов качества оказания услуг по электроснабжению - это денежная сумма, которая предоставляется потребителю в случае нарушения энергопоставщиком или электрораспределительным предприятием гарантированных стандартов качества оказания услуг по электроснабжению в размерах, установленных указанным Порядком.

Учитывая изложенное, денежная сумма в виде компенсации, которая выплачивается (предоставляется, оплачивается) энергопоставщиками или электрораспределительными предприятиями потребителям (физическим лицам) в случае несоблюдения такими предприятиями гарантированных стандартов качества оказания услуг по электроснабжению, включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщиков налога как прочие доходы и облагается НДФЛ и военным сбором на общих основаниях.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 11, оставить комментарий   
Если кредит погашается по графику, исковая давность исчисляется по каждому просроченному платежу [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев
ВСУ сформировал правовую позицию касаемо срока исковой давности в иске о просрочке выплат по кредиту, информирует [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

По кредитному договору банк или финансовое учреждение обязуется предоставить денежные средства, а заемщик обязуется вернуть кредит и заплатить проценты. Если договором установлена обязанность заемщика вернуть заем частями, в случае просрочки возврата очередной части займодавец имеет право требовать досрочный возврат оставшейся части займа.

При этом течение срока исковой давности по требованиям кредитора, вытекающим из нарушения должником условий договора (графика погашения кредита) о погашении долга частями (ежемесячными платежами), начинается в отношении каждой отдельной части со дня, когда произошло это нарушение.

Исковая давность в таких случаях исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

Таким образом, исчислять срок исковой давности со дня выставления займодателем заемщику требования о возврате оставшейся части займа в связи с просрочкой очередной выплаты недопустимо.

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении ВСУ от 5 апреля 2017 года по делу [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

Напомним, такая же правовая позиция изложена в постановлениях по делам [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 12, оставить комментарий   
Яким чином проводиться оцінка вартості об’єктів нерухомого майна для розрахунку ПДФО при отриманні ФО спадщини (подарунку) у тому числі від родичів першого та другого ступеня споріднення? [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав здійснюється за правилами, встановленими ст. 174 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ).

Підпунктом 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 розд. IV ПКУ передбачено, що об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Підпунктом 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ передбачено, що вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не зазначені у п.п 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст.167 ПКУ (5 відсотків).

Об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 ПКУ подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розд. IV ПКУ для оподаткування спадщини (п. 174.6 ст. 174 ПКУ).

Згідно з п. 174.8 ст. 174 ПКУ у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.

Якщо об’єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.

В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/дарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/дарунків, визначена згідно із законом.

Згідно з ст. 1 Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України» Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику, зокрема у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Таким чином, питання оцінки вартості об’єктів спадщини (подарунку) відноситься до компетенції Фонду державного майна України.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 15, оставить комментарий   
Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Про надання індивідуальної податкової консультації (лист ДФС від 26.04.2017 р. № 10/6/99-99-14-03-01-15/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 11:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.04.2017 р. № 10/6/99-99-14-03-01-15/ІПК

Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо роз’яснення норм пункту 77.1 статті 77 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), включення платника податків до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2017 рік та вручення (направлення) відповідних документів платнику податків від контролюючих органів і повідомляє таке.

Згідно з пунктом 77.1 статті 77 Кодексу документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (далі - Закон N 1797) внесено зміни до пункту 77.1 статті 77 Кодексу, які набрали чинності з 01.01.2017 р.

Відповідно до пункту 77.1 статті 77 Кодексу (зі змінами, внесеними Законом N 1797) план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Таким чином, формування річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків буде здійснюватись у поточному році на 2018 рік та оприлюднюватись на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків у 2017 році формується відповідно до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 р. N 524 (зі змінами), зареєстрованим у Мін’юсті 24.06.2015 р. за N 751/27196 (далі - Порядок). Затверджений план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків відповідно до наказу ДФС від 28.08.2014 р. N 88 (зі змінами) належить до переліку відомостей, що містить службову інформацію та має обмежений доступ. Зазначений наказ ДФС розміщено на офіційному веб-порталі ДФС в розділі "Публічна інформація".

