Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 4
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )321 страниц V   1 2 3 > » 

>  Внесены изменения в Порядок функционирования Электронного кабинета
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Минфин приказом от 18.03.2021 г. № 159 внес изменения в Порядок функционирования Электронного кабинета.

Приказом дополняется Порядок функционирования Электронного кабинета пунктами относительно переписки контролирующих органов через электронный кабинет с налогоплательщиками, которые подают отчетность в электронной форме и/или прошли электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, и которые подали заявление о желании получать документы через электронный кабинет; а также относительно подачи один раз в течение года заявления об отказе получать документы через Электронный кабинет.

Документом определено, что для переписки с ГНС в электронной форме налогоплательщику необходимо подать заявление о желании получать документы через Электронный кабинет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Налогоплательщик один раз в течение года может подать в Электронный кабинет заявление об отказе получать документы через Электронный кабинет по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Кроме того, Приказом предусмотрено, что ГНС должна размещать на своем сайте сообщение о выявленных технических и/или методологических ошибках или техническом сбое в работе Электронного кабинета с указанием даты и времени их начала и сообщение об их устранении с указанием даты и времени их завершения.

Этот приказ вступит в силу со дня его официального опубликования. На момент подготовки этого материала документ не опубликован.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173101 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Спрощення податкового обліку та звітності: пропозиції бізнесу
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Сьогодні Україна займає 64 місце в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» («Doing Business»).

І, варто зауважити, що бізнес зацікавлений в розширенні заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращенні бізнес-клімату, задля підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» («Doing Business»). В першу чергу, це стосується осучаснення і спрощення вимог до ведення податкового обліку та звітності.

Враховуючи, що Україна взяла курс на цифрову трансформацію та переведення в електронний формат надання адміністративних сервісів, Європейська Бізнес Асоціація пропонує більш ефективно використовувати вже наявні електронні бази даних контролюючих органів та усунути дублювання інформації (повторні запити однієї і тієї ж інформації в різних звітах). Крім того, більш широко застосовувати електронні форми звітних і первинних облікових форм з цифровими підписами. Для цього, на думку бізнесу, першими кроками можуть бути:

 • Скасування ручного заповнення реквізитів платника податку у податковій звітності, окрім одного ідентифікатора, за яким система розпізнаватиме платника податків;
 • Зменшення кількості однотипних декларацій (інформаційних повідомлень за формою 20-ОПП), які підприємства мають подавати декілька разів на рік, кількосі показників, які заповнюються платниками, та кількості додаткових документів.
 • Перехід на регулярний обмін адміністративними даними між державними органами (автоматичне заповнення в податковій звітності даних, які можна отримати від інших органів влади, наприклад реєстр транспортних засобів або нерухомого майна).
 • Спрощення застарілих паперових форм бухгалтерської звітності, зокрема, авансових звітів та способів зберігання первинних документів до них. Практичний досвід показує, що збереження сканкопій чеків є більш довговічним ніж у касовій стрічці. Використання простих цифрових підписів, які дають можливість ідентифікувати особу значно спростило б і пришвидшило всі бізнес-процеси економіки України. На сьогодні ж, відсутні офіційні роз’яснення та судова практика, щодо використання простого електронного підпису, згенерованого на загальновизнаних міжнародних платформах таких як «Docusign», «Hellosign» та аналогічних до них. Відповідно, можуть виникати конфлікти щодо визнання контролюючими органами первинних бухгалтерських документів, підписаних таким простими електронним підписом, для цілей податкового і бухгалтерського обліку та звітності, а також для здійснення банківських операцій;
 • Спрощення вимог до подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП. Дана форма повідомлення стала для податкової служби засобом терору компаній та швидкого наповнення бюджету за допомогою штрафних санкцій за неповноту даних чи помилки в заповненні форми;
 • Спрощення адміністрування податку на додану вартість. Правила та форми заповнення декларацій, податкових накладних, розрахунків коригування та таблиць інформації до них мають бути однозначно зрозумілими, як для податківців всіх регіонів України так і бухгалтерів компаній. Сервісну функцію податкової служби слід розвивати більш успішно.
Імплементація ініціатив, пов’язаних з масштабних переходом до цифрових технологій, на переконання експертів Асоціації, не тільки полегшить процес звітування, але й надасть можливість Україні покращити свою позицію в рейтингу «Doing Business». Відповідно, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з проханням сприяти імплементації ініціатив Асоціації. Наші експерти готові долучитися до роботи із напрацювання законодавчих змін для дерегуляції бізнесу.

Тож ми закликаємо державні органи до діалогу та напрацювання уніфікованої позиції з цього питання.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173100 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Не получили ответ о принятии/непринятии таблицы плательщика. Что делать дальше?
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Каковы действия налогоплательщика, в случае если в течение пяти рабочих дней после получения таблицы данных налогоплательщика ему не поступает решение о ее учете или неучете?

Согласно п. 15 и п. 16 Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением КМУ от 11.12.2019 г. № 1165, комиссия регионального уровня рассматривает таблицу данных налогоплательщика (далее - Таблица) с объяснениями в течение пяти рабочих дней после ее получения и принимает решение об учете или неучете Таблицы, которое направляется налогоплательщику в порядке, установленном ст. 42 НКУ.

Документ, направленный контролирующим органом в электронный кабинет, считается врученным налогоплательщику, если он сформирован с соблюдением требований Законов Украины от 22.05.2003 г. № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» и от 05.10.2017 г. № 2155-VIII «Об электронных доверительных услугах» и доступен в электронном кабинете.

Датой вручения налогоплательщику документа является дата, указанная в квитанции о доставке в текстовом формате, который отправляется в электронном кабинете автоматически и свидетельствует о дате и времени доставки документа налогоплательщику. В случае если доставка документа состоялась после 18 часов, датой вручения документа налогоплательщику считается следующий рабочий день. Если доставка состоялась в выходной или праздничный день, датой вручения документа налогоплательщику считается первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем (пункт 42.4 НКУ).

В то же время, в случае если налогоплательщику не поступает решение об учете или неучете Таблицы в порядке, предусмотренном ст. 42 НКУ в течение пяти рабочих дней после ее получения контролирующим органом, плательщик имеет право подать ее повторно.По материалам: Категория 101.18 «ЗІР»
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173099 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Заповнення додатка 6 до декларації з ПДВ
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Форму «Розрахунку (перерахунку) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)» до податкової декларації з податку на додану вартість (далі - Додаток 6) затверджено наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

У таблиці 1 Додатка 6 відображається розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях.

У графах 4 і 5 Додатка 6 зазначаються обсяги постачання (без ПДВ), зокрема:

- у графі 4 - загальний обсяг постачання, визначений як сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 5 та 7 колонки А декларації з ПДВ та всіх уточнюючих розрахунків;

- у графі 5 - обсяг постачання оподатковуваних операцій, а саме сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3 та 7 колонки А декларації з ПДВ та всіх уточнюючих розрахунків.

