Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 5, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )

47 страниц V   1 2 3 > » 

>  Обзор интернет-изданий (11.11.2019 - 17.11.2019)
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496
Звільнення працівника у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (надалі КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом в разі скорочення чисельності або штату працівників. Далі

Чи є базою нарахування єдиного внеску сума авансу за першу половину місяця?
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань). Це визначено п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Далі

Відображення надходжень від оприбуткування активів, раніше не врахованих на балансі, та визначення коду доходів
Сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб'єкта державного сектору. Далі

Вже час готуватися до щорічного декларування
Хоча на календарі лише листопад, але вже можна починати підготовку до щорічного декларування доходів та майна. З 1 січня розпочнеться новий етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік. Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» Далі

Порядок заповнення податкового розрахунку за ф. 1ДФ у разі наявності у фізичної особи двох ознак податкової соціальної пільги
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4. Далі

ДКСУ щодо визначення виконання завдань з інформатизації в паспорті бюджетної програми
Вимогами ст. 48 Бюджетного кодексу України встановлено, що розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації. ДаліТопливо передает одно лицо, а АН на получателя регистрирует другое: является ли это нарушением
ГНС рассмотрела запрос хранителя топлива, на которого акцизные накладные регистрирует НЕ поклажедатель, а другой субъект хозяйствования, с которым он не имеет договорных отношений. Далее

Оштрафуют ли за уплату НДФЛ юрлицом вместо филиала
Обособленное подразделение, уполномоченное начислять, удерживать и уплачивать НДФЛ по своему местонахождению, платит НДФЛ на соответствующие счета. Такое правило содержит пп. 168.4.4 НКУ. Далее

Бензовоз заправляет технику на поле: нужна ли лицензия на хранение топлива
Сельхозпредприятия все больше беспокоят новые правила лицензирования хранения горючего. Ведь сейчас большое количество ИНК от налоговиков именно на эту тематику. Далее...

Как заполнить ф. 1ДФ при двух признаках НСЛ по одному признаку дохода
Налоговики разъяснили, как налоговым агентам заполнять графы ф. № 1 ДФ в случае, когда один работник в отчетном квартале в одном месяце пользовался одной налоговой соцльготой, в двух других – другой. Далее

Как будет работать система мониторинга земель
4 ноября состоялась презентация концепта системы мониторинга использования и оборота земли под председательством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. ДалееЗа яких умов можна звільнити сезонного працівника
Сезонні працівники за наявності умов, визначених у статті 39 КЗпП, мають право достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. Попередити роботодавця про своє звільнення потрібно за три дні. Далі

Не вчасно зареєстровано РК на зменшення вартості поставки: хто отримає штраф
У разі зменшення суму компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, постачальник складає на покупця-платника ПДВ розрахунок коригування (далі — РК). Даний РК надсилають отримувачу (покупцю), який повинен зареєструвати його в ЄРПН. ДаліПеренесення термінів проведення документальних планових перевірок у зв’язку з відпусткою посадової особи ПКУ не передбачено, але допускається
Перенесення терміну проведення перевірки, продовження строків її проведення та зупинення проведення перевірки є різними поняттями, мають різну юридичну природу та відмінні правові наслідки. Так, продовження строків проведення перевірок та зупинення їх проведення врегульовано ст. 82 ПКУ. Далі

Суди мають усі повноваження визначати період нарахування пені та розраховувати суму пені, належної до стягнення
Суд виходить з того, що нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), тобто через 10 календарних днів, що настають за днем отримання ППР. Далі

Постачання послуг із техобслуговування внутрішньобудинкових систем: як визначати зобов’язання з ПДВ?
Платники податку (у тому числі оператори зовнішніх інженерних мереж), які постачають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, зокрема послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем (у тому числі встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання), вартість яких включається до складу квартирної плати… Далі

Заповнення звітів № 1-РС, № 2-РС: які одиниці виміру застосовуються?
Одиницею виміру, яка застосовується при складанні звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» (далі – Звіт № 1-РС) є декалітр у перерахунку на безводний спирт (далі — б. с). У графах 3 — 10 розд. І «Рух спирту» та у графі 4 розд. II «Реалізація спирту» Звіту № 1-РС показники заповнюються з округленням до трьох знаків після коми. Далі

ЄСВ-штрафи не застосовуються до платників ЄСВ, які перебувають на обліку в податкових органах на території здійснення АТО
Верховний Суд переконаний, що Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не скасовує обов’язків платника ЄСВ, а дає можливість на період АТО не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та у повному обсязі. Далі

Заповнення звіту № 3-РС : які одиниці виміру застосовувати
При складанні звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» відображаються показники: для сигарет з фільтром, сигарет без фільтра, цигарок, сигар та сигарил у мільйонах штук, для тютюну... Далі

Первинні документи, що містять недостовірну інформацію, не можуть бути підставою для відображення показників операції в податковому обліку
Положення ПКУ презумують реальний характер операцій з постачання. Наявність у покупця належно оформлених податкових накладних та первинних документів, виписаних для оформлення господарської операції з постачання, не є безумовною підставою, що породжує право на податковий кредит. Далі

Чи має право платник податків під час або після закінчення перевірки подати уточнюючу звітність за період, що перевірявся?
Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом. Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 ПКУ (п. 50.2 ПКУ). Далі

Збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів нерезидентом-юрособою: які податкові наслідки?
У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, зокрема, шляхом реінвестиції дивідендів нерезидентом — юридичною особою платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, який прийняв рішення щодо виплати дивідендів своїм засновникам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ПКУ. Далі

Як «спрощенцю» визначити кількість осіб, які можуть перебувати з ним у трудових відносинах?
Відповідно до пункту 291.4 ПКУ однією з умов застосування спрощеної системи оподаткування для фізичної особи – підприємець є: для платників єдиного податку першої групи – не використання праці найманих осіб… Далі

Примітки до фінзвітності: як подати у разі ведення обліку за МСФЗ?
Для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, не встановлено окремої форми приміток до фінансової звітності. Якщо фінансова звітність складається за міжнародними стандартами, то примітки до фінансової звітності можуть подаватись у складі фінансових звітів як додаток до них у самостійно обраному вигляді … Далі

Передача майна за розподільчим балансом: чи є ПДВ?
Операція з передачі частини майна за розподільчим балансом внаслідок проведення реорганізації шляхом виділення не є об’єктом оподаткування. Податкові зобов’язання за такою операцією не нараховуються, податкова накладна не складається. ДаліПодаются ли, и каким именно образом, примечания к финансовой отчетности и проставляется ли в декларации по налогу на прибыль отметка о представлении примечаний к финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности?
Для предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, не установлена отдельная форма примечаний к финансовой отчетности. Если финансовая отчетность составляется по международным стандартам, то примечания к финансовой отчетности могут подаваться в составе финансовых отчетов в дополнение к ним в самостоятельно выбранном виде (письменное пояснение, таблица, график и т.д.). Далее

При каких условиях у плательщика акцизного налога, прекращается обязанность по подаче деклараций?
Подпунктом 16.1.3 НКУ установлено, что налогоплательщики обязаны представлять в контролирующие органы в порядке, установленном налоговым и таможенным законодательством, декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов. Далее

Какие санитарно-гигиенические требования к выполнению работ на открытом воздухе в холодное время года с оборудованием, которое вибрирует?
Управление Гоструда в Кировоградской области разъясняет, что работы с оборудованием, которое вибрирует, следует проводить в закрытых отапливаемых помещениях при оптимальных параметрах температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха с учетом тяжести работы и периода года. Далее

Как в налоговом расчете по ф. 1ДФ заполняются графы 3, 3а и 4, 4а в случае наличия у физического лица в отчетном квартале двух признаков налоговой социальной льготы "02" и "04" по одному признаку дохода "101"?
В графе 5 "Ознака доходу" - указывается признак дохода согласно справочнику признаков доходов, приведенному в приложении к Порядку заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, утвержденному приказом Минфина от 13.01.2015 г. № 4. Признак дохода определяется к начисленному доходу (п. 3.6 разд. III Порядка). Далее