Згідно з пунктом 77.4 статті 77 Кодексу право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 17, оставить комментарий   
Нормативная база: Письма: Исполнительная дирекция ФСС ВПТ: Як здійснити обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 11:50 — 0 комментариев
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЮ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

Додаток до листа 27.04.2017 р. № 2.4-38-740

Як здійснити обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяцівПитання визначення суми допомоги по вагітності та пологах цікавить не тільки вагітних жінок, а і бухгалтерів різних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців. Для уникнення непорозумінь при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі у разі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, надаємо роз'яснення щодо застосування чинних норм законодавства.

Середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат за рахунок коштів Фонду, у тому числі допомоги по вагітності та пологах, згідно зі статтею 33 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. N 1105-XIV в редакції Закону України N 77-VIII від 28.12.2014 р. (далі - Закон України N 1105) обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266, в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 р. N 439, яка діє з 04.07.2015 р. (далі - Порядок N 1266).

Відповідно до пункту 3 Порядку N 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Слід врахувати, що пунктом 32 Порядку N 1266 встановлено, що середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до Державної фіскальної служби.

Водночас частиною другою статті 26 Закону України N 1105 та пункту 2 Порядку N 1266 встановлено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Нормою частини четвертої статті 19 Закону України N 1105 визначено запобіжний механізм, який обмежує розмір матеріального забезпечення відповідно до цього Закону залежно від набутого страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (частина друга статті 21 Закону України N 1105).

Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону України N 1105 та пунктом 29 Порядку N 1266, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Визначення середньої заробітної плати із розміру мінімальної заробітної плати та двократного розміру мінімальної заробітної плати проводиться шляхом ділення цих показників на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44 (пункт 5 Порядку N 1266).

Керуючись попередньою інформацією, у разі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, при перевищенні середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) за основним місцем роботи здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати.

При цьому фактична середньоденна заробітна плата, яка перевищує середньоденну заробітну плату, розраховану із мінімальної заробітної плати, не може бути більшою за розмір середньоденної, розрахованої із двократного розміру мінімальної заробітної плати.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 12, оставить комментарий   
Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Про надання податкової консультації (лист ДФС від 24.04.2017 р. № 1/6/99-99-14-03-03-15/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 29.04.17, 11:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.04.2017 р. № 1/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

Про надання податкової консультації

Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації щодо функцій податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві (далі - ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві) та повідомляє таке.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Компетенцію контролюючих органів, повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю визначено Податковим кодексом України (далі - Кодекс).

Відповідно до статті 191 Кодексу у редакції з урахуванням змін, внесених Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", функції щодо здійснення адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проведення відповідно до законодавства перевірок та звірок платників податків, віднесено до повноважень інших контролюючих органів, по яких не встановлено особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 193 Кодексу, зокрема органів ДФС центрального та регіонального рівнів.

Що стосується направлення ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві запитів про надання інформації (пояснень та їх документального підтвердження), то зазначені листи не містять будь-яких посилань щодо здійснення контрольно-перевірочних заходів стосовно платника податків зазначеною інспекцією.

Крім того слід відмітити, що відповідно до абзацу першого пункту 73.3 статті 73 Кодексу контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань.

При цьому, у разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим - п'ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Перший заступник Голови

С. В. БіланПо материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 17, оставить комментарий   
Оновлена програма житлових субсидій: що змінилося? [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев
З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій.

На основі змін у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.

Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ

Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія.

Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м. до 75 кв. м.

НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ, ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ БУДИНКУ

Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли претендувати на субсидію, позаяк не мали там офіційної реєстрації.

З травня 2017-го за рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?

Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які:

- орендують помешкання;

- мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався;

- хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?

Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити органи соціального захисту населення про наступні зміни:

- складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався;

- соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;

- про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень;

- набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 32, оставить комментарий   
Стягнення коштів з банку в період введеної тимчасової адміністрації [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев

[b]Евгений Морозов, адвокат (судебная защита), магистр права, [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] [/b]

[b]Введення тимчасової адміністрації в банк унеможливлює стягнення коштів у будь-який інший спосіб, аніж це передбачено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».[/b]
12.04.2017р. вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України розглядаючи справу [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] виходила з нижчевикладеного.

Згідно з пунктом 16 статті 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» тимчасова адміністрація – це процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до пункту 6 статті 2 цього Закону ліквідація банку – це процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства.

ВАЖЛИВО: Отже, у спорах, пов'язаних з виконанням банком, у якому введена тимчасова адміністрація та/або запроваджена процедура ліквідації, своїх зобов'язань перед його кредиторами, норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є спеціальними, і цей Закон є пріоритетним відносно інших законодавчих актів України у таких правовідносинах.

Статтею 36 вказаного Закону врегульовано наслідки запровадження тимчасової адміністрації, а саме під час тимчасової адміністрації не здійснюється: задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку; примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку; нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановленого цим законом, нарахування відсотків за зобов'язанням банку перед кредиторами.

Зокрема, згідно з підпунктами 1, 2 частини п’ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку.

Відповідно до частини другої статті 46 цього Закону з дня призначення уповноваженої особи Фонду банківська діяльність завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню чи збільшений ліквідаційної маси.

ВИСНОВОК: якщо Фонд запровадив тимчасову адміністрацію та розпочав процедуру виведення банку з ринку, то це унеможливило стягнення коштів у будь-який інший спосіб, аніж це передбачено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного суду України від 20.01.2016 року по справі № [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] (№ в ЄДРСРУ 55179270) та від 13.06.2016 року по справі № [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] (№ в ЄДРСРУ 58497382) .

P . S . Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 21 грудня 2016 року у справі № 6-2047цс16 нівелює можливість в період здійснення ліквідаційної процедури банку зарахування зустрічних однорідних вимог (взаємозалік кредит / депозит).

Більше того, Верховний суд України постановою від 06.04.2016 року по справі [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] (№ в ЄДРСРУ 57227008) вказав: поточні рахунки відкриваються на конкретну особу за умови надання відповідних документів, а можливості зміни власника рахунка Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, не передбачено.

Отже, виходячи із сталої судової практики вбачається, що припинення зобов'язання шляхом зарахуванням зустрічних однорідних вимог, тобто взаємозалік депозиту на кредит (ч. 1 ст. 601 ЦКУ) в умовах, коли Національним Банком України у відповідний банк введено тимчасову адміністрацію, є неможливим.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 27, оставить комментарий   
Систему возмещения вкладов физлиц хотят изменить [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Зарегистрирован [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] "О системе обязательного государственного страхования вкладов физических лиц".

Законопроект предусматривает существенное повышение уровня общественного контроля за деятельностью Фонда и Национального банка Украины. Так, вводятся две новые органы: Общественный Совет ассоциаций банков Украины – независимый коллегиальный орган, состоящий из представителей банковских ассоциаций Украины и действует при Фонде, и Общественный совет вкладчиков – независимый орган при Фонде, который состоит из представителей физических лиц-вкладчиков банков – участников Фонда.

Проект закона предлагает закрепить, что сумма предельного размера возмещения не может превышать 3 000 000 гривен. При этом, сумма предельного размера возмещения средств по вкладам равна: 100 % вклада – для вкладов, которые не превышают 1 000 000 гривен; 90% вклада – для вкладов, которые не превышают 1 500 000 гривен; 75 % вклада, но не более 3 000 000 гривен - для вкладов, превышающих 1 500 000 гривен. Временно, в период с 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно, Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств по его вкладу и возмещает средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры выведения банка с рынка, в полном объеме.