Для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку – на кінець податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

У графах 6 і 7 Додатка 6 зазначається частка використання товарів/послуг, необоротних активів:

-у графі 6 - в оподатковуваних операціях, що визначається шляхом множення значення графи 5 на 100 %, поділене на значення графи 4;

-у графі 7 - в неоподатковуваних операціях, що визначається як різниця 100 та значення графи 7.

Додаток 6 заповнюється в розрізі таких рядків:

-рядок 1 - для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.2 ПКУ;

- рядок 2 - для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.3 ПКУ;

- рядки 3.1 – 3.3 - для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.4 ПКУ.

При цьому частка, що зазначається у графах 6 і 7 Додатка 6 застосовується для:

рядка 1- протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов’язання при заповненні рядків 4.1, 4.2 та 4.3 декларації з ПДВ (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал);

рядка 2 - протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов’язання при заповненні рядків 4.1, 4.2 та 4.3 декларації з ПДВ (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції;

рядка 3.1 - для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття);

рядків 3.1 - 3.3 - застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01.07.2015, почали використовуватися (введені в експлуатацію);

розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173098 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Разные коды/наименования на «входе» и «выходе»
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738
Автор: Павленко Алексей, налоговый эксперт.

Иногда фискалы на проверках цепляются к таким пустякам, что просто удивляешься. Вот вам как пример — постановление Восьмого апелляционного админсуда от 06.04.2021 г. по делу № 380/3222/20 (reyestr.court.gov.ua/Review/96080547).

ФЛП (истцу) налоговики по итогам проверки доначислили достаточно большие суммы НДС, НДФЛ, ВС и штрафов по причине якобы использования им ТМЦ за рамками его хоздеятельности и выписали на такие суммы НУР. ФЛП не согласился с заключениями фискалов и обратился в суд с иском о признании противоправными и отмене этих НУР. Суд первого уровня принял решение в пользу ФЛП. Фискалы подали апелляцию. Апелляционный суд оставил первое либеральное решение без изменений.

Подпишитесь, чтобы открыть доступ к материалам Я уже подписчик Налоги & бухучет Издание для специалистов в области налогообложения и бухгалтерского учета во всех сферах бизнеса.

360 грн/
месяц Купить

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173097 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Використовуєте паливо для роботи обладнання? Податківці можуть вирішити, що це не пов'язане з госпдіяльністю!
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Скарга на: Офіс великих платників податків ДПС (ОВПП)

Суть скарги: До Ради звернулось виробниче підприємство, яке має два заводи із виробництва томатної пасти на півдні України. Підприємство поскаржилось на те, що за результатами податкової перевірки ревізори з ОВПП дійшли неочікуваних висновків – заявили, що увесь обсяг газу, який підприємство придбавало у періоді, який перевірявся, не був пов'язаний із виробничою діяльністю скаржника. А відтак – скаржник, на думку податкового органу, повинен був нарахувати собі так звані «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ на всю суму ПДВ, яка входила у ціну придбаного газу – понад 2 млн. грн.

Висновок дуже здивував скаржника. Адже він купував газ із єдиною метою – щоб використовувати його як паливо для роботи парових котлів, за допомогою яких свіжі томати проходять обробку парою, перетворюючись на пасту. Здавалося б, зв'язок із виробничою діяльністю тут очевидний. А жодних інших шляхів використання газу (наприклад, для опалення приміщень або для перепродажу іншим споживачам) – діяльність скаржника не передбачає.

Та ОВПП не дослухався до цих аргументів скаржника під час розгляду заперечень на акт податкової перевірки. Податківцям не сподобалось, яким чином скаржник відображав газ у обліку (виник спір стосовно бухгалтерських нюансів - чи повинен газ вважатися запасом, який згодом списується у виробництво, чи його вартість може одразу відноситись на витрати).

Окрім того, ОВПП дійшов висновку, що скаржник повинен був визначити нормативи споживання газу (скільки кубометрів використовується для виробництва певної кількості продукції) у своїх внутрішніх документах, а відсутність таких нормативів є аргументом на користь того, щоб вважати газ “використаним не у виробництві”.

Скаржникові довелося оскаржувати результати перевірки до вищого за рівнем податкового органу – Державної податкової служби України (ДПС). Прагнучи забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд скарги, виробник томатної пасти попросив Раду долучитись до розгляду його апеляції.

Вжиті заходи: Інспектор Ради вивчив матеріали справи та дійшов висновку, що скарга є обґрунтованою.

По-перше, на думку інспектора, законодавство на даний час імперативно не зобов’язує виробничі підприємства визначати нормативи споживання газу у виробництві. Відповідна норма, яка сягає корінням ще у часи планової економіки - нещодавно втратила чинність. А навіть якби вона й залишалась чинною – вона в будь-якому разі не має стосунку до сфери оподаткування, і спрямована лише на контроль енергоефективності виробництва.

По-друге, інспектор дійшов висновку, що спосіб, у який скаржник обліковував придбання газу, відповідає обліковій політиці підприємства та не суперечить міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), на підставі яких компанія веде свій облік. Беручи до уваги, що газ, який придбавався підприємством, не зберігався та технічно не міг зберігатись у жодному газосховищі, а після потрапляння на територію підприємства негайно та безальтернативно споживався шляхом його використання у роботі парових котлів, то судження головного бухгалтера скаржника, згідно з яким цей газ не є запасом (активом - ресурсом, контрольованим в результаті минулих подій), і, відповідно, не заслуговує на облік в якості матеріалу чи сировини, а повинен бути віднесений одразу ж на витрати – виглядало, з точки зору Ради, цілком розумним.

Якщо припустити, що котли, за допомогою яких підприємство виробляє пару, були б не газовими, а електричними, то підприємство також навряд чи стало б обліковувати електричну енергію як запас, а згодом – списувати її у виробництво.

Безумовно, придбання електричної енергії сприймалось б виключно як витрата, а не як набуття активу, що згодом може бути використаний тим або іншим чином на розсуд підприємства. Такий саме підхід виглядає, з точки зору Ради, справедливим і по відношенню до газу. На додаток до всього вказаного – інспектор Ради погодився із представниками скаржника, які наголошували, що усі ці облікові нюанси не мають прямого стосунку до оподаткування ПДВ.

З вищевказаних міркувань Рада запропонувала ДПС України задовольнити скаргу Скаржника та скасувати податкове повідомлення-рішення, видане ОВПП за результатами перевірки.

Результат: ДПС України дослухалась до рекомендацій Ради та скасувала оскаржувані податкові повідомлення-рішення. Справу успішно закрито.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173096 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Как отражается в НДС-учете ремонт арендованных основных средств — ГНС
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Плательщиком НДС - арендатором заключен договор аренды нежилого помещения, по условиям которого он может его улучшать, пишет Бухгалтер.ua.

