Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 4
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )

519 страниц V   1 2 3 > » 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з уступки права вимоги (лист ДФС від 12.03.2018 р. № 957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 12:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.03.2018 р. № 957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з уступки права вимоги та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, за отриманим авансом платником ПДВ було складено податкову накладну, реєстрацію якої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) було зупинено.

Згідно зі статтею 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (стаття 513 ЦКУ).

Згідно з підпунктами "а" та "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Відповідно до підпункту 14.1.255 пункту 14.1 статті 14 ПКУ відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Виходячи з обставин, викладених у зверненні, у постачальника при отриманні попередньої (авансової) оплати виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, на суму яких постачальник зобов’язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

При здійсненні операцій з уступки права вимоги не виникає жодної з обставин, перерахованих у пункті 192.1 статті 192 ПКУ (зміна суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг), отже, відсутні підстави для складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на дату настання першої події операції.

Перерахування постачальником коштів, отриманих від первинного кредитора в якості авансу, новому кредитору, не є поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг покупцю/отримувачу (первинному кредитору), тому підстави для коригування сум податкових зобов’язань у такого постачальника відсутні.

Таким чином, операція з уступки покупцем (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для постачальника. Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов'язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним попередньої (авансової) оплати (незалежно від факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної за такою операцією), оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу).По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139863 · Ответов: 0 · Просмотров: 2
 

>  Принят за основу проект Кодекса Украины по процедурам банкротства
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Проектом Кодекса предлагается установить условия и порядок восстановления платежеспособности должника — юридического лица или признании его банкротом и применения ликвидационной процедуры с целью полного или частичного удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Кодекс состоит из двух книг: первая книга касается корпоративного банкротства, то есть процедуры банкротства юридических лиц, вторая — восстановление платежеспособности физического лица, в частности, признание физического лица банкротом в случае его неспособности выполнять свои имущественные обязательства.

Проектом в части реформирования корпоративного банкротства, среди прочего предлагается: ликвидировать лишние барьеры и упростить доступ к процедурам, в частности, самого должника; увеличить возможности для санации и создать эффективные механизмы внесудебного урегулирования; исключить все положения, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это; объединить мировое соглашение и санацию в единую процедуру; улучшить условия участия в процедурах банкротства обеспеченных кредиторов, для чего, в частности: предоставить обеспеченным кредиторам право инициировать дело о банкротстве; предусмотреть возможность участия обеспеченных кредиторов в голосовании при принятии решений; установить, что во время процедуры санации должника по ходатайству обеспеченного кредитора суд может принять решение о прекращении действия моратория на его требования, если предмет обеспечения не будет использоваться для процедуры санации должника; повысить уровень защищенности прав всех кредиторов, для чего, в частности: передать ключевые полномочия от комитета кредиторов к собранию кредиторов; уменьшить кворум при повторном проведении первого собрания, если первая попытка не удалась из-за неявки кредиторов с необходимым количеством голосов; ввести голосование по одобрению плана санации классами кредиторов; обеспечить участие кредиторов в выборе арбитражного управляющего; установить обязанность арбитражного управляющего раскрывать кредиторам информацию о финансовом состоянии должника и ходе производства по делу о банкротстве через интернет; установить приоритетность требований текущих кредиторов перед конкурсными;
сократить сроки рассмотрения дел, в частности, за счет: уменьшения количества обжалований; усовершенствовать положения закона, касающиеся продажи активов должника, тем самым обеспечив основу для продажи имущества по самой высокой цене, в частности: ввести правила по контролю за продажей существенных активов; обеспечить продажу всего имущества на конкурентной основе на аукционе; усовершенствовать правила оповещения о продаже имущества (через интернет);
обеспечить стабильность заключенных на аукционе договоров; усовершенствовать положения, обеспечивающие сохранение работающего бизнеса.

Проектом также предлагается улучшить положение обеспеченных кредиторов в процедурах банкротства, в частности:

продажу имущества банкротов осуществлять исключительно на электронном аукционе через единую систему, которая отвечает принципам прозрачности, аналогичным тем, которые введены в системе государственных закупок, который должен обеспечить продажу имущества банкрота по самой высокой цене;

обязательное согласование с обеспеченными кредиторами стартовой цены имущества, состав лота, шаг аукциона, текста объявления, стоимости содержания, хранения и расходов на продажу залогового имущества. В случае, если не достигнуто соглашение, данный вопрос решается судом;

снижение цены на первом повторном аукционе возможно только с согласия обеспеченного кредитора; если по мнению обеспеченного кредитора цена в ходе аукциона на понижение опустилась слишком низко, он может приобрести имущество по стартовой цене после первого повторного аукциона; за приобретенное имущество он рассчитывается путем взаимозачета; так же и в случае победы на аукционе обеспеченный кредитор рассчитывается за приобретенное имущество путем взаимозачета, оплачивая только разницу между ценой и размером требований, а также затраты на хранение и продажу имущества; установлена обязанность арбитражного управляющего согласовать расходы на хранение имущества с обеспеченным кредитором, в случае спора размер расходов на хранение определяет суд.