Ограничения относительно предельного размера суммы возмещения, установленные частью первой этой статьи, не применяются к вкладам, когда поступление средств на счет физического лица было совершено в результате:

1) получение оплаты за соглашением относительно отчуждения недвижимости;

2) страховой выплаты по договору страхования;

3) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

4) получение государственной помощи по нетрудоспособности или инвалидности;

5) возмещение вреда, причиненного в результате неправомерного осуждения;

6) компенсации за незаконное увольнение с работы;

7) пенсионного вклада;

8) возмещение вреда, причиненного смертью потерпевшего;

9) накопление средств для лечения вкладчика или члену его семьи.

Также законопроект устанавливает порядок определения вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам, и расчетов с ними, порядок приобретения Фондом прав кредитора и тому подобное.

Предложено установить следующую очередность удовлетворения требований кредиторов:

1) обязательства, возникшие вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан;

2) денежные требования по заработной плате, возникшие из обязательств банка перед работниками до принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка;

3) требования вкладчиков - физических лиц (в том числе физических лиц - предпринимателей), которые не являются связанными лицами банка, в части, превышающей сумму, выплаченную Фондом, а также требования физических лиц (в том числе физических лиц - предпринимателей), которые не являются связанными лицами банка, платежи которых или платежи на имя которых заблокированы;

4) требования Фонда государственного страхования вкладов физических лиц, возникшие в случаях, определенных этим и другими законами Украины;

5) требования Национального банка Украины, возникшие в случаях, определенных этим и другими законами Украины;

6) требования других вкладчиков, которые не являются связанными лицами банка, юридических лиц - клиентов банка, которые не являются связанными лицами банка;

7) другие требования, кроме требований по субординированному долгу;

8) требования кредиторов банка (физических лиц, в том числе физических лиц - предпринимателей, а также юридических лиц), которые являются связанными лицами банка;

9) требования по субординированному долгу.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 38, оставить комментарий   
Регулятор пропонує зменшити паперовий документообіг при здійсненні банками операцій за гарантіями [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Національний банк України розробив проект змін до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах [1] (далі – Положення № 639).

Підготовка цих змін здійснювалася в рамках співпраці Національного банку України та Незалежної асоціації банків України над реалізацією проекту #Paperless, суть якого полягає в максимально можливій і зручній для обох сторін відмові від паперових документів під час обслуговування клієнтів.

Зокрема Положенням № 639 визначається порядок, умови надання та отримання банками гарантій в національній та іноземних валютах.

Зміни до цього нормативного акту розроблені з метою:

- поширення електронного документообігу на всі етапи здійснення банками та їх клієнтами операцій за гарантіями,

- адаптації його норм до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою, розроблених Міжнародною торговельною палатою [2],

- урахування сучасних тенденцій на ринку та модернізації регулювання операцій за гарантіями.

Тож Національний банк пропонує викласти Положення № 639 у новій редакції та врегулювати, зокрема, питання щодо:

зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

використання електронних документів на всіх етапах здійснення уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи з гарантіями;

адаптації порядку здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за гарантіями.

Проект та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені 24 квітня 2017 року на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України (розділ "Законодавство", підрозділ "Проекти регуляторних актів Національного банку України та їх обговорення").

Ознайомитися з порядком надання зауважень та пропозицій [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].


[1] затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 (зі змінами).

[2] публікація Міжнародної торговельної палати № 758 (URDG 758)По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 25, оставить комментарий   
Выплата части сэкономленных субсидий в виде "живых" денег будет осуществляться на основании заявления гражданина [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Решение Правительства от 26.04.2017 г. о внесении изменений в некоторые Постановления КМУ, в том числе в №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», предусматривает четкий алгоритм монетизации части сэкономленных жилищных субсидий.

Об этом, в частности, говорится в подписанном Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

Согласно документу правительственный проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям - эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

До 1 июля 2017 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо-, и электроснабжению в бумажном и электронном виде должны предоставить структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которое проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, осуществляется субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым. Также постановлением предусмотрена выплата через отделения почтовой связи ПАО “Укрпочта”.