По окончании срока действия такого договора на аренду этого же имущества и на тех же самых условиях заключен новый договор с тем же арендодателем. По условиям договора аренды помещение передается по акту приема-передачи, по которому капитальные улучшения, произведенные арендатором, арендодателю не возвращаются. Помещение вместе с капулучшениями используется арендатором в хоздеятельности по новому договору аренды.

С таким вопросом попробовали разобраться в налоговом ведомстве.

Так, по мнению контролеров, при передаче арендатором арендодателю улучшений объекта аренды на дату, определенную по п. 187.1 НКУ, арендатор должен определить налоговые обязательства по НДС, составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН.

База налогообложения НДС по такой операции определяется по п. 188.1 НКУ исходя из договорной стоимости поставки улучшения, которая не должна быть ниже балансовой по данным бухучета, сформировавшейся на начало отчетного периода, в котором осуществляются такие операции (при отсутствии учета НМА - исходя из обычной цены).

В рассматриваемом же случае по окончании действия договора улучшения арендодателю не передаются и остаются в пользовании арендатора.

Поскольку по условиям договора операции по передаче арендатором таких улучшений арендодателю не производились и отдельные дополнительные соглашения на операции по такой передаче не составлялись, то оснований для начисления арендатором в описанной ситуации налоговых обязательств по НДС нет - резюмируют фискалы.

Источник: ИНК ГНСУ от 24.03.2021 г. № 1175/ІПК/99-00-21-03-02-06.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173095 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Порядок формування податкового кредиту туроператором
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора.

Норми встановлені п. 207.6 ПКУ.

Водночас загальні правила формування податкового кредиту, які визначені ст. 198 ПКУ, у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ, починаючи з 01.07.2015 р. було змінено.

Так, згідно з п. 198.3 ПКУ податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником ПДВ протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

♦ придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

♦ придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

♦ ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

При цьому нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник ПДВ оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Разом з тим відповідно до п. 198.5 ПКУ платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в неоподаткованих операціях.

Таким чином, загальне правило формування податкового кредиту передбачає включення до складу податкового кредиту усіх сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при придбанні товарів/послуг, незалежно від того, для використання в яких операціях придбані такі товари/послуги, та подальше нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ у разі придбання товарів/послуг для використання в операціях, які не підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування, не є об’єктом оподаткування).

Такий порядок формування податкового кредиту запроваджено з метою правильного обрахунку суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН (далі – реєстраційна сума), оскільки система електронного адміністрування ПДВ не передбачає автоматичного виключення із реєстраційної суми окремих сум ПДВ.

Враховуючи зазначене, при здійсненні платником ПДВ туроператорської та турагентської діяльності формування податкового кредиту здійснюється у загальновстановленому порядку, визначеному ст. 198 ПКУ, який передбачає включення усіх сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при придбанні товарів/послуг, які використовуються для надання туристичних послуг (туристичного продукту), до складу податкового кредиту та подальше нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173094 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Ввезення або постачання транспортних засобів з електричними двигунами. Що з ПДВ?
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Згідно з підпунктами «а», «б» і «в» пункту 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

 • постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ;
 • ввезення товарів на митну територію України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 ПКУ).

Під ввезенням товарів на митну територію України розуміється сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку, відповідно до Митного кодексу України (підпункт 14.1.211 ПКУ).

Відповідно до пункту 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).

При цьому відповідно до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, визначених у митному тарифі України, встановленому Законом України від 04.06.2020 р. № 674-IX «Про Митний тариф України» (далі - Закон № 674), зазначені у пункті 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ транспортні засоби класифікуються, зокрема в таких товарних підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД:

 • 8703 80 10 10;
 • 8703 80 90 10.
Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється, зокрема на операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8703 80 10 10 і 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173093 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Відповідно до абзацу першого п. 50.1 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені (абз. 2 п. 50.1 ПКУ).

Згідно з абзацами четвертим – сьомим п. 50.1 ПКУ платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає звітну нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у п. 50.1 ПКУ, не застосовуються.

Відповідно до пп. 129.1.3 ПКУ нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Підпунктом 129.3.1 ПКУ встановлено, що нарахування пені закінчується (крім пені, передбаченої підпунктами 129.1.2, 129.1.4 ПКУ) у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на відповідний рахунок платника податків, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абз. 3 п. 129.4 ПКУ).

У зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, Законом України від 17.03.2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесені зміни до ПКУ, згідно з якими підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено, зокрема, п. 521.

Законом України від 13.05.2020 р. № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», зокрема, внесені зміни до редакції п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

— порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
— відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
— порушення вимог законодавства в частині:

 • обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового,
 • алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
 • обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
 • здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
 • здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
 • порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.
Протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Враховуючи зазначене, у разі виправлення помилок, що самостійно виявлені платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (далі – Декларація), платник податку має право виправити такі помилки відповідно до ст. 50 ПКУ як у складі звітної (звітної нової) Декларації з поданням додатка ВП, так і шляхом подання уточнюючої Декларації.

Платник податку на прибуток, у якого податковий (звітний) період припадає на період дії карантину, має право у порядку, встановленому п. 50.1 ПКУ, з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), самостійно виправити помилки, що містяться у поданих ним Деклараціях за звітні (податкові) періоди, які припадають на період дії карантину, без нарахування штрафних санкцій на суму заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

При цьому на підставі п. 46.4 ПКУ платник може подати доповнення до такої Декларації, складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною її частиною. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

У разі самостійного виправлення помилок, допущених у Деклараціях за звітні (податкові) періоди минулих років (у т. ч. за 2019 рік), протягом проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину), платник податку на суму заниженого податкового зобов’язання повинен нарахувати штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ПКУ.

Пеня нараховується відповідно до п.п. 129.1.3 ПКУ за винятком періоду дії карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173092 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі - Порядок) та форма цієї довідки затверджені наказом Мінфіну від 03.12.2012 р. № 1264.

Порядок визначає процедуру видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі - довідка) за затвердженою формою особі (юридичній або фізичній), яка не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України (п. 1 Порядку).

Довідка видається контролюючим органом за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України (п. 2 Порядку).

Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається на бланку контролюючого органу за підписом керівника контролюючого органу протягом 5 робочих днів від дати одержання письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи (п. 3 Порядку).

Письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного контролюючого органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.

Звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою та обов’язково повинно містити відомості про нерезидента та відомості про джерело доходу (п. 4 Порядку).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173091 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Какими будут налоги в Дія City
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации, руководитель проекта Дія City, НВ-Бизнес.

Налоги в рамках Дія City, пожалуй, больше всего интересуют ІТ-сообщество. Насколько будет выгодным налогообложение спецрежима, настолько интересным для компаний будет вступление в него. Расскажу о налоговом законопроекте Дія City.

Напомню, Дія City — проект трансформации страны в самый большой ІТ-хаб Восточной Европы. Его правовую архитектуру формируют несколько законопроектов. Среди них — проекты законов 4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» и 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине». Первый документ — базовый, он был принят в первом чтении 15 апреля, второй — налоговый, зарегистрированный в парламенте 14 апреля. Они проходят процедуру рассмотрения в Верховной Раде практически синхронно, поскольку дополняют друг друга и в одиночку работать не будут. Пакетное голосование этих документов также было одним из базовых требований индустрии.