Об оплате труда за время командировки
Управление Гоструда в Полтавской области напоминает, что в главе VIII КЗоТ Украины законодателем предусмотрен ряд норм по обеспечению гарантий и компенсаций наемным работникам. К таким гарантиям частности, относятся гарантии и компенсации работникам при служебных командировках. Статьей 121 КЗоТ Украины определено, что работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи со служебными командировками. Далее"Работники" – физические лица – предприниматели: преимущества и недостатки. Как правильно оформить отношения и минимизировать риски
ФЛП – это неотъемлемая составная хозяйственной деятельности отечественных субъектов хозяйствования, которые довольно часто используют модель организации работы через ФЛП, учитывая их в налоговом планировании. Далее

NDA, или Как избежать Panama Papers в масштабах бизнеса
Ценность информации уже давно превысила стоимость материальных объектов, а в сфере информационных технологий и подавно. Из соцсетей, новостей мы слышим об утечке информации, которая приводит к крушению репутации и бизнеса. Зачем ходить далеко – Panama Papers. Далее

Законодательные инициативы по борьбе с рейдерством
Изменение политической и экономической ситуации в Украине, а также боевые действия на востоке страны повлекли за собой многочисленные конфликты бизнес-интересов, оказывающие негативное влияние на инвестиционный климат в целом. ДалееПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157626 · Ответов: 0 · Просмотров: 2
 

>  Вступил в силу Закон об уничтожении контрафактных посылок на таможне
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


14 ноября вступил в силу Закон № 202-ІХ относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины, который был принят 17 октября, информирует ЮРЛИГА.

Установлены особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий (не больше трех единиц не тяжелее 2 кг) контрафактных и пиратских товаров, пересылаемых через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Решение не применяется в отношении:

1) оригинальных товаров, изготовленных по согласию правообладателя или товаров, изготовленных уполномоченным правообладателем на производство определенного их количества, в том числе превышающего оговоренное;

2) личных вещей;

3) товаров, ввозимых гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и / или в сопровождаемом багаже ??для собственного использования и не предназначенных для производственной или иной предпринимательской деятельности, суммарная фактурная стоимость и / или вес которых не превышает ограничений.

Международные посылки могут уничтожить, если:

- есть подозрение, что такие товары могут быть контрафактными или пиратскими;

- товары не являются скоропортящимися;

- информация об объекте права интеллектуальной собственности, товарах, его содержащих, и согласие правообладателя на применение процедуры уничтожения внесена в таможенный реестр охраняемых объектов права интеллектуальной собственности.

Решение о приостановлении таможенного оформления и намерении уничтожить товары принимает руководитель органа доходов и сборов или уполномоченное им лицо. Декларанта уведомляют о приостановлении и через 10 дней (получив или не получив его согласие) товар уничтожается.

Если в течение 10 рабочих дней после получения сообщения о приостановлении оформления декларант предоставит письменные возражения собственника товаров относительно их уничтожения, орган доходов и сборов в тот же день сообщает правообладателю об отправителе, получателе, декларанте, владельце товаров, их адреса, наименования, количество, направление перемещения, страну происхождения, страну отправления товаров, таможенное оформление которых приостановлено, и предоставляет изображение таких товаров.

Уничтожение оплачивает правообладатель.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157625 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  Прийнято за основу проект Закону щодо спрощення оцінки нерухомості
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Законопроектом пропонується спростити процедуру оцінки нерухомих об’єктів шляхом ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та припинення здирництва коштів з оцінювачів та нотаріусів на користь приватних структур за користування належної державі Єдиною базою даних звітів про оцінку, а також запровадити новий альтернативний спрощений спосіб оцінки об’єктів нерухомості через автоматичну її оцінку модулем Фонду державного майна України.

Проектом пропонується:

з 1 січня 2020 року запровадити нову значно спрощену модель оцінки об’єктів нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі строки та прискорить процедуру укладення правочинів з нерухомістю. Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутись до суб’єкта оціночної діяльності, оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі.

Проектом передбачається, що нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості.

Проектом пропонується, що інформація з Єдиної бази звітів про оцінку буде відкритою, передбачено автоматичне оприлюднення всієї інформації про об'єкт нерухомості та його вартість в режимі відкритого, прямого неавторизованого доступу з можливістю завантаження (крім відомостей, що становлять персональні дані замовника звіту та/або власника майна відповідно до Закону України "Про захист персональних даних").

Звіти про оцінку зберігатимуться в Єдиній базі в електронній формі.

З прийняттям законопроекту Державний бюджет України отримає додаткові надходження шляхом спрямування плати за формування довідок в розмірі 2,5 % від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня календарного року, за одну операцію, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них до Єдиної бази звітів про оцінку - 10 % (близько 300 грн. замість 1800 грн. на користь приватних електронних майданчиків, як це відбувається зараз).

Відповідні зміни пропонується внести до ПКУ.

Проект Закону зареєстровано за № 2047-д.По материалам: ВРУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157624 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  Зеленский хочет лишить Минюст права отменять незаконную регистрацию имущества и бизнеса
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


До 31 декабря 2019 года Кабинет Министров должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о лишении Министерства юстиции права отменять регистрационные действия относительно юриц, ФЛП и общественных формирований, а также решений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, сообщает ЮРЛИГА.

Решение, действия или бездеятельность государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации в сферах государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений можно будет обжаловать исключительно в судебном порядке.

Такое требование содержит Указ Президента № 837/2019 "О неотложных мероприятиях по проведению реформ и укреплению государства".По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157623 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  Супермаркеты без пакетов: бизнес в Украине готовится к запрету полиэтилена
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Анастасия Ищенко, СЕГОДНЯ.

Крупные торговые сети уверяют, что уже давно ведут борьбу за экологию.

Вскоре в Украине могут запретить продажу пластиковых пакетов, которые наносят огромный вред экологии. Как известно, время использования обычного полиэтиленового пакета, который все мы привыкли брать в маркетах, в среднем не превышает 30 минут, тогда как период распада пакетов составляет более 100 лет. Недавно украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу полиэтиленовых пакетов с 2022 года.

В Украине на одного человека приходится более 500 пакетов в год, тогда как, например, житель Германии использует всего около 40 пакетов в год. Пакеты используют прежде всего потому, что это удобно. Но уже сейчас существует масса альтернативных вариантов — бумажные пакеты, тканевые сумки и т.д. Сайт "Сегодня" пообщался с представителями продуктовых сетей магазинов и узнал, что они предложат своим клиентам взамен "запрещенки".

В сети супермаркетов "Велика кишеня" отмечают, что поддерживают такую законодательную инициативу и внедряют мероприятия, направленные на минимизацию влияния их деятельности на окружающую среду.

"В частности, инициирован вопрос замены полиэтиленовых пакетов на бумажные/тканевые, а пластиковую тару на тару покупателя", — рассказали представители сети в комментарии сайту "Сегодня".
В корпорации "АТБ" отмечают, что с апреля 2019 года, компания "АТБ-Маркет" перешла на реализацию пакетов с биоразлагающей добавкой в магазинах своей торговой сети.

"Компания начала тестирование этой технологии в конце 2018 года на ограниченном количестве магазинов. Сегодня все 1036 магазинов "АТБ" по всей Украине реализовывают только зеленые биоразлагаемые пакеты", — поясняют в компании.
А директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Олеся Оленицкая в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что уменьшение отходов пластика на 80% к 2020 году — одна из ключевых стратегических задач METRO AG, которая обязательна к исполнению в каждой стране, где есть их компании, включая Украину.

"Мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении: в торговых центрах METRO в отделах весовой продукции (фрукты, овощи) мы разместили информацию для клиентов о способах уменьшения использования одноразовых пакетов, например, предложили им клеить стикеры с весом и ценой прямо на продукты в том случае, когда это возможно. Кроме этого, покупателям предлагается альтернатива пакетам-майка – многоразовые сумки", — поясняет Олеся Оленицкая.
Напомним, 12 ноября нардепы в первом чтении поддержали законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157622 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  Черговий крок Уряду у бородьбі з рейдерством
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Дмитро Дубілет повідомляє, що уряд зробив ще один крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні.