В соответствии со статьей 165.1.1 Налогового кодекса Украины, субсидия, независимо от вида в котором она выплачивается, не включается до общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога. Поэтому монетизация части сэкономленных субсидий никоим образом НЕ влияет на процесс декларирования, а полученная от государства сумма НЕ должна указываться в Декларации о доходах граждан.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 29, оставить комментарий   
Советник Минфина: Служба финансовых расследований будет привлекать платных осведомителей [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Олег Вачаев, [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] Рассмотрение вопроса о «преемнике» налоговой милиции возобновится в середине мая Служба финансовых расследований (СФР), которая создается вместо налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и СБУ, будет осуществлять конфиденциальное сотрудничество с физлицами, в том числе и на договорных началах.

Об этом заявил, отвечая на вопрос Hubs, Сергей Коваленко, советник министра финансов, представляя 26 апреля на брифинге законопроект о создании СФР. По его, словам, будущая структура будет использовать опыт НАБУ при расследовании резонансных дел, детективы которой работают с осведомителями за вознаграждение (до 25 тыс. грн).

Что же касается самого законопроекта, то, по расчетам советника министра, работа над ним возобновится в середине мая. Итогом ее может быть как одобрение доработанного документа на заседании Кабмина, так и возврат на очередную переделку.

22 марта 2017 г. Кабмин на своем заседании предварительно одобрил данный документ, созданный на базе [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] и передал его в Национальный совет реформ для выработки окончательной редакции. До этого, в ходе его подготовки в созданной премьером рабочей группе, был достигнут консенсус по спорному вопросу о подследственности.

По словам Сергея Коваленко, помимо расследования налоговых преступлений, к полномочиям СФР были добавлены коррупционные преступления, злоупотребление властью и служебным положением – в случае, если они не подпадают под полномочия НАБУ.

Отвечая на вопрос Hubs, советник министра подчеркнул, что от предоставления права сотрудникам СФР беспрепятственно проходить в зону таможенного контроля в конечном счете было решено отказаться. Оно и понятно: таможенными органами у нас есть кому заниматься (как, кстати, и «крышевать»!), взять ту же СБУ. Для борьбы же с экономическими преступлениями присутствие в зоне таможенного контроля вовсе необязательно.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 22, оставить комментарий   
Закон про ТОВ: політ в небо Англії чи падіння в корпоративну анархію? [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Віталій Прончук, юрист
Декілька власних слів про найпопулярніший останнім часом законопроект в Україні.

У рамках проведення корпоративних реформ у нашій державі підготовлений до другого читання у Верховній Раді України Проект Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]. Законопроект славнозвісний, популярність його просто фантастична, що не є дивним, оскільки він матиме колосальне значення для надзвичайно великого кола суб’єктів господарювання в Україні. Цей проект закону не коментує та не висловлює свою думку тільки лінивий, при чому лунає як і критика окремих його положень, так і жваві обговорення його в цілому, що у свою чергу є першоджерелом для удосконалення його норм та розвитку правового поля держави. У даній думці я не намагатимусь передчасно вирішити конкретних юридичних проблем, колізій чи спірних ситуацій, не розбиратиму окремі приклади (оскільки вважаю, що розбирати конкретний приклад потрібно в кожній окремій ситуації, закон з широким колом регулювання апріорі не може визначити все досконало), стараюсь не давати оцінок та в жодному разі не критикувати.

Про різницю у тексті проекту між першим та другим читаннями зациклювати увагу поки що не буду, оскільки ще не стабілізувались ідеальним чином думки з цього приводу та наявні багато суперечливих концепцій, думок і поглядів. Постараюсь максимально лаконічно висловити декілька власних думок щодо даного питання.

1. Величезне дякую авторам та усім причетним до розроблення та підтримки цього законопроекту. Просто неймовірно корисна праця та титанічні зусилля. Вперше я ознайомився із положеннями цього акта трохи менше року тому. Мої враження: у моїй практиці на той час це був перший законодавчий акт, який читається максимально легко, доступно, на одному диханні та із нереальним задоволенням.