Если про законопроект 4303 уже было сказано достаточно много, то налоговый требует детального разъяснения. Следует отметить, что именно проект закона 5376 закладывает те налоговые условия, которые делают Дія City особым режимом, что будет стимулировать рост и развитие ІТ-компаний в Украине. Как и базовый, он разрабатывался совместно с представителями отрасли. В парламент документ попал только после того, как был направлен представителям индустрии и получил соответствующий фидбэк от компаний и профильных объединений.

По требованию бизнеса

Зарегистрированная в парламенте редакция законопроекта 5376 учитывает предложения бизнеса по части:

 • предоставления свободы выбора — компания может по своему усмотрению платить налог на выведенный капитал (ПНВК) в размере 9% или налог на прибыль (18%);
 • фиксации трехлетнего переходного периода работы с ФЛП 3-й группы, благодаря которому компании смогут постепенно и без потрясений перейти на новый формат;
 • неизменных на 15 лет налоговых ставок.
Подробнее о них — ниже.

Надеемся, ІТ-сообщество в очередной раз убедилось — мы придерживаемся договоренностей и решений, наработанных совместно. Комфортные условия для бизнеса — в топе наших приоритетов. Если в области остались открытыми некоторые вопросы, мы готовы совместно их обработать и внести соответствующие правки в проект закона при его подготовке ко второму чтению.

Налоговые ставки

Законопроект 5376 вводит специальный режим налогообложения компаний-резидентов Дія City и доходов их работников, в том числе гиг-специалистов. Как отмечалось, документ предоставляет возможность выбирать, какой корпоративный налог платить — налог на прибыль или ПНВК.

Налог на выведенный капитал — достаточно распространенный налоговый инструмент во многих странах. Основная его идея — стимулировать реинвестиции в развитие бизнеса. Заработанная прибыль облагается только тогда, когда выплачивается владельцам в виде дивидендов и приравненных к ним платежей.

Так, законопроект предусматривает установление 0%-го налога на доход физических лиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года. Аналогичная ставка будет действовать на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте Дія City, при условии, если оно владело ею более 1 года. Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом Дія City. Размер скидки будет зависеть от суммы сделки.

Если компания-резидент выбирает ПНВК, то все ее выплаты плательщику единого налога (в том числе ФЛП 3-й группы, с которыми многие компании работают в качестве наемных работников), не должны быть большими 20%. При превышении этой нормы компании будут платить 9% ПНВК. Впрочем, это положение в полной мере заработает только с 2025 года. К тому времени будет действовать трехлетний переходный период, что позволит компаниям постепенно и безболезненно перейти на новые условия работы. Предполагается, что до 2024 года не будет никаких ограничений по выплатам в пользу плательщиков единого налога, а в 2024 году без налогообложения выплаты не должны превышать 50% от суммы общих расходов.

Также существенно будет снижено налогообложение доходов работников и гиг-специалистов резидентов Дія City. В частности, подоходный налог составит всего 5% (вместо 18% при общей системе). Облагается зарплата работников по трудовым договорам, вознаграждение гиг-работников по гиг-контрактам, авторское вознаграждение за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения. Будет установлен минимальный размер ЕСВ (22% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 6 тыс. грн). По сути, налоговая нагрузка будет аналогичной упрощенной системе налогообложения, кроме военного сбора в размере 1,5% от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника. Как по мне, мы не имеем морального права не платить этот налог в ситуации, когда на Востоке Украины продолжается война.

Ожидания

Разрабатывая Дія City мы руководствовались единой идеей — создать для ІТ-бизнеса особое пространство для развития, где будут действовать низкие налоги, прозрачные и стабильные правила игры и создать условия для развития ІТ-образования. Мы не можем, имея лучших специалистов, просто наблюдать, как весь мир предлагает айтишникам разнообразнейшие «плюшки», чтобы они приезжали, открывали бизнес и создавали рабочие места. Для нас важно, чтобы идеи рождались и воплощались в жизнь в Украине, а не на Кипре, в Польше или в США.

Мы проанализировали: предложенные сегодня налоговые условия являются лучшими в Европе. Их внедрение позволит снизить налоговую нагрузку в 5 раз по сравнению со ставками общей системы налогообложения. Конечно, мы не рассчитываем на массовое вступление в Дія City, но надеемся, что спецрежим будет интересен многим компаниям, особенно стартапам и производителям продукта. Кроме этого, мы надеемся на приход инвесторов и крупных мировых игроков, которые, помимо низкого налогообложения, получат инструменты для минимизации рисков, связанных с инвестициями.

Напоследок добавлю. Текст налогового законопроекта находится на сайте Верховной Рады. В нем можно найти все условия, о которых мы говорим публично, и невозможно найти скрытых положений и смыслов. Законотворчество, как и вся деятельность Минцифры — прозрачный процесс. Советую почитать и убедиться.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173090 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Сплата податку на нерухоме майно іноземною юрособою-нерезидентом
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Підпунктом 266.1.1 ПКУ визначено, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (їх часток).

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. п. 14.1.122 ПКУ для цілей оподаткування нерезидентами вважаються іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності – установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження.

Згідно з ст. 95 Цивільного кодексу України представництво є відокремленим підрозділом головної компанії – нерезидента і не є юридичною особою.

Процедури взяття на облік іноземних юридичних осіб – нерезидентів визначені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №1588), відповідно до розд. ІІ якого, в залежності від обраного варіанту реєстрації, на обліку в контролюючому органі, як платник податків перебувають, зокрема:

- іноземні дипломатичні представництва та консульські установи, представництва міжнародних організацій в Україні (далі – дипломатична місія), у разі взяття їх на облік згідно з п. 4.9 розд. IV Порядку № 1588;

- нерезиденти, у разі взяття їх на облік відповідно до п. 4.4 розд. IV Порядку №1588 (крім дипломатичних місій);

- постійні представництва нерезидентів на території України, у разі взяття їх на облік згідно з п. 5.5 розд. V Порядку №1588.

При цьому, абзацом третім п. п. 1 п. 3.4 розд. ІІІ Порядку №1588 встановлено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах (до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні) до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Разом з тим, права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Таким чином, якщо у власності іноземної юридичної особи – нерезидента перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості (їх частки), то податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується такою особою:

- самостійно, при цьому, до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні, він зобов’язаний стати на облік до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна;

- через представництво (постійне представництво) нерезидента, яке перебуває на обліку в контролюючих органах в залежності від обраного способу державної реєстрації (акредитації, легалізації).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173089 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Як отримати довідку про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Для отримання Довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи податкової служби, платнику необхідно особисто подати заяву (на вибір):

у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі – уповноважений орган);

в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

Вхід до приватної частини сервісу «Електронний кабінет» здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Створити та надіслати Заяву можливо у меню «Заяви, запити для отримання інформації» особистого онлайн кабінету шляхом вибору відповідної електронної форми документа.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві.