Він нагадав, що одним із способів рейдерства нерухомості є злам комп'ютерів реєстраторів (наприклад, нотаріусів). Заразивши комп'ютер реєстратора, зловмисник від його імені переписує майно жертви.

(До речі, він вітає тих, хто вважає, що цифрові підписи на "захищених носіях" — це надійно. Міністр сподівається, що до цих "флешек" уряд ще доберется).

Цікаво, що якщо ніякого зламу не було і реєстратор сам зробив незаконнe дію, він міг завжди сказати, що його комп'ютер зламали.

Для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати якийсь складний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп'ютер... Це були б не аби-які витрати.

Дубілету ця ситуація нагадала Інтернет-банки 10-річної давнини. Тоді люди ставали жертвами вірусів і втрачали гроші, а банки постійно просили їх оновлювати антивіруси. Але потім відсоток шахрайств різко впав. Чому? Правильно, завдяки другому фактору авторизації, або, простіше, SMS-паролям.

Приблизно з такими аргументами в уряді переконали колег згорнути дорогу програму захисту та замість цього зробити другий фактор авторизації. Хіба що замість витрат грошей на SMS-паролі урядовець запропонував Google Authentificator. На щастя, він безкоштовний.

Тепер для проведення будь-якої дії реєстратору потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, а й ввести код зі свого смартфона. Зламати і комп’ютер, і смартфон одночасно фактично неможливо.

І ось, нарешті, урядовці виставили цю доробку у бій. Не минуло й трьох місяців! Хоч Дмитро Дубілет у вересні, недосвідчений, думав, що можна це зробити за 2 тижні…

Поки що другий фактор є опцією (користуючись нагодою, міністр запрошує всіх реєстраторів негайно її активувати!). Але Дмитро Дубілет сподівається, що незабаром Мін'юст зробить його обов'язковим для всіх без винятку.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157621 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  Оплата педагогов в 2020 году: что подготовило правительство
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Похоже, постановление прошлого правительства о новой системе оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки с 2020 года так и не заработает. Ведь нынешнее правительство планирует приостановить до 31.12.2020 г. действие Постановления КМУ от 10.07.2019 г. № 822. Уже наработан проект постановления КМУ.

Что же взамен предлагают на 2020 год? А ничего нового, поэтому будет действовать оплата труда по ЕТС. Потому что в Правительстве констатируют отсутствие бюджетных средств на реализациию указанного постановления. Поэтому норму о фиксировании наименшего должностного оклада (ставки зарплаты) педагогического работника в размере 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц отложат до 2021 года. Это касается и новой схемы должностных окладов.

«Пряником» станут дополнительные выплаты в 2020 году:

1. Учителям заведений общего среднего образования, имеющих стаж педагогической работы до 10 лет. Они смогут рассчитывать на помощь в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Эти выплаты будут осуществлять за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Изменения определены проектом постановления КМУ «О выплате помощи учителям заведений общего среднего образования».

2. Педагогическим работникам учреждений дошкольного образования установят надбавку в размере 20% должностного оклада (ставки заработной платы). Ее установят на весь объем педагогической нагрузки, которую выполняет работник в учреждении дошкольного образования. Выплатят надбавку за средства основателя заведения дошкольного образования.

Инициатива закреплена проектом постановления КМУ «Об установлении надбавки педагогическим работникам учреждений дошкольного образования».  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157620 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  З листопада українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги без урахування пільг та субсидій
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Починаючи з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу – без урахування пільг та субсидій.

Це пов’язано із новим механізмом нарахування пільг на ЖКП, який вступив в силу з 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що відтепер пільга надається у грошовій формі органами соціального захисту населення.

Розраховані суми пільг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року.

У такому разі рекомендуємо звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. Сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному місяці.По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157619 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  Уряд переводить низку бюрократичних процедур у цифровий формат
Лёша Гончарук
Отправлено: Сегодня, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


15 листопада Уряд продовжив “оцифровувати” бюрократичні процедури та документи.

Он-лайн можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою он-лайн процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року.

Уряд також схвалив проект закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. По неї можна буде звертатися без довідки про доходи. Отримання цієї довідки займає багато часу і вимагає від людей значних зусиль. Проект закону буде невдовзі переданий до Верховної Ради.

Компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених запровадив своїм рішенням Кабінет Міністрів України. Воно дозволяє адвокатам отримати відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально незахищеним групам населення. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це покращить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити.По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157618 · Ответов: 0 · Просмотров: 3
 

>  Кто платит за поверку счетчиков: разъяснение Госпродпотребслужбы
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


По новому общему правилу периодическая поверка, обслуживание и ремонт СИТ осуществляется за счет владельцев таких узлов учета, но существуют исключения, пишет ЮРЛИГА.

Соответствующее разъяснение 13 ноября предоставила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отношения, возникающие в процессе осуществления метрологической деятельности, регулируются Законом "О метрологии и метрологической деятельности".

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона законодательно регулируемые средства измерительной техники, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

Перечень категорий законодательно регулируемых ЗВТ, подлежащих периодической поверке, утвержден постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2015 № 374 .

К Перечню, в частности, принадлежат:

- счетчики воды (п. 38);

- счетчики активной (классы точности 0,01-2,0) и реактивной (классы точности 0,01-3,0) электроэнергии (п. 39);

- счетчики газа и устройства превращения объема (используются для проведения расчетов за поставленный и/или использованный природный газ) (п. 41);

- теплосчетчики и тепловычислители (п. 72).

При этом должны придерживаться межповерочных интервалов законодательно регулируемых СИТ, находящиеся в эксплуатации, утвержденные приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 13.10.2016 № 1747.

Так, в соответствии с утвержденными межповерочными интервалами:

- для счетчиков воды и теплосчетчиков установлено межповерочный интервал 4 года;

- для счетчиков газа и устройств превращения объема (используются для проведения расчетов за поставленный и/или использованный природный газ) класса 1,0 установлено межповерочный интервал 2 года; класса 1,5 - 8 лет;

- для счетчиков активной электроэнергии электромеханических однофазных (классы точности 0,5-2,0 и А, В) установлен межповерочный интервал 8 (16) лет;

- счетчиков активной и реактивной электроэнергии статичных однофазных (классы точности 0,2S-3,0 и А, В, С) - 6 (16) лет;

- счетчиков активной и реактивной электроэнергии электромеханических трехфазных (классы точности 0,5-,0 и А, В) - 4 (10) годов;

- счетчиков активной и реактивной электроэнергии статичных трехфазных (классы точности 0,2S-3,0 и А, В, С) - 6 (10) лет;

- счетчиков активной и реактивной электроэнергии (классы точности 0,01-0,1) - 1 год.

До момента принятия Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении", вступившего в силу 2 августа 2017 года, ч. 4 ст. 17 Закона о метрологии было предусмотрено, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) СИТ (результаты измерения которых используются для осуществления расчетов за использованные электрическую и тепловую энергию, газ и воду), которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по електро-, тепло-, газо- и водоснабжению.

Следует отметить, что со вступлением в силу Закона о коммерческом учете изменяются подходы к учету коммунальных услуг, а также установка и обслуживание средств учета воды и тепловой энергии.

В частности, законами "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении" и "О жилищно-коммунальных услугах" были внесены изменения в ст. 17 Закона о метрологии и исключено требование относительно осуществления периодической поверки, обслуживания и ремонта (в том числе демонтажа, транспортировки и монтажа) СИТ (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за использованные для бытовых потребностей теплоэнергию и воду), которые являются собственностью физических лиц, за счет субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по тепло- и водоснабжению.

По определению, предусмотренному в ст. 1 Закона о коммерческом учете, узел распределительного учета - узел учета, обеспечивает индивидуальный учет потребления соответствующей коммунальной услуги в зданиях, где насчитываются два и больше потребителей. Согласно ч. 2 ст. 6 Закона о коммерческом учете обслуживание и замена узлов распределительного учета/приборов-распределителей тепловой энергии осуществляются за счет владельцев таких узлов учета, если другое не установлено законом или договором.