2. На даний момент намагаюсь максимально широко поглянути на положення цього акта, оскільки при бажанні завжди можна знайти проблемні питання у будь-якому реченні, навіть з трьох слів. В цілому законопроект у повному значенні цього слова можу назвати реформою та не кроком, а просто стрибком вперед. При чому, на мою думку, у правильному напрямку. Концепція цього нормативного акта спрямована на диспозитивність, незарегулюваність, максимально вільний спосіб поведінки суб’єктів господарювання та можливість вибору і, що найважливіше, здатність самостійно приймати рішення, домовлятися та обирати шляхи вирішення проблемних питань. Тобто поряд із законодавчим регулюванням з'являється свого роду «свобода вибору». Готове наше суспільство до свободи? Тут питання, не впевнений.

3. Якщо не заглиблюватися у детальні нюанси, то як на мене, у законопроекті практично не зустрічаються декларативні норми, норми без значення та мети. Достатньо просто, чітко, зрозуміло. Значно спрощена діяльність товариств і водночас встановлені необхідні рамки правової поведінки. Як на мене це і називається «баланс». В проекті враховано глобальні питання, які на даний час є проблемними для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю: укладення корпоративного договору; регулювання процедури звернення стягнення на частку в статутному капіталі; конвертація боргу в капітал; регулювання діяльності наглядової ради та дуже багато інших. Ідеально чи неідеально описані дані норми, на мою думку, зараз оцінити важко. Можу передбачити, що у процесі виконання всі нюанси будуть ліквідовані.

4. Звернув увагу, що велика різниця у проекті закону між першим та другим читанням, при чому є запитання, в тому числі, саме що стосується юридичної техніки. На жаль, не завжди кожна норма чітко та однозначно регулює охоплене нею коло відносин. Є бажання навести приклади, проте не буду, оскільки, як зазначено вище комплексний законопроект кожен приклад та бізнес-ситуацію передбачити не може.

5. В загальному проектом усувається багато прогалин, які існують у чинному законодавстві, та норми будуються у відповідність концептуальним підходам законодавчих актів країн-членів ЄС, що буде важливим кроком для залучення в український бізнес іноземних інвесторів. З цієї точки зору це колосально важливий законопроект для нас з Вами. І от підходимо до невеликої проблеми. Наш менталітет, правила ведення бізнесу у нашій країні, здатність знайти прогалини, м’яко кажучи «неідеальність» правової культури та усталених правових звичаїв, окремі традиції ділового обороту, нездатність та невміння, можливо «небажання» приходити до консенсусу, так звана «повага» до законодавства, усталені стандарти ведення бізнесу, тощо можуть стати каменем спотикання на шляху до належної імплементації цього закону в дію. Такого роду законопроекти, на мою думку, потребують в першу чергу правильних правил гри у бізнес-середовищі та взаємоповаги суб’єктів господарювання. Є це у нас? Надіюсь. Якщо немає, то побудуємо smile.gif

6. Звичайно у ситуаціях де є майнові цінності виникатимуть спірні моменти та варіанти перетягування норм закону «на власну користь». Ось тут виступає важливим фактором судова система. Я переконаний, що непотрібно зараз розглядати законопроект з точки зору ставлення до його положень судових органів. Суд приймає рішення на основі положень законодавства та, що основне, сторони можуть довести свою правоту у конкретній ситуації, оскільки законопроект в більшості диспозитивний. Таким чином і побудується судова практика. Та й це та річ, яку при великому бажанні можна змінити та удосконалити. Ми здатні це зробити. Крок за кроком. Що важливо і великий плюс, так це те, що у випадку прийняття законопроекту у нас появиться необхідне підгрунтя та хороше правове поле для імплементації реформи в життя.

7. Зустрічався із висловленням думок про даний проект закону зі сторони великих бізнес-груп із намаганнями, виходячи з власних інтересів конкретної структури, трактувати його положення на свою користь. Так, це здорово, респект юристам: захищати позиції клієнта – святе. Проте, я вважаю, що нормативний акт, об’єктом регулювання якого виступає більше ніж 500 тисяч бізнес-суб’єктів, не може бути ідеальним для кожного з них. Кожному потрібно пристосовуватися до встановлених правил гри.