Довідка або відмова в її наданні готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173088 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Відповідальність суб’єкта господарювання, у разі невидачі розрахункового документа у паперовій формі на вимогу споживача при застосуванні ПРРО
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Якщо суб’єкт господарювання, який застосовує програмний РРО (далі – ПРРО), створив в електронній формі фіскальний чек та надіслав його на наданий споживачем (покупцем) абонентський номер або адресу електронної пошти, то розрахунковий документ вважається виданим споживачу.

У разі невиконання цієї вимоги (фіскальний чек не створено в електронній формі та не надіслано споживачу в зручний для нього спосіб) за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції в таких розмірах:

- за порушення, вчинене вперше, – 10 % вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265), товарів (робіт, послуг);

- за кожне наступне вчинене порушення – 50 % вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, товарів (робіт, послуг).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173087 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Адвокатське бюро (адвокатське об’єднання) може бути платником єдиного податку третьої групи
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Адвокатська діяльність регулюється Законом України від 05.07.2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076).

Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту (ч. 1 ст. 14 Закону № 5076).

Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту (ч. 1 ст. 15 Закону № 5076).

Пунктом 291.3 ПКУ визначено, що юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ.

Згідно з абзацами 1 та 2 п.п. 298.1.4 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому п.п. 298.1.4 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ПКУ.

Відповідно до п. 291.4 ПКУ суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на окремі групи платників єдиного податку.

До третьої групи платників єдиного податку, зокрема, належать юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (п.п. 3 п. 291.4 ПКУ).

Нормами п. 291.5 ПКУ визначено види діяльності, що не дають права суб’єктам господарювання бути платниками єдиного податку першої – третьої груп. На юридичну особу – адвокатське бюро чи об’єднання норми п. 291.5 ПКУ не поширюються.

Враховуючи вищенаведене, адвокатське бюро чи об’єднання як юридична особа може обрати або перейти на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за умови відповідності вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173086 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Индексируем зарплату за май 2021 года
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738
Автор: Рудая Татьяна, шеф-редактор.

На майскую индексацию влияет индекс потребительских цен за март 2021 года. Он составил 101,7 %. Какими будут коэффициенты и суммы текущей индексации зарплаты за май 2021 года, узнаете из статьи.

Индексация зарплаты — это обязанность работодателя.

Напомним основные правила индексации.

1. Зарплата индексируется только в пределах ПМТЛ.

Подпишитесь, чтобы открыть доступ к материалам Я уже подписчик Оплата труда Специализированное издание для специалистов в области налогообложения и бухгалтерского учета во всех сферах бизнеса.

155 грн/
месяц Купить

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173085 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Чи правомірне позбавлення працівників доплати за роботу з комп’ютером, яка встановлена Колективним договором?
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.

Віднесення робіт до категорії із шкідливими умовами праці можливе тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, Порядок проведення якої затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

За умови дотримання Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та Правил охорони праці під час експлуатації робота на персональному комп’ютері не належить до робіт зі шкідливими умовами праці, а тому обов’язкова доплата за таку роботу законодавством не передбачена.

Чинне трудове законодавство, яке передбачає пільги особам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, не встановлює таких пільг для працівників, які працюють за комп’ютерами.

Водночас законодавство не забороняє визначити в колективному договорі роботу за комп’ютером як таку, що характеризується особливими умовами праці, і встановити для працівників додаткові пільги і гарантії, зокрема, особливий порядок оплати праці з повним віднесенням витрат на їх фінансування до валових витрат у встановленому порядку.

У частині 3 статті 32 Кодексу законів про працю України визначено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Колективним договором, локальними нормативними актами та чинним законодавством України встановлюються пільги та компенсації, які також належать до істотних умов праці. Так, колективним договором можуть встановлюватися деякі пільги певним категоріям працівників (доплата за роботу з важкими та шкідливими, а також особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці; доплата прибиральникам виробничих приміщень, які застосовують миючі та дезінфікуючі засоби; доплата за суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення 3 обсягу робіт; доплата за роботу в нічний час, керівництво бригадою; доплата за роботу з ненормованим робочим днем водіям автотранспортних засобів та інше).

Враховуючи зазначене вище, позбавлення працівників доплати за роботу з комп’ютером, яка встановлена Колективним договором є зміною істотних умов праці і про це працівники повинні бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці.

Додатково інформуємо, що дане роз’яснення не містить норм права, а носить лише рекомендаційний характер.

Оксана Кондрачук, головний державний інспектор відділу з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Рівненській області.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173084 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Неналежне виконання обов’язків або службова недбалість посадовців ДПС та ДФС призвели до розповсюдження схемного податкового кредиту, - висновки слідчої комісії
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 12:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Спеціалістами Єдиної служби правової допомоги (далі - Служба) з 2018 року проводиться адвокаційна кампанія "Правомірність зупинення та відмови реєстрації податкових накладних". Зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) запроваджене у 2017 році через роботу системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) з метою протидії формуванню «схемного» податкового кредиту з ПДВ.

Постановою Верховної Ради України від 24 квітня 2020 року № 568-IX утворено тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України. Факти було оприлюднено Ігорем Уманським (міністром фінансів у березні 2020 року) під час інтерв’ю наданого виданню Лівий Берег 02.04.2020 року: «Від «скруток» із ПДВ бюджет недоотримує в середньому 5 мільярдів на місяць»

Основним завданням ТСК було визначено: розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів Державного бюджету України в особливо великих розмірах, у період з 1 січня 2019 року по грудень 2020 року включно.

Попередній звіт було подано у жовтні 2020 року. Постановою ВР України від 2 грудня 2020 року № 1034-IX взято до відома попередній звіт ТСК. Серед іншого вирішено - звіт ТСК про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України до 15 травня 2021 року.

26.04.2021 року у ВР України зареєстровано звіт ТСК. У звіті ТСК викладено висновки (п. 1-25) та пропозиції (п. 1-5).


Спеціалістами Служби проведено аналіз звіту ТСК оприлюдненого у квітні 2021 року, за результатами якого встановлено неповноту розслідування членами ТСК причин неефективності протидії формуванню «схемного» податкового кредиту з ПДВ та неврахування комісією фактів та обставин, які мають суттєве значення для ефективності розслідування.