В соответствии с ч. 4 ст. 17 Закона о метрологии периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) узлов учета, которые обеспечивают индивидуальный учет потребления тепловой энергии и воды в квартирах (помещениях) дому, совершаются за счет владельцев таких узлов учета, если иное не установлено договором, а в случае заключения совладельцами многоквартирного дома индивидуальных договоров о предоставлении соответствующей коммунальной услуги периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) таких узлов учета обеспечиваются исполнителем коммунальной услуги за счет платы за абонентское обслуживание, установленной в соответствии с Законом "О жилищно-коммунальных услугах".

Вместе с тем, периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) СИТ (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за использованные для бытовых потребностей электрическую энергию и газ), которые являются собственностью физических лиц, совместной собственностью совладельцев многоквартирного дома, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по электро- и газоснабжению.

Периодическая поверка СИТ (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за использованные электрическую энергию и газ) проводится из-за счет тарифов на электро- и газоснабжение.

Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) счетчиков воды и тепловой энергии, обеспечивающих индивидуальный учет в квартирах - за счет владельцев таких узлов учета, если иное не установлено договором в случае заключения совладельцами многоквартирного дома индивидуальных договоров о предоставлении соответствующей коммунальной услуги периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) таких узлов учета обеспечиваются исполнителем коммунальной услуги за счет платы за абонентское обслуживание установленной в соответствии с Законом "О жилищно-коммунальных услугах".

Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) счетчиков электрической энергии и газа осуществляется за счет субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по электро- и газоснабжению; периодическая поверка проводится за счет тарифов на электро- и газоснабжение.

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона о метрологии поверка законодательно регулируемых СИТ, находящихся в эксплуатации, проводится:

- научными метрологическими центрами, имеющими международно признанные калибровочные и измерительные возможности по соответствующим видам и подвидами измерений, и/или с применением национальных эталонов;

- научными метрологическими центрами, метрологическими центрами и поверочными лабораториями, уполномоченными на проведение поверки соответствующих средств.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157612 · Ответов: 0 · Просмотров: 12
 

>  Коментар Нацбанку щодо рівня інфляції у жовтні 2019 року
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


У жовтні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 6,5% (з 7,5% – у вересні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Фактичний показник інфляції в цілому відповідав траєкторії офіційного прогнозу, опублікованого в "Інфляційному звіті" (жовтень 2019 року).

Упевнене сповільнення базової інфляції та адміністративно регульованих цін разом із суттєвим зниженням цін на паливо переважили тиск з боку цін на сирі продукти харчування.

 • Базова інфляція продовжила уповільнюватися і в річному вимірі у жовтні становила 5,8%. Жорстка монетарна політика залишалася вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на ціни. Це проявлялося як через канал обмінного курсу, який був міцнішим, ніж рік тому, так і через поліпшення інфляційних очікувань усіх груп респондентів. Завдяки зміцненню гривні ціни на непродовольчі товари знизилися на 0,5% порівняно із жовтнем минулого року. Зокрема подешевшали автомобілі, одяг та взуття, падіння цін на комп'ютери та побутову техніку поглибилося, а ціни на меблі, фармацевтичну продукцію, товари особистого догляду тощо зростали нижчими темпами.

  Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також суттєво знизилися (до 7,4% р/р) під впливом сприятливої ситуації на валютному ринку та високого врожаю зернових та олійних. Уповільнилося подорожчання макаронних виробів, борошна та хлібу, консервів, шоколаду. Також дещо меншими темпами зростали ціни на молочні та м’ясні продукти, а падіння цін на рис та оливкову олію навіть поглибилося.

  Зростання вартості послуг після певного уповільнення у вересні знов прискорилося (до 13,4% р/р) під тиском стійкого зростання споживчого попиту та підвищення витрат бізнесу, насамперед на оплату праці. Так значно подорожчали послуги мобільного зв'язку через зміну тарифів окремими операторами, а також послуги страхування особистого транспорту. Пришвидшилося зростання цін на ремонтні послуги, послуги освіти, оренди житла. Вартість послуг з високою часткою імпорту в собівартості, зокрема, хімічного чищення, манікюру, кінотеатрів тощо, зростала повільніше, хоча темпи подорожчання залишалися порівняно високими. Лише послуги туризму продовжували дешевшати.
 • Зростання цін на сирі продукти харчування дещо прискорилося (до 8,8% р/р). Очікувано подорожчали гречка, яблука та картопля з огляду на менші обсяги їх врожаю цього року. Також швидше підвищувалися ціни на цитрусові та банани. Водночас завдяки розширенню пропозиції знижувалися ціни на більшість овочів (крім картоплі), серед яких морква, цибуля, помідори, перець, буряк.
 • Тривало зниження темпів зростання адміністративно регульованих цін (до 12,2% р/р). Надалі зменшувалася вартість природного газу для населення під впливом відповідних тенденцій на світових ринках. Також знизилися темпи зростання цін на алкогольні напої, зокрема, за рахунок високої бази порівняння минулого року, коли було підвищено мінімальні ціни на них. Натомість темпи зростання цін на тютюнові вироби залишалися досить високими, відображаючи підвищення акцизів улітку та поточне зниження пропозиції цих товарів на внутрішньому ринку.
 • Ціни на паливо також продовжили знижуватися (на 13,5% р/р) унаслідок як здешевлення нафти на світових ринках у попередні періоди, так і тривалого збереження сприятливої ситуації на валютному ринку України.
Таким чином фактичні показники цінової динаміки у цілому відповідають траєкторії прогнозу Національного банку. Міцніший курс гривні та падіння світових цін на енергоресурси, навіть попри звуження пропозиції окремих продуктів харчування та розширення споживчого попиту, сприяють подальшому уповільненню зростання цін до цілі 5% у 2020 році.По материалам: НБУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157611 · Ответов: 0 · Просмотров: 10
 

>  Депутати погодилися скасувати державну монополію на виробництво спирту
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового".

Законопроектом пропонується:

 • скасувати державну монополію на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року;
 • надати можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії;
 • провести повну лібералізацію експорту спирту з України.
Для захисту вітчизняного товаровиробника проектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

Проект Закону зареєстровано за № 2300.По материалам: ВРУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157610 · Ответов: 0 · Просмотров: 12
 

>  Новые правила рекламы: ВР приблизила украинские стандарты к европейским
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


12 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 0953 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза)", сообщает ЮРЛИГА.

В Законе "О рекламе" определено, что сравнительная реклама - реклама, содержащая сравнение с другими лицами и/или товарами (деятельностью) иного лица, прямо или опосредствовано идентифицирует конкурента или товары или услуги, предлагаемые конкурентом.

С момента вступления в силу данного Закона запрещается указывать информацию, содержащую определенные законодательством о защите прав потребителей признаки нечестной предпринимательской практики и/или введения потребителей в заблуждение или признаки недобросовестной конкуренции, определенные законодательством о защите от недобросовестной конкуренции.

Сравнительная реклама может содержать изображение, ссылку на товар, торговые марки или имные обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, коммерческое (фирменное) наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

Использование сравнительной рекламы разрешено в случае, если:

1) реклама не содержит определенных законодательством о защите прав потребителей признаков нечестной предпринимательской практики;

2) реклама сравнивает однородные (подобные) товары, удовлетворяющие одни и те же потребности или имеющие одинаковое назначение, сравнивающие деятельность, которая охватывает одну сферу или один вид деятельности;

3) реклама объективно сравнивает одну или несколько существенных, сопоставимых и репрезентативных характеристик однородного (подобного) товара, деятельности, в том числе цену, информация о которых может повлиять на решение потребителя при осуществлении выбора;

4) реклама не дискредитирует, не содержит неправдивую информацию о качестве однородных (подобных) товаров других производителей или продавцов, не дискредитирует деятельность или положение других лиц, репутацию торговых марок, коммерческих (фирменных) наименований, иные особенности конкурентов или указания мест происхождения товара;

5) относительно товара с указанием (простым или квалифицированным) происхождения сравнения осуществляется относительно товара с аналогичным указанием;

6) реклама не создает смешивания между рекламодателем и конкурентом, между товарами, торговыми марками, коммерческим (фирменным) наименованием и другими обозначениями рекламодателя и конкурентов;

7) товар конкурента, защищенный торговой маркой или коммерческим наименованием, не изображен способом имитации.

Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе и несоблюдение установленных законодательством требований относительно содержания сравнительной рекламы несет рекламодатель.

В Законе "О защите прав потребителей" указано, что считается предпринимательской практикой, вводящей в заблуждение.

Так, если она побуждает или может побуждать потребителя дать согласие на осуществление правовой сделки, на которую в ином случае он не согласился бы, путем предоставления ему неправдивой или неполной информации или непредоставления информации о:

1) основных характеристиках продукции, таких как: наличие, преимущества, опасность, состав, методы использования, метод и дата изготовления или предоставления, поставка, количество, спецификация, географическое или иное происхождение, ожидаемые результаты потребления или результаты и основные характеристики тестов или проверок товара;

2) гарантийный срок и гарантийное обслуживание продукции;

3) любых предостережений относительно прямой или опосредствованной поддержки производителем продавца или продукции;

4) способе продажи, цену или способ расчета цены, наличие скидок или других ценовых преимуществ;

5) условиях оплаты, доставки, выполнения договора купли-продажи;

6) потребности в услугах, замене составляющих или ремонте;

7) месте расположения и полном названии продавца, а в случае потребности - месте расположения и полное название лица, от имени которого выступает продавец;

8) характере, атрибутах и правах продавца или его агента, в частности информации о его лице и активах, квалификации, статусе, наличии лицензии, афилированности и права интеллектуальной или промышленной собственности, его отличиях и наградах;

9) опасности, угрожающей потребителю в связи с покупкой и/или использованием продукции;

10) правах потребителя, в том числе праве отказаться от продукции (для соответствующих видов товаров, работ и услуг), праве на замену продукции или возмещении убытков.

Предпринимательская практика является вводящей в заблуждение, если во время предложения продукции потребителю не предоставляется или предоставляется в нечеткий, непонятный или двусмысленный способ информация, необходимая для осуществления сознательного выбора.

Предпринимательская практика, которая существенно искажает или может существенно исказить экономическое поведение лишь четко определенной (отдельной) группы потребителей, особенно уязвимых к такой деятельности из-за их умственных или физических изъянов, возраста или доверчивости, в случае, если продавец имел объективную возможность предусмотреть их поведение и особенности, должна оцениваться с точки зрения среднестатистического представителя такой группы, а также с учетом предположения, что, принимая во внимание изложенные обстоятельства, возможность осуществить сознательный и компетентный выбор отсутствует и потребитель ошибается при совершении правовой сделки относительно обстоятельств, имеющих существенное значение. Указанные условия не касаются законной рекламной деятельности, в том числе создания заявлений или выражений, которые не могут быть восприняты буквально.

Кроме того, документ вносит изменения к Хозяйственный кодекс.

Определенно, что неправомерным использованием деловой репутации субъекта хозяйствования считается:

- неправомерное использование чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки;

- неправомерное использование товара другого производителя;

- копирование внешнего вида изделия другого производителя;

- сравнительная реклама, если в такой рекламе нарушены требования законодательства Украины о рекламе, о защите от недобросовестной конкуренции или такой рекламе можно квалифицировать как нечестную предпринимательскую практику.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157609 · Ответов: 0 · Просмотров: 13
 

>  Детские автокресла – обязательны: почему ввели штрафы и что ждет таксистов
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Анастасия Ищенко, СЕГОДНЯ.

Правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев на 70%.

Недавно в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами.


Что сказано в законе
В конце октября Рада приняла законопроект № 1150, согласно которому в Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла.

Согласно правилам дорожного движения, в стране уже давно предусматривается запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. Но штрафов за такое нарушение не было. Сейчас же размеры штрафов составят 30 необлагаемых минимумов доходов граждан — 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 50 необлагаемых минимумов, или 850 гривен.

"Отсутствие штрафа за это правонарушение создает в обществе представление, что нарушение этих норм является чем-то мелким и несущественным. Это приводит к массовому игнорированию установленных правил перевозки детей, а особенно к игнорированию в пользовании автокреслами, хотя последствием может стать гибель ребенка", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициатор законопроекта, внефракционный депутат Дмитрий Шпенов отмечал, что, согласно статистике, 54% случаев детской смертности происходит именно из-за безответственного отношения к безопасности. А в украинских реалиях очень часто можно увидеть, как детей садят за руль вместе с водителями, либо же просто держат на руках во время поездки.

Но в правилах дорожного движения прописана достаточно размытая формулировка, которая запрещает провозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Из-за такой формулировки многие запутались в том, как же правильно провозить детей — просто в автокреслах, в автокреслах и пристегивая их ремнем, или же вовсе используя обычные ремни.

Руководитель гражданской практики юридической фирмы "Горецкий и Партнеры" адвокат Дарина Старовойтова пояснила в комментарии сайту "Сегодня", что речь идет о специальных устройствах, которые, в свою очередь, позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремня безопасности (предусмотренного конструкцией автомобиля). Т.е. ребенок действительно будет пристегнут обычным ремнем, однако обязательно должно быть "специальное средство", что позволит дополнительно защитить его.

"Законодательством фактически определена обязательность автокресел. Однако сам термин указан так, что рядовому гражданину трудно понять, что же собой должно представлять "специальное средство". Считаю, уместным было бы одновременно с введением штрафа дополнить общие положения ПДД термином, который бы четко устанавливал определение специального средства, или замену термина на что-то вроде "детское сиденье или подобное приспособление", — отметила Дарина Старовойтова.
Координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик поясняет, что нужно вносить изменения в ПДД, чтобы убрать устаревшую норму о том, что детей в автокреслах нужно дополнительно пристегивать ремнями, так как современные автокресла имеют свои крепления и защиту.

"В то же время, хочу акцентировать внимание, что идея установления штрафов имеет целью стимулировать родителей начать беспокоиться о безопасности детей в автомобиле. Я больше чем уверена, что ни один патрульный не оштрафует водителя за то, что тот перевозит ребенка в детском кресле с другим видом крепления, отличным от того, что предусмотрено в действующих ПДД", — говорит Холопик.
Отметим, по статистике Национальной патрульной полиции с января по октябрь этого года в стране произошло 129,8 тыс. ДТП, в которых пострадала 21 тыс. людей, а 2716 украинцев погибли. Как видим, тема безопасности на дорогах остается актуальной.


Зачем нужно автокресло
Обязательный провоз детей в автокреслах – это распространенная европейская практика. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, а детей постарше – на 54-80%.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в других странах водители, которые возят детей без автокресел, платят существенные штрафы: в Германии – в размере 60 евро, Чехии – 78 евро, Эстонии – до 400 евро, Польше – 35 евро.

Олеся Холопик в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что это правильная инициатива, но, к сожалению, в Украине очень мало родителей используют детские кресла. По данным опроса, проведенного исследовательской компанией "Ipsos", кресла используют только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для детей старше.

"Обычные ремни безопасности не гарантируют оптимальной защиты детей постарше при аварии, ведь ребенок может легко выскользнуть из-под ремня, рассчитанного на взрослых. А младенцев и малышей вообще физически невозможно пристегнуть обычным ремнем", — поясняет Холопик.
Кроме того, ремни безопасности удерживают ребенка не так как нужно, поэтому в случае аварии ремень может повредить ребенку внутренние органы.

"Обычные ремни не могут защитить ребенка от сильных повреждений или летального исхода, особенно когда речь идет о боковом ударе, где как раз боковая часть кресла выступает в роли главной защиты. А ребенка, который еще не умеет сидеть, вы и вовсе пристегнуть ремнями не сможете, для них используется специальное кресло, в котором он может принять полусогнутое положение", — отметил в комментарии сайту "Сегодня" Дмитрий Алексеев, основатель компании CarShot.
Руслан Соболь, председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса, подчеркивает, что обязательный провоз детей в автокреслах — это международная норма.

"Украине пора осознать, что мы должны беспокоится о здоровье пассажиров, а особенно детей. Смертность на дорогах у нас значительно выше, чем в Европе", — отметил Соболь.
Цены на автокресла разные — от 600 грн за сидения-бустеры и до 6-7 тыс. грн за полноценные крупногабаритные кресла. Но не стоит забывать, что существуют разные группы автокресел, которые нужно выбирать, исходя из возраста и веса ребенка.