Проектом Кодекса в части внедрения механизмов восстановления платежеспособности физических лиц предлагается создать отдельную систему регулирования специфических правоотношений, связанных с необходимостью решить проблему чрезмерной задолженности физического лица, которая будет действовать рядом с системой банкротства юридических лиц и предпринимателей.

Дела о банкротстве физического лица в соответствии с проектом должны рассматриваться хозяйственным судом по месту жительства физического лица, что позволит обеспечить удобное для граждан и профессиональное рассмотрение такой специфической категории дел.

Проектом предлагается введение двух типов процедур — судебных и досудебных, что даст больше возможностей для участников таких правоотношений выбрать лучшую форму урегулирования задолженности физического лица. Предусмотрены две судебные процедуры: реструктуризация долгов должника и удовлетворение требований кредиторов, что соответствует лучшей мировой практике регулирования указанных правоотношений.

Мировое соглашение, представленное в проекте как институт процессуального права, целью которого является прекращение судебного разбирательства путем достижения договоренности сторонами дела.

Участие арбитражного управляющего в деле о банкротстве является обязательным, помощь независимого профессионального лица в такой категории дел является чрезвычайно важным и существенно влияет на эффективность применяемых процедур.

Соответствующий проект Кодекса зарегистрирован под № 8060.По материалам: ВРУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139853 · Ответов: 0 · Просмотров: 35
 

>  Подача отчетности по НДС в случае изменения местонахождения, связанного с изменением административного района
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Какому контролирующему органу плательщик НДС (ЮЛ и ФЛП) подает регистрационное заявление по форме № 1 -НДС с отметкой «Перерегистрация», декларацию по НДС и уплачивает налог в случае изменения местонахождения (местожительства), связанного с изменением административного района?

Плательщик НДС (юридическое лицо и физическое лицо - предприниматель) в случае изменения местонахождения (местожительства), связанного с изменением административного района, подает регистрационное заявление по ф. № 1-НДС с отметкой «Перерегистрация» в контролирующий орган по новому месту нахождения (месту жительства) (основное место учета).

При этом подача деклараций по НДС и уплата НДС субъектами хозяйствования осуществляется по предыдущему местонахождению (месту жительства) (неосновное место учета) до окончания текущего бюджетного года, а начиная с 1 января следующего года - по новому местонахождению (месту жительства) (основное место учета).По материалам: Категория 101.02 "ЗІР"
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139852 · Ответов: 0 · Просмотров: 22
 

>  Реорганизация путем слияния (присоединения): у правопреемника отсутствуют основания для корректировки налоговых обязательств по НДС
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Пунктами 3, 6 ст. 4 раздела I Закона Украины от 15.05.2003 г. № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» определено, что в случае слияния юридических лиц осуществляется государственная регистрация новообразованного юридического лица и государственная регистрация прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате слияния.

Прекращение считается завершенным с даты государственной регистрации прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате слияния. В случае присоединения юридических лиц осуществляется государственная регистрация прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате присоединения, и государственная регистрация изменений в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - Единый государственный реестр), по правопреемству юридического лица, к которому присоединяются. Присоединение считается завершенным с даты государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, о правопреемстве юридического лица, к которому присоединяются.

Если товары возвращаются не юридическим лицом - получателем таких товаров, а его правопреемником - новым предприятием и новым плательщиком НДС, то основания для корректировки налоговых обязательств по НДС у поставщика отсутствуют.

Но, операция по возврату товаров правопреемником для целей налогообложения НДС рассматривается как операция по поставке товаров, которая в соответствии с п. 185.1 НКУ объектом налогообложения НДС. То есть, по результатам осуществления такой операции лицо, возвращающее товар (правопреемник) обязано начислить налоговые обязательства, составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139851 · Ответов: 0 · Просмотров: 26
 

>  Неправомерное получение бюджетного возмещения хотят сделать уголовно наказуемым
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


На официальном веб-портале ВРУ зарегистрирован проект Закона о Национальном бюро финансовой безопасности Украины (№ 8157 от 19.03.2018).

Среди прочего, указанным законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 2222 "Мошенничество с налогом на добавленную стоимость".

Последней в самостоятельный состав преступления выделено хищение или завладение бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения или получения права на такое бюджетное возмещение на основании представления заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо поддельного документа.

Соответствующее деяние будет наказываться:

 • или штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан,
 • или общественными работами на срок до двухсот сорока часов,
 • или исправительными работами на срок до двух лет,
 • или ограничением свободы на срок до трех лет,
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Соответственно, более суровые наказания (в т.ч. лишение свободы) предусмотрены в случае совершения соответствующих действий повторно или организованной группой, а также если они совершены в значительных, крупных и особо крупных размерах.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139850 · Ответов: 0 · Просмотров: 21
 

>  Безвозвратная финпомощь: что с налогом на прибыль
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Письмо ГФС от 06.03.2018 г. № 894/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Финрезультат увеличивают на сумму перечисленной безвозвратной финансовой помощи лицам, которые не являются плательщиками налога (кроме физических лиц), и плательщикам налога, которые применяют ставку 0%. Исключение составляет безвозвратная финпомощь, перечисленная неприбыльным организациям.