8. У проекті одночасно наявні свобода вибору та проблемні норми. Так, у якісь мірі це може привести до невеликої анархії. Не буває нічого ідеального. При польоті в небо завжди є важкий та проблемний процес злету. Проблемні норми з часом зміняться, нюанси удосконаляться. Тому при величезному кроці вперед у розвитку корпоративного законодавства не варто зосереджувати увагу на окремих його недоліках.

Такий от короткий аналіз. Можливо не стільки аналіз, скільки загальна картинка та побажання. Написано про цей законопроект дуже багато, а ще більше і довго можна писати. Можна критикувати його положення, шукати недоліки. А поряд з цим можна подякувати всім причетним за колосальну роботу над проектом і (вкрай необхідно!) [b]працювати та удосконалювати цей закон шляхом належної імплементації його норм в життя та бізнес. [/b]

П.С. Ні, не анархія, все-таки ми злітаємо!!! smile.gifПо материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 38, оставить комментарий   
Чи має право платник податку на податкову знижку у разі навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів? [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 23:50 — 0 комментариев
Згідно з п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Статтею 28 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII ”Про вищу освіту” (далі – Закон № 1556) визначено типи вищих навчальних закладів. Інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури (ст. 61 Закону № 1556).

Згідно із Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III - IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 № 291, спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III - IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форм власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) - спеціаліста певного фаху.

Таким чином, інтернатура (спеціалізація) є невід’ємною ланкою безперервного процесу підготовки у вищому медичному і фармацевтичному закладах освіти фахівців за напрямом професійного спрямування.

Враховуючи наведене, суми коштів, сплачені платником податку на користь вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у інтернатурі, при додержанні всіх норм ст. 166 ПКУ, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки такого платника податку за звітний рік.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 29, оставить комментарий   
Нормативная база: Письма: Исполнительная дирекция ФСС ВПТ: Як здійснити обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 28.04.17, 19:50 — 0 комментариев
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЮ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Додаток
до листа
27.04.2017 N 2.4-38-740

Як здійснити обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців

Питання визначення суми допомоги по вагітності та пологах цікавить не тільки вагітних жінок, а і бухгалтерів різних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців. Для уникнення непорозумінь при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі у разі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, надаємо роз'яснення щодо застосування чинних норм законодавства.

Середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат за рахунок коштів Фонду, у тому числі допомоги по вагітності та пологах, згідно зі статтею 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 N 1105-XIV в редакції Закону України N 77-VIII від 28.12.2014 (далі - Закон України N 1105) обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266, в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 N 439, яка діє з 04.07.2015 (далі - Порядок N 1266).

Відповідно до пункту 3 Порядку N 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Слід врахувати, що пунктом 32 Порядку N 1266 встановлено, що середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подаються до Державної фіскальної служби.

Водночас частиною другою статті 26 Закону України N 1105 та пункту 2 Порядку N 1266 встановлено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Нормою частини четвертої статті 19 Закону України N 1105 визначено запобіжний механізм, який обмежує розмір матеріального забезпечення відповідно до цього Закону залежно від набутого страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (частина друга статті 21 Закону України N 1105).

Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону України N 1105 та пунктом 29 Порядку N 1266, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Визначення середньої заробітної плати із розміру мінімальної заробітної плати та двократного розміру мінімальної заробітної плати проводиться шляхом ділення цих показників на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44 (пункт 5 Порядку N 1266).

Керуючись попередньою інформацією, у разі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, при перевищенні середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) за основним місцем роботи здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати.

При цьому фактична середньоденна заробітна плата, яка перевищує середньоденну заробітну плату, розраховану із мінімальної заробітної плати, не може бути більшою за розмір середньоденної, розрахованої із двократного розміру мінімальної заробітної плати.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 24, оставить комментарий   
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.04.17, 13:09
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!

Курсы валют: доллар США к гривне Курсы валют: евро к гривне Курсы валют: российский рубль к гривне