К сожалению, многие родители забывают о безопасности, оправдывая себя тем, что кресла слишком дорогие и пользы от них никакой.

"Эту ситуацию и отношение к безопасности детей нужно менять. Установление штрафов ­— это первый и довольно правильный шаг. Следующими должно быть систематическое привлечение к ответственности. Параллельно должны идти информационные и просветительские кампании для родителей. Эти кампании должны объяснять принцип защиты ребенка в автокресле во время аварии, а также развенчивать мифы, вроде того, что взрослый во время аварии может спасти ребенка, держа его на руках", — добавляет Олеся Холопик.

Как обстоит ситуация с безопасностью в такси
В принятом законопроекте не прописано, что к административной ответственности за перевозку детей без автокресел будут привлекать и таксистов. Но и автор документа, и юристы отмечают, что это также их коснется.

Сейчас в Украине непросто найти службу такси, где можно заказать машину с автокреслом. Большинство служб советуют родителям возить кресла с собой и отмечают, что их водители установят кресла без проблем, но вот обзаводиться своим инвентарем не планируют.

Само собой, покупка кресла – это дополнительные траты, особенно, если учесть тот факт, что покупать нужно универсальное кресло, которое подходило бы детям разных возрастов и с разным весом. Далеко не все таксисты готовы идти на такие жертвы, а если и готовы, то стоит понимать, что тарифы на перевозку пойдут вверх. Хотя некоторые эксперты сомневаются в этом.

"Не думаю, что тарифы вообще вырастут, или что их повышение будет значительным. Скорее всего, таксисты будут использовать б/у кресла, чтобы сэкономить, и им все равно, что оно не будет подходить вашему ребенку, т.к. здесь важен не только возраст, но и рост ребенка. Под каждого иметь кресло с разными размерами нереально, поэтому здесь больше фикция, для галочки, нежели реальная безопасность на дороге в такси", — делится мнением Дмитрий Алексеев.
В пресс-службе компании Uklon нам рассказали, что сейчас их клиенты могут легко установить в машину свое автокресло, соответствующее возрасту ребенка. Так как драйверы Uklon – независимые партнеры сервиса на своих машинах, далеко не у каждого из них есть детские автокресла и, тем более, необходимых габаритов. Поэтому решение родителей брать с собой подходящее автокресло – в настоящее время лучший способ ответственной перевозки ребенка.

"Мы думаем над способом внедрения новой дополнительной услуги детского автокресла, который будет комфортен как пассажирам с детьми, так и драйверам-партнерам. Нюансов очень много: начиная от категорий детских кресел, заканчивая тем, что ехать может семья с несколькими детьми. Мы сейчас в процессе исследования, планируем встречи с активными группами родителей, которые хотят нам помочь, экспертами, которые внедряли подобное в других странах. Также проводим встречи с компаниями-производителями детских кресел. Планируем запустить дополнительную услугу во второй половине 2020 года. К стандартной стоимости будет добавляться стоимость дополнительной услуги", — поделились планами в компании.
В свою очередь, в компании Bolt рассказали, что приветствуют новое решение и считают, что оно поможет улучшить безопасность на дорогах. Также там отметили, что принятый законопроект не изменил ПДД, а только ввел штрафы и дополнительную ответственность.

"Все водители сервиса Bolt должны использовать средства пассивной безопасности (кресла для перевозки детей, ремни безопасности для самого водителя и при перевозке пассажиров), предусмотренные именно Правилами дорожного движения, которые не менялись и существуют уже довольно давно. В соответствии с условиями партнерства все наши водители должны полностью и безусловно соблюдать правила дорожного движения", — прокомментировали ситуацию в компании.
В Bolt отметили, что заимствуют опыт других стран и рассматривают возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине.

В компании Uber также заверяют, что не забывают о безопасности.

"Мы с уважением относимся к украинским законам, поэтому пассажиры Uber с детьми могут использовать для поездки собственное автокресло. Недавно в Uber Shuttle появилась функция "Количество мест", которая дает возможность пассажирам бронировать дополнительные места (до +5) в шатле, а также позволяет родителям, которые едут с ребенком, приносить свои собственные автокресла для поездки", — поясняют в компании.
В профильных организациях к инициативе отнеслись скептически. Так, Андрей Антонюк, глава Украинской Таксомоторной Ассоциации, на пресс-конференции заявлял, что закон несвоевременный, т.к. сегодня в Украине легально работает лишь 1-2% перевозчиков. Он добавил, что расходы на автокресла лягут на плечи клиентов такси и увеличат время подачи автомобиля по причине необходимости установки автокресла. А перевозить постоянно автокресло будет нерентабельно: оно займет почти весь багажник, вследствие чего багаж других пассажиров может не влезть в автомобиль.

По словам экспертов, что заказы по перевозке детей составляют 1-2% от всех заказов, при этом заказы, при которых необходимо перевезти 2-3 чемодана пассажиров, составляют 20-30% от всех заказов.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157608 · Ответов: 0 · Просмотров: 11
 

>  За продажу поддельных лекарств по Интернету посадят на 10 лет
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


На вечернем заседании 12 ноября Верховная Рада приняла Закон (проект № 1152-1) относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, пишет ЮРЛИГА.

Согласно изменениям, внесенным в статью 3211 УК Украины, изготовление, приобретение перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (сейчас - от 3 до 5).

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в том числе Интернета, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Действия, повлекшие смерть или другие тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157607 · Ответов: 0 · Просмотров: 11
 

>  Що робити, якщо роботодавець не видає трудової книжки?
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України: власник або уповноважений ним орган зобов’язаний провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку в день звільнення.

Згідно пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301, трудові книжки повинні зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, у представництвах іноземних суб’єктів господарювання, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації, представництва іноземного суб’єкта господарювання.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Отже, трудова книжка зберігається, як правило, у кадровій службі (службі управління персоналом), а відповідальність за неї несе керівництво.
Згідно з пунктами 2.4, 4.1, 4.2 «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» Міністерства праці України, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, усі записи, що здійснюються в трудовій книжці: про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення, вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу, але не пізніше тижневого строку видання такого наказу, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу, тобто, підстави звільнення, що зазначенні в наказі про звільненні, мають відповідати підставам, зазначеним у трудовій книжці.

Так, у випадку звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

В ситуації, коли власник затримав видачу трудової книжки, днем звільнення вважається день її видачі. В такому разі видається новий наказ, де зазначається новий день звільнення, і вноситься запис до трудової книжки працівника, а раніше внесений запис про день звільнення — визнається недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 цієї ж Інструкції.
Бувають випадки, коли працівник відсутній на роботі в день звільнення, тоді власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

План дій на крайній випадок:

– надіслати роботодавцю рекомендований лист з описом вкладення, зі згодою на пересилання трудової книжки засобами поштового зв’язку, із зазначенням поштової адреси, на яку необхідно надіслати трудову книжку. У випадку отримання вашим роботодавцем листа, вам прийде зворотне повідомлення про вручення працівниками пошти цього листа представникам роботодавця;

– якщо трудова книжка не надійшла на вказану вами адресу, необхідно повторно звернутись до роботодавця, про те на цей раз із вимогою про виплату середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу. Попіклуйтесь про те, щоб ваше звернення до роботодавця підтверджувалось доказами, наприклад, поштовими документами (чек про відправлення, зворотне повідомлення);

– звернутися із заявою до Державної служби України з питань праці. Саме цей орган уповноважений складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках порушення законодавства про працю.

– звернутись до суду за захистом своїх прав. Так, відповідно до статті 232 Кодексу законів про працю України трудові спори про витребування трудової книжки, зміну дати звільнення і стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу підлягають безпосередньому розглядові в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах. Таким чином, спочатку, як в інших випадках, звертатися в комісію по трудових спорах не потрібно.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157606 · Ответов: 0 · Просмотров: 11
 

>  Неякісні медогляди стали причиною зростання рівня профзахворювань
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


З випадками неякісного проведення медичних оглядів, за результатами яких вчасно не виявлено підозру на профзахворювання, пов’язано зростання рівня професійної захворюваності серед робітників українських підприємств. Так, відповідно до даних Фонду соцстраху, за 9 місяців 2019 року у порівнянні з 9 місяцями 2018 року кількість професійних захворювань збільшилась на 26,5%, або на 348 захворювань (з 1314 до 1662).