Так, у висновках звіту, серед іншого, зазначено, що:

«ТСК встановлено численні факти неналежного виконання посадових обов’язків або службової недбалості посадових осіб Державної фіскальної служби України та Державної податкової служби України щодо виявлення та подальшого відпрацювання суб’єктів господарювання ризикової категорії, а саме:

 • порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», зокрема п. 6 «платник податку відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється. Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня. Комісія регіонального рівня постійно проводить моніторинг щодо відповідності/невідповідності платників податку критеріям ризиковості платника податку»;
 • порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», зокрема п. 6 «У разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється»;
 • порушення вимог листа ДФС від 07.08.2019 № 1962/99-99-29-01-18, зокрема «комісія регіонального рівня постійно обраховуює та проводить моніторинг щодо відповідності/невідповідності платників податку критеріям ризиковості платника податку». «Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення».
Неналежне виконання даних вимог призвело до надання можливості підприємствам ризикової категорії безперешкодно здійснювати реєстрацію податкових накладних, тим самим генерувати та розповсюджувати схемний податковий кредит по ланцюгу постачання, що призвело до значних втрат бюджету.»

З даного приводу спеціалісти Служби наголошують, що членами ТСК не враховано той факт, що визначення підстав зупинення реєстрації ПН/РК листами ДФС (у період дії постанови КМУ 117) визнано протиправним у судовому порядку. Як наслідок лист ДФС від 07.08.2019 №1962/99-99-29-01-18 є протиправним. Про зазначені обставини Службою ще в червні 2020 року офіційно було повідомлено голову ТСК народного депутата України І. Крулько та членів ТСК, а також надано всі необхідні матеріали, в тому числі, рішення Верховного Суду у справі 826/12108/18 щодо визнання протиправною в частині постанови КМУ № 117 від 21.02.2018 року.

За висновками спеціалістів Служби корупційні факти, які є предметом розслідування ТСК, щодо службових осіб Державної податкової служби України (Державної фіскальної служби України), можуть бути наслідком службової недбалості з боку керівництва Міністерства фінансів України, якими не вжито відповідні заходи контролю за діяльністю вищезазначених державних органів та не забезпечено своєчасного приведення у відповідність підзаконних нормативних актів, які б мали регулювати запобігання та протидію злочинним схемам з ПДВ.

За матеріалами Служби 23.05.2019 року Державним бюро розслідувань було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019000000000711 за статтею 367 ККУ "Службова недбалість" за фактом службової недбалості керівництва Міністерства фінансів, якими не забезпечено своєчасне нормативне розроблення підстав зупинення ПН/РК, що призвело до визнання зупинення реєстрації податкових накладних у судовому порядку протиправними та завдало збитків державному бюджету. Також за матеріалами Служби Національним антикорупційним бюро України розпочато кримінальне провадження № 5202000000000340 за за ч. 2 статті 367 ККУ.

Детально інформація викладена у матеріалах: Поширення протиправних схем з ПДВ. Наслідки бездіяльності Державної податкової служби та Мінфіну. Розслідування

Головою ТСК було повідомлено про те, що отримані документи та інформація будуть використані під час розслідування.Враховуючи той факт, що у своєму звіті ТСК посилається на лист ДФС, який є протиправним, членами ТСК не враховано матеріали отримані від Служби та висновки Верховного Суду у справі 826/12108/18.

Слід зазначити, що в плані ТСК на період роботи грудень 2020 року – квітень 2021 року було зазначено: здійснити аналіз судово-претензійної роботи по справах, пов’язаних з зупинкою податкових накладних та відпрацюванням сумнівного податкового кредиту. Результативність дій ДПС у відстоюванні інтересів Держави по даній категорії справ. Натомість спеціалісти Служби констатують відсутність у звіті ТСК зазначеного аналізу.

За висновками спеціалістів Служби членами ТСК не взято до уваги та не перевірено інформацію і факти повідомлені Службою, що керівництвом ДПС (ДФС) всупереч інтересам служби не забезпечено своєчасного приведення нормативних документів у відповідність до вимог Податкового кодексу, а керівництвом Мінфіну не забезпечено належного контролю дотримання законодавства зі сторони ДПС (ДФС), що спричинило протягом 2018-2020 років безпідставне порушення прав платників податків та відновлення реєстрації податкових накладних у судовому порядку, в тому числі, підприємствами, які за даними органів досудового слідства мають очевидні ознаки фіктивності та здійснюють формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Також за висновками спеціалістів Служби постанова КМУ 1165 від 11.12.2019 року та наказ Мінфіну 520 від 12.12.2019 року не відповідають положенням Податкового кодексу України, містять значні правові невизначеності та суперечності, що спричиняє визнання дій органу ДПС протиправними та відновленню реєстрації ПН/РК в суді за формальними підставами, в тому числі, підприємствами, які задіяні у схемах з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Детально інформація щодо роботи СМКОР викладена в матеріалах:

Протиправність та неефективність сучасної моделі СМКОР. Висновки та пропозиції

Аналітична довідка щодо включення платників ПДВ до переліку ризикових

З метою нормативного врегулювання існуючих проблем в червні 2020 року Службою вносились чергові пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, зокрема, через звернення до члена комітету - народного депутата Южаніну Н.П., якою було направлено відповідного листа з пропозиціями до голови та членів комітету.

За результатами розгляду звернення головою комітету Гетманцевим Д.О., серед іншого, повідомлено про те, що запропонована пропозиція - замінити механізм зупинення податкових накладних додатковою підставою для проведення позапланової перевірки платників податків, у яких виявлені ризики з ПДВ та правом контролюючого органу застосовувати адміністративний арешт активів (з судовим контролем) потребує додаткового обговорення з експертами, громадськими організаціями, Державною податковою службою України, Міністерством фінансів України.

Як зазначають спеціалісти Єдиної служби правової допомоги, обговорення запропонованих пропозицій із залученням експертів Служби не відбувалось.

Висновок

За висновками спеціалістів Служби членами ТСК, утвореної постановою Верховної Ради України від 24 квітня 2020 року№ 568-IX, не досліджено факти службової недбалості та бездіяльності службових осіб Мінфіну та ДПС (ДФС) щодо необхідності своєчасного приведення нормативних документів у відповідність до вимог Податкового кодексу України. Відповідно звіт ТСК, всупереч статті 21 закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", не містить висновки і пропозиції про факти і обставини повідомлені Єдиною службою правової допомоги, які не були перевірені, із зазначенням причин, з яких перевірка не здійснювалася.

Про зазначені обставини прийнято рішення повідомити народних депутатів України - членів ТСК.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173080 · Ответов: 0 · Просмотров: 15
 

>  Нові відпустки для татусів
Деня Шмыгаль
Отправлено: Сегодня, 8:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Сайт Бухгалтер 911 знайомить читачів із оновленням трудового законодавства. Сьогодні пропонуємо розібратися у питанні соціальних дитячих відпусток. Татусі отримають двотижневу оплачувану відпустку при народженні дитини! Законодавці пропонують додати до існуючого переліку новий вид відпустки — одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15.04.2021 р. № 1401-IX (законопроєкт № 3695 від 19.06.2020 р.)

Загалом цей Закон урівняє права батька та матері у питанні соціальних дитячих відпусток. Тож для того, щоб ці нововведення не застали вас зненацька, давайте вже зараз з’ясуємо, що ж саме пропонують законодавці для чоловіків-батьків.