Попереднє та періодичне проходження медичних оглядів є обов’язковим для всіх працівників, зайнятих на важких, зі шкідливими або небезпечними умовами праці роботах, де є потреба у професійному доборі, а також для усіх осіб віком до 21 року незалежно від умов праці. Метою проведення медоглядів є визначення стану здоров’я працівника, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасне виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт тощо.

Організація проходження медоглядів здійснюється роботодавцем за його рахунок. Крім того, за результатами медичних оглядів роботодавець зобов’язаний у повному обсязі провести відповідні оздоровчі заходи, визначені в заключному акті, а також усунути причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Неякісне проведення оглядів, ухилення від них працівника або незабезпечення проходження медогляду роботодавцем можуть стати причиною розвитку чи загострення професійного захворювання.

Зазначимо, при проведенні перевірок страховими експертами з охорони праці Фонду особлива увага приділяється організації роботодавцем та своєчасності проходження передбачених законодавством медоглядів найманими працівниками, виконанню оздоровчих заходів відповідно до заключного акта за результатами медоглядів.

Також, з метою попередження виникнення професійних захворювань, робочими органами виконавчої дирекції Фонду постійно здійснюється аналіз результатів проходження медоглядів працівниками.

Нагадаємо, упродовж квітня–липня фахівці Фонду направили 106 листів до лікувальних закладів та департаментів охорони здоров’я за наслідками виявлення фактів неякісних медоглядів.По материалам: Фонд соцстраху
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157605 · Ответов: 0 · Просмотров: 8
 

>  Отримали земельну ділянку в подарунок (спадщину) - як визначити її оціночну вартість при розрахунку ПДФО
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Правові засади проведення оцінки земель в Україні визначено Законом України від 11.12.2003 р. № 1378-IV «Про оцінку земель» (далі – Закон № 1378).

Відповідно до ст. 5 та ст. 13 Закону № 1378 грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених Законом № 1378, а також іншими законами.

Відповідно до п. 174.6 ПКУ об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ПКУ, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розд. ІV ПКУ для оподаткування спадщини.

Підпунктом 174.2.2 ПКУ передбачено, що вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не зазначені у п.п. 174.2.1 ПКУ, зокрема членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ПКУ (5 %.).

Враховуючи викладене вище, фізична особа - резидент, яка отримує подарунок (спадщину ) від фізичної особи - резидента, але не відноситься до членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від вартості будь-якого подарунку. З урахуванням норм ст. 5 та ст. 13 Закону № 1378 з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості земельної ділянки як об’єкта подарунку (спадщини) застосовується оціночна вартість, яка визначається за допомогою експертної грошової оцінки земельної ділянки.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157604 · Ответов: 0 · Просмотров: 8
 

>  Монетизация субсидий и льгот: семь главных вопросов и ответов
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Александр Панченко, СЕГОДНЯ.

Эксперты говорят, что будут сложности у тех, кто не пользуется телефоном, и советуют сохранять SMS.

Новый механизм выплаты монетизированной госпомощи на оплату коммуналки, который начал действовать с 1 октября нынешнего года, оказался не таким простым для понимания, как планировалось. Немало украинцев, получивших платежки по новым правилам, жалуются, что не понимают, сколько им теперь платить по счетам. Сайт "Сегодня" нашел ответы на главные вопросы с монетизацией по-новому.

Что изменилось

Как разъяснили нам в пресс-службе Минсоцполитики, начиная с ноября 2019 года, все получатели субсидий и льгот получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа. В Пенсионном фонде также подсчитали, сколько пенсионеров получили в октябре субсидии живыми деньгами.

Напомним: субсидия и льгота – это разные виды помощи государства. Льготы положены людям, имеющим особые заслуги перед Украиной (например, Герои Украины – 100% счетов за них оплачивает государство), участникам боевых действий (75%), участникам войны, чернобыльцам, пенсионерам силовых структур и еще около 20 категорий (50%), детям войны (25%). А за субсидией могут обратиться все, у кого расходы на оплату коммуналки превышают 15% доходов. Так как льготы на услуги ЖКХ теперь монетизированы, их порой путают с субсидиями.

Минсоцполитики уже подсчитало средний размер субсидии за октябрь.Тем, кто оформил получение госпомощи наличкой на руки, ее выдадут через банк или почтовое отделение, которое указал получатель в своем заявлении. Тем, кто получает госпомощь с последующей оплатой в безналичной форме, деньги придут на счет, открытый в Ощадбанке (для льготников) или в Ощадбанке и в других банках (для субсидиантов). С этого счета банк рассчитается с каждым из поставщиков услуг и отправит получателю госпомощи на мобильный телефон SMS о проведенных платежах. Номер телефона при подаче заявления на оформление госпомощи надо указать обязательно. Если своего телефона нет, можно дать телефон родственника или знакомого. В Минсоцполитики признают, что на первых порах возможны сбои и советуют обращаться за уточнениями в орган соцзащиты населения по месту проживания.

Главные вопросы и ответы

Сайт "Сегодня" уже разъяснял, у кого отберут субсидии наличкой. Теперь мы с помощью специалистов даем ответы на самые популярные вопросы о новом механизме госпомощи.

Как субсидианту или льготнику выяснить, сколько ему нужно платить за коммунальные услуги в текущем месяце?

В экспертной группе по вопросам жилищных субсидий и льгот Минсоцполитики нам уточнили, что в SMS должны быть указаны суммы, которые надо оплатить получателю помощи, и наименование услуги, дабы у него не образовалась задолженность по одной услуге и переплата по другой. Например: электроэнергия – 50 грн 50 копеек. То есть, никакие дополнительные расчеты делать не надо. SMS лучше сохранить в телефоне.


Когда крайний срок получения такой SMS?

Не позже, чем 26 числа текущего месяца, так как пенсии выплачиваются до 25 числа, а вместе с пенсией начисляется субсидия.


Как быть, если SMS не пришла?

Позвонить в колл-центр банка, через который вы получаете госпомощь, и выяснить, была ли она перечислена. Если да, выяснить, оплатил ли банк комуслуги, узнать сумму платежей устно, либо попросить направить вам SMS повторно.


Как быть, если окажется, что госпомощь в банк не перечислена?

Обратиться в орган соцзащиты населения по месту проживания (по телефону, интернету, лично). Если сбой произошел по вине их сотрудников, ошибку исправят автоматически, но не ранее следующего месяца. В случае вины получателя, например, им неправильно указаны ФИО, адрес, номер паспорта и т. д., увы, придется исправлять неточность лично в органе соцзащиты по месту жительства, предъявив необходимые документы.


Не пропадет ли не начисленная по ошибке госпомощь?

Нет. В таком случае сумму госпомощи за прошлый месяц доначислят в следующем месяце.


Нужно ли полностью оплачивать счет, если по ошибке госпомощь не начислили?

Лучше оплатить, если есть возможность, хотя бы частично. Но на назначение госпомощи это не повлияет, так как ее дают на полгода.


Можно ли сейчас перейти с безналичной на наличную форму получения госпомощи и наоборот?

Скорее всего, нет. На горячей линии Кабмина нам разъяснили, что сроки обращения уже упущены, это надо было сделать до 15 октября. Придется ждать до 15 апреля 2020 г. и при этом не иметь текущих долгов по оплате. Можно попытаться переоформить в порядке исключения, подав заявление в комиссию по назначению госпомощи. Но не факт, что просьбу удовлетворят.


Чего не учли чиновники

Как выяснилось, в Украине есть немало людей, прежде всего пожилых, для которых новый порядок расчетов оказался сложным. Это, например, пенсионеры в отдаленных селах, где плохо работает мобильная связь, слабовидящие или в силу возраста не способных прочитать SMS.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, это может стать серьезной проблемой, ибо таких людей десятки тысяч.