 • Новий закон про відпустки татусів
 • Кому може бути надана відпустка при народженні дитини
 • Тривалість такої відпустки
 • Чи підлягає відпустка поділу
 • Коли можна нею скористатися
 • Необхідні документи для оформлення
Журнал "Оплата праці" завжди поруч попри карантин!

Передплачуйте і будьте здорові!По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173079 · Ответов: 0 · Просмотров: 15
 

>  Бізнес розкритикував запропоновані Урядом зміни до ПКУ
Деня Шмыгаль
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Федерація роботодавців України вкрай стурбована ухваленням Урядом на своєму засіданні, що відбулося 12 травня, проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі – проект Закону).

Зазначений проект Закону всупереч законодавству не проходив громадського обговорення, не узгоджувався із сторонами соціального діалогу, зокрема із роботодавцями, а запропоновані терміни його запровадження є спробою в черговий раз порушити принцип стабільності податкового законодавства України та внести зміни до нього всупереч ПКУ - не витримавши шестимісячного терміну до початку нового бюджетного періоду.

Але ще гірше, що згідно з наявною у роботодавців версією законопроекту під гаслами збільшення надходжень до бюджету, закриття прогалин, які дозволяли великому бізнесу не платити податки та обіцянками, що зміни не торкнуться малого та середнього бізнесу, Уряд пропонує прийняти зміни, не підкріплені жодними реальними економічними розрахунками, які не передбачають системних та послідовних змін, а є хаотичним набором різноманітних ініціатив, значна частка яких у разі їх прийняття матиме негативні наслідки для бізнесу з різних секторів економіки та для економіки в цілому. Передусім він спрямований на завдання шкоди легальному бізнесу, що сплачує податки на загальній системі оподаткування – незалежно від розміру конкретних платників податків.

Ретельно опрацювавши цей проект Закону, фахівці ФРУ дійшли висновку, що більша частина його положень є неприйнятною та такою, що у разі його прийняття Верховною Радою завдасть суттєвої шкоди економіці України.

Зокрема:

 • Низка запропонованих змін стосується загального адміністрування. Автори пропонують розповсюдити право податкової застави на неузгоджені грошові зобов’язання, що суперечить самому сенсу процедури їх узгодження, необґрунтовано обмежуватиме права платників податків та заважатиме їх нормальній господарській діяльності.
 • Сумнівними також є наміри авторів обмежувати виїзд керівника платника податків за кордон за наявності податкового боргу в нього. Зазначене обмеження також може нанести шкоду такому платнику податків і лише зменшити його шанси погасити наявний податковий борг.
 • Роботодавці вважають неприйнятною пропозицію щодо обмеження 50 % суми від’ємного значення об’єкту оподаткування минулих років, яку можна включити в фінансовий результат до оподаткування, особливо на тлі тих проблем, із якими стикнувся бізнес внаслідок пандемії.
 • Аналогічно неприйнятною та такою, що завдасть шкоди господарський діяльності величезної кількості платників податків, у тому числі переробних підприємств харчової промисловості, є пропозиція фактично оподатковувати за ставкою 20% експорт товарів, зазначених у товарних групах 1-24 за УКТ ЗЕД, а також обмеження у звільненні від оподаткування ПДВ першого постачання житла. Також незрозумілим є намір скоротити в 6 разів термін, протягом якого у платника податків залишається право на реєстрацію отриманих податкових накладних та, відповідно, на податковий кредит за ними. До того ж така ініціатива є дискримінаційною по відношенню до певного кола платників податків.
 • Щодо акцизного податку вбачається недоречною зміна бази оподаткування акцизним податком пива з середини року. Крім того, роботодавці виступають проти запровадження спеціального коефіцієнта, що пропонується застосовувати до акцизного податку, який сплачується виробниками/імпортерами тютюнових виробів за встановлених умов.
  Зазначений у законопроекті розмір коефіцієнта не є економічно-обґрунтованим та не корелюється із діючим графіком щорічного підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби відповідно до ПКУ (щорічне зростання на 20%).
 • Наміри в черговий раз підвищити акцизний податок на лікеро-горілчану продукцію на 5%, на наше переконання, не призведуть до збільшення надходжень бюджету, а скоріше стимулюватимуть тіньове виробництво. Легальне виробництво лікеро-горілчаних виробів зменшується навіть без підвищення ставки податку. Про це говорять і цифри: збільшення ставки акцизного податку на 20% у 2017 році не тільки не забезпечило додаткових очікуваних надходжень 1,5 млрд грн. до бюджету, але й призвело до їх зменшення.
 • Роботодавці також не можуть погодитись із трикратним збільшенням ставки екологічного податку на двоокис вуглецю.
 • Окремим питанням у законопроекті є зміни, що стосуються справляння рентної плати з залізної руди. Фактично запропоновані без публічного економічного обгрунтування та консультацій зміни можуть мати негативний вплив на надходження податків до бюджету, а головне – можуть сприяти закриттю та ліквідації виробництв, а отже і скороченню десятків тисяч робочих місць.
 • Наміри авторів щодо індексації ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом також не можуть бути підтримані роботодавцями. Передусім вони прямо суперечать Меморандуму про взаєморозуміння між провідними операторами мобільного зв’язку. В рамках зазначеного Меморандуму оператори мобільного зв’язку взяли на себе значні інвестиційні зобов’язання, які не можуть бути виконані в умовах постійного підвищення рентної плати, адже в Україні вже сьогодні сума податків, що відносяться конкретно до мобільної індустрії, складає 14% від загальних доходів сектору мобільного зв'язку, що значно вище аналогічного середнього показника для Європи (4%).
Тож ФРУ, спираючись на численні звернення своїх членів, виступає рішуче проти прийняття зазначеного законопроекту та закликають владу повернути законотворчу діяльність у правове русло, залучивши до розробки змін до ПКУ соціальних партнерів, а також організувавши публічне обговорення проекту Закону.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173077 · Ответов: 0 · Просмотров: 17
 

>  Відсутність даних по формі 20-ОПП один із важливих факторів визначення ризиковості підприємства
Деня Шмыгаль
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Приміщення, земля або машина є об’єктами оподаткування, про які потрібно повідомляти контролюючі органи. Про це зазначив заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Павло Чернов.

За його словами, сьогодні обраховувати та сплачувати податки можливо досить легко – просто кажучи не виходячи зі свого офісу, податковим законодавством чітко передбачено порядок та механізм для цього.

Один із видів податкового контролю – це облік платників податків. Законодавством визначено, що взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі без винятку платники – процедура може відбуватися як за основним місцем обліку, так і за місцем розташування підрозділів підприємства - платника, його рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. Звітуючи про ці об’єкти платники податків мають подавати Форму 20-ОПП «Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність».

«На перший погляд незначна форма, проте вона є одним з ключових елементів при визначенні реальності діяльності підприємства. Адже саме цією формою до електронних баз податкової вноситься інформація про наявність основних засобів на підприємстві (офісних, складських та інших приміщень, обладнання, транспорту, земельних ділянок)», - зауважив Павло Чернов.

Слід зазначити, що повідомлення про об’єкти оподаткування не дублює податкову звітність, а дає додаткову інформацію про наявність, місцезнаходження і поточний стан об’єктів оподаткування платника.

Подача повідомлення за формою 20-ОПП передбачена:

- ст. 63.3 Податкового кодексу України, яка встановлює обов’язок платників податків стати на облік в органах державної податкової служби, а також обов’язок повідомляти податкові органи про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням;

- порядком надання повідомлення про об’єкти оподаткування, встановленим наказом Міністерство Фінансів України від 09.12.2011 № 1588, яким визначено, що інформування контролюючих органів про об’єкти оподаткування реалізується шляхом подання платником податків повідомлення за формою №20-ОПП до податкового органу за місцем знаходження такого об’єкта.

Коли подавати

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Хто подає

Повідомлення за формою №20-ОПП мають подавати всі платники податків - як юридичні, так і фізичні особи - підприємці в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування.

Які об’єкти показувати

Об’єктами оподаткування або об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Однак, такі об’єкти повинні визначатися для кожного податку окремо, виходячи з норм відповідних розділів Податкового кодексу.

Тобто, у повідомленні за формою №20-ОПП зазначають усі приміщення, якими користується підприємство та має у своєму розпорядженні, усі види транспорту, заправки, скважини, котли, сховища, земельні ділянки та інше. Включаючи також об’єкти, які здаються в оренду та орендується у інших осіб.

Під час надання повідомлень за формою №20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, наприклад, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів, зазначивши у найменуванні – офіс або склад.

Але! І це важливо! Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера. Тобто, у повідомленні за формою №20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці.

Ще одне!

У разі створення відокремленого підрозділу за межами України - повідомлення за формою №20-ОПП також подається!

Перевірити подані відомості про об’єкти можна в особистому кабінеті платника податків.

«Основною метою запровадження форми №20-ОПП є отримання від платників податків інформації про всі наявні в них об’єкти оподаткування, їх місцезнаходження, переміщення та стан, у якому вони фактично перебувають: використовуються, не використовуються (у тому числі тимчасово). А відсутність даних по 20-ОПП один із важливих факторів визначення ризиковості підприємства. Тому рекомендую перевірити дані в електронному кабінеті та у разі виявлення неточних даних – подати оновлену інформацію, тим самим виключити одну із причин ризиковості», - підсумував заступник начальника Центрального управління.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173076 · Ответов: 0 · Просмотров: 12
 

>  15 травня, у суботу, можна реєструвати податкові накладні
Деня Шмыгаль
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Нагадаємо, що для для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з з 16 по останній календарний день місяця, граничний строк реєстрації в ЄРПН - 15-е число місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Водночас, 15 травня припадає на вихідний. Тому виникає питання, який же день є останнім для реєстрації ПН/РК у цьому випадку?

Згідно із законодавством, а точніше із п. 201.1, п. 201.10 ПКУ та п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246, якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочій день, такий день вважається операційним днем.

Отже, 15 травня 2021 року (субота), незважаючи не те, що є вихідним днем, буде останнім днем для реєстрації ПН/РК.

Операційний день триває з 8-ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та регламентні роботи, що потребують зупинки ЄРПН, не проводяться протягом операційного дня, крім аварійних випадків.

Таким чином, зареєструвати ПН/РК за другу половину квітня потрібно до 20-ї години 15.05.2021 року.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173075 · Ответов: 0 · Просмотров: 19
 

>  Чи може особа, яка не подала своєчасно Заяву на реєстрацію платником ПДВ, але підлягала обов’язковій реєстрації, самостійно сплатити ПДВ?
Деня Шмыгаль
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Чи може особа, яка не подала своєчасно Заяву на реєстрацію платником ПДВ, але при цьому підлягала обов’язковій реєстрації, самостійно сплатити до бюджету суму податку, нараховану до моменту її реєстрації як платника ПДВ?

Відповідно до п.181.1 ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

При цьому згідно з п.183.1 ПКУ будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст.181 ПКУ (п. 183.2 ПКУ).

Пунктом 183.10 ПКУ передбачено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Згідно з п. 201.8 ПКУ право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ.

Отже, особа, яка не подала своєчасно заяву на реєстрацію платником ПДВ, але при цьому підлягала обов’язковій реєстрації, не має змоги самостійно сплатити до бюджету суму податку, нараховану до моменту її реєстрації як платника ПДВ.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173074 · Ответов: 0 · Просмотров: 12
 

>  Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж мільярдери, - Голова ДПС
Деня Шмыгаль
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8076
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


В Україні потрібно вирівняти податковий ландшафт та створити рівні умови для сплати податків. Про це заявив Голова ДПС України Олексій Любченко під час VIII Міжнародного податкового форуму - 2021.

За його словами, мова йде перш за все про оподаткування тих структур, стосовно яких були створені преференційні умови ведення бізнесу протягом 30-ти років існування держави.

Так, зокрема, на IV групі спрощеної системи оподаткування працюють більше 52 суб’єктів підприємництва з мільярдним обсягом доходів, які здійснюють діяльність у сфері рослинництва та тваринництва. При цьому вони сплачують фіксований сільськогосподарський податок та в десятки разів менше сплачують ПДВ.

«Спрощена система – це, у першу чергу, підтримка малого та середнього бізнесу. Якраз мільярдери у цій класифікації менше за всіх сплачують податки. Вони навчилися ухилятися від оподаткування через різні механізми, починаючи від виводу коштів, преференційних режимів, заниження податку на прибуток тощо. При цьому малий бізнес сплачує в 10 разів більше, перебуваючи на тій же спрощеній системі. Оце і є викривлення податкового ландшафту», – розповів Олексій Любченко.

На його думку, таку ситуацію необхідно змінювати і важливим є, зокрема, відкриття персональних даних.

«Я як Голова ДПС докладу максимум зусиль для того, щоб відкрити персональні дані українців щодо сплачених податків. Мова йде не про отримані доходи, а саме про сплачені податки. Тоді ми дійсно вирівняємо податковий ландшафт», – підкреслив Олексій Любченко.

Він також відзначив, що бізнес краще сплачуватиме податки, коли буде чіткою та зрозумілою позиція стосовно ефективності витрачання бюджетних коштів. Це своєрідний мотиваційний елемент і при цьому дуже вагомий.

«Я особисто прихильник тієї думки, що вирішальним не є ставки податків. Я категорично не підтримую ідею збільшення ставок податків. Нам необхідна стабільність у цьому. Всі питання полягають саме в адмініструванні. Яскравим прикладом є податок на додану вартість. Ставка ПДВ не змінилася, але бізнес сплатив майже в 1,6 раз більше за 4 місяці цього року, ніж у минулому», – наголосив Олексій Любченко.

Очільник ДПС також розповів, що в податковій активно працюють над спрощенням звітності, розвитку сервісів для бізнесу.По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173073 · Ответов: 0 · Просмотров: 11
 

321 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.05.21, 23:52
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!