"У многих пожилых людей, особенно в селах, нет мобильных телефонов, поэтому при оформлении госпомощи они указали телефон родных или соседей. Если даже телефоны есть, то пенсионеры затрудняются с тем, как открыть SMS для прочтения, либо не видят написанного текста, либо не понимают смысла, если украинские слова даны латиницей, – перечислил Пендзин. – Есть и те, кто боятся, что их обманут, ибо привыкли доверять бумажным носителям информация. Этим людям по сути создали нерешаемые проблемы, особенно если они одинокие".
Пендзин предлагает вернуться к старой форме счетов, где укажут, сколько субсидиант или льготник должен доплатить. Но старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий объяснил нам, что новый механизм выплаты не предусматривает обмена данными о госпомощи между соцслужбами и коммунальными предприятиями. То есть коммунальщики, которые выписывают счета потребителям, уже не могут знать, кто получает госпомощь, кто нет.

"Прежняя система расчетов с неоднократной сверкой данных между Минсоцполитики и поставщиками услуг была громоздкой, поэтому ее заменили новой, – говорит Левицкий. – Прежде всего эта проблема коснется льготников, большинство которых не перешли на наличную форму расчета. Действительно, могут быть неясности и у пожилых субсидиантов, прежде всего в провинции. Но, уверен, что до апреля 2020 года, когда будет переназначение госпомощи, эти сложности удастся преодолеть".
По словам Левицкого, помочь пожилым людям разобраться с новой системой оплаты могут родные, а если их нет, то это обязаны сделать соцслужбы, сотрудники территориальных общин, сельсоветов.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157603 · Ответов: 0 · Просмотров: 11
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГНСУ: Щодо проведення самостійного коригування податкових зобов’язань для цілей трансфертного ціноутворення (лист ДПС від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК)
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо проведення самостійного коригування податкових зобов’язань для цілей трансфертного ціноутворення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), повідомляє.

Відповідно до пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові зобов'язання відповідно до:

максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/ показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності);

та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

Таким чином, платник податків має право самостійно провести коригування ціни / рентабельності контрольованої операції і податкових зобов'язань виключно щодо ціни контрольованої операції, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

При цьому платник податків обраховує діапазон ціни / рентабельності для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції. Також зазначимо, що Кодексом не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від'ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку, тому при визначенні загальної суми збільшення податкових зобов'язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування. Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою КМУ від 04.06.2015 р. N 381 "Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення".

Платник податку на прибуток при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 Кодексу, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг); на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки" (пп. 140.5.1 та 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до ст. 39 Кодексу після спливу терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний податковий рік має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (п.50.1 ст. 50 Кодексу).

Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань, складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. У цьому додатку здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 цього Кодексу (пп. 39.5.4.2 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу).

Таким чином, у разі проведення платником податку самостійного коригування ціни контрольованої операції, діапазон ціни обраховується для кожної окремої задекларованої контрольованої операції по контрагенту, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157602 · Ответов: 0 · Просмотров: 4
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГНСУ: Щодо можливості продажу підприємством основних засобів за готівковий розрахунок з оформленням прибуткових касових ордерів без застосування РРО (лист ДПС від 05.11.2019 р. № 1178/6/99-00-05-04-01-15/ІПК)
Лёша Гончарук
Отправлено: Вчера, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.11.2019 р. № 1178/6/99-00-05-04-01-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула запит ТОВ про надання індивідуальної податкової консультації щодо можливості продажу підприємством основних засобів за готівковий розрахунок з оформленням прибуткових касових ордерів без застосування реєстратора розрахункових операцій та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до преамбули Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 265) дія Закону N 265 поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Згідно із пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Разом з тим, п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 із змінами та доповненнями (далі - П(С)БО 7), визначено, що основні засоби - матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", який призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об’єктів інвестиційної нерухомості. По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображаються записи по надходженню основних засобів на баланс підприємства. По кредиту цього рахунку відображається вибуття основних засобів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації, а також суми уцінки основних засобів. Облік основних засобів ведеться в таких розрізах: надходження, вибуття, амортизація, ремонт, переоцінка, а також облік орендованих основних засобів.

Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів. Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

Враховуючи зазначене вище, у разі продажу основних засобів (основних фондів) за готівкові кошти, які вилучені з активів (списані з балансу) внаслідок їх продажу і які згідно бухгалтерського обліку обліковувались на рахунку 10 "Основні засоби", суб’єкти господарювання можуть проводити такі розрахунки у касах таких суб’єктів з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства (використання печатки не є обов’язковим), або у безготівковій формі через банківські установи.

Крім того, у разі здійснення розрахунків в касі у готівковій формі суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, зокрема в частині дотримання граничних сум розрахунків готівкою.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157601 · Ответов: 0 · Просмотров: 6
 

>  Затверджено план комплексних перевірок на 2020 рік
Лёша Гончарук
Отправлено: 15.11.19, 18:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


Наказом Державної регуляторної служби України від від 15.11.2019 №196 затверджено План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік.

Нагадуємо, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставою для проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо суб’єкта господарювання є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю).

Такий комплексний плановий захід проводиться один раз на рік, а усі контролюючі органи, які запланували перевірити даного суб’єкта господарювання, можуть його перевірити виключно у строки, встановлені Планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба України за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) запустила пілотний модуль планування заходів державного нагляду (контролю).

План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік можна завантажити у форматі xlsx: План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік

Переглянути План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік

Зверніть увагу: план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) стосується перевірок органами державного нагляду (контролю), до яких не належить Державна податкова служба України.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157598 · Ответов: 0 · Просмотров: 11
 

>  ДПС оновила перелік юросіб, яких планує перевірити до кінця року
Лёша Гончарук
Отправлено: 15.11.19, 17:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


ДПС вкотре вносить зміни в план перевірок на 2019 рік.

Сьогодні оприлюднено розділ І плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб" та Розділ ІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" з урахуванням коригування (листопад 2019 року) (Завантажити).

Інші роздили плану перевірок поки що залишено без змін.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157596 · Ответов: 0 · Просмотров: 10
 

>  Отримайте шпаргалку для подачі річної фінансової звітності!
Лёша Гончарук
Отправлено: 15.11.19, 10:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496
У книзі ми розповімо про те, які форми фінансової звітності, у які строки і кому необхідно подати, хто зобов’язаний оприлюднювати свою фінзвітність, а також яка відповідальність загрожує, якщо цього не зробити.

Крім того, тут ви знайдете порядковий аналіз заповнення фінзвітних форм для підприємств, які керуються національними стандартами бухгалтерського обліку.

При цьому йтиметься про всі форми фінансової звітності для юридичних осіб, які є представниками великого і середнього бізнесу, а також про скорочену фінзвітність, яку подають малі та мікропідприємства.

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157575 · Ответов: 0 · Просмотров: 11
 

>  Податкова накладна на передоплату при безперервному постачанні
Лёша Гончарук
Отправлено: 15.11.19, 0:50


Старейшина
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1165
Регистрация: 01.09.19
Пользователь №: 66496


"Вісник. Офіційно про податки".

Передоплата при безперервному постачанні: чи правомірно складання зведеної ПН за фактично надані послуги та окремої ПН на залишок коштів?

У постачальника на дату отримання від Товариства попередньої оплати однією сумою виникають податкові зобов'язання з постачання товарів/послуг та обов'язок скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції. Такі податкові накладні не можуть бути підставою для формування податкового кредиту.

Водночас п. 201.4 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

 • покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
 • покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.
Для цілей п. 201.4 ст. 201 ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Основні вимоги щодо укладення та виконання договорів поставки визначаються ГКУ.

Порядок складання зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер визначено п. 19 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі — Порядок).

Пунктом 19 Порядку визначено, що зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У такому разі складається податкова накладна, як визначено п. 18 Порядку.

Отже, за ситуацією, описаною у зверненні, постачальник повинен скласти одну податкову накладну на всю суму отриманої попередньої оплати на дату такого отримання.

ІПК від 05.11.2019 р. № 1187/6/99-00-07-03-02-15/ІПК.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #157558 · Ответов: 0 · Просмотров: 9
 

47 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.19, 2:15
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!