Если средства перечисляют в пользу некоммерческой организации, формируют разницу. Так, финансовый результат увеличивается на сумму средств, безвозмездно перечисленных в течение отчетного года неприбыльным организациям, в размере, превышающем 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года.По материалам: Головбух24
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139849 · Ответов: 0 · Просмотров: 28
 

>  Взнос в уставный фонд отражается в форме № 1ДФ
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Согласно ч. 1 - 2 ст. 86 Хозяйственного кодекса Украины, вкладами участников и учредителей хозяйственного общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, а также другие имущественные права (включая имущественные права на объекты интеллектуальной собственности), денежные средства, в том числе в иностранной валюте.

Согласно п.п. 165.1.44 НКУ, суммы дохода в виде имущественного и неимущественного взноса в уставный фонд юридического лица - эмитента корпоративных прав в обмен на такие права не включаются в доход физического лица. При этом предприятие - эмитент корпоративных прав является налоговым агентом в части уведомления органов ГФС о таких доходах и обязано отразить такие суммы в форме № 1ДФ с признаком "178".

Кроме того, согласно п.п. 1.7 п. 161 подраздела 10 раздела XX Переходных положений Кодекса от налогообложения военным сбором освобождаются доходы, которые, согласно разделу IV Кодекса, не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в подпунктах 165.1 .2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 НКУ.

Облагать инвестиционный доход физическое лицо будет обязано в будущем при продаже своих корпоративных прав (п.п. 170.2.2 НКУ). Такая прибыль будет рассчитываться им как положительная разница между доходом, полученным от продажи корпоративных прав, и суммой расходов на их приобретение. На сегодня ставка налогообложения составляет 18% (п.п.167.5.1 НКУ).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139848 · Ответов: 0 · Просмотров: 31
 

>  Осуществление внешнеэкономической деятельности ФЛП - плательщиком единого налога
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Статьей 1 Закона Украины от 16.04.91 г. № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности» понятие внешнеэкономическая деятельность определено как деятельность субъектов хозяйственной деятельности Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности, построенная на взаимоотношениях между ними, имеющая место как на территории Украины, так и за ее пределами.

Физические лица, имеющие постоянное место жительства на территории Украины, имеют право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, если они зарегистрированы как предприниматели согласно Закону Украины «О предпринимательстве».

Статьей 4 Закона № 959-XII предусмотрены виды внешнеэкономической деятельности, к которым относятся, например, экспорт и импорт товаров, капиталов и рабочей силы.

Физическое лицо - предприниматель может самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо соответствует требованиям, установленным гл.1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» НКУ, и регистрируется плательщиком единого налога в порядке, определенном настоящей главой.

При этом п. 291.5 НКУ определяет виды деятельности, осуществление которых не дает права физическим лицам - предпринимателям быть плательщиками единого налога.

Плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, или несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования - с первого числа месяца, следующего за налоговым ( отчетным) периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошло изменение организационно-правовой формы - это устанавливает п.п.5 п.п. 298.2.3 НКУ.

То есть, физическое лицо - предприниматель - плательщик единого налога может осуществлять внешнеэкономическую деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами, при условии, что им не осуществляются виды деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139847 · Ответов: 0 · Просмотров: 23
 

>  Изменились правила работы автоперевозчиков
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Упрощены правила открытия новых автобусных станций, передает Лига.Закон.

Обновлены Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. В частности, урегулированы взаимоотношения между автостанциями и автомобильными перевозчиками в части введения договорных отношений по предоставлению (получению) автостанционных услуг. Также упрощены правила открытия новых автобусных станций и снижено избыточное государственное регулирование их финансово-хозяйственной деятельности.

Решение об открытии или закрытии автостанции принимается ее владельцем с обязательным информированием органа местного самоуправления. Организация работы автостанции возлагается на ее владельца. Владельцы автостанций также несут ответственность за качество и безопасность предоставляемых услуг пассажирам и автоперевозчикам, доступность, техническое и санитарно-гигиеническое состояние зданий, сооружений, оборудования и территории автостанции.

График работы автостанций устанавливается владельцем автостанции с учетом пассажиропотока и должен обеспечить возможность своевременной продажи билетов пассажирам и отправления автобусов.

Из Правил исключены требования относительно расстояния между местами остановки автобуса на городских маршрутах (400 - 600 м в пределах многоэтажной застройки и 600 - 800 м - в пределах одно- и двухэтажной застройки). Теперь же места остановки автобуса, осуществляющего перевозку в обычном режиме движения на городском маршруте, устанавливаются организатором перевозок с учетом ПДД.

Уточнены требования к размещению информации о движении автобусов на остановках. Информация должна быть напечатана на материалах с матовой поверхностью четким шрифтом с высотой букв не менее 15 миллиметров, на контрастном фоне (на желтом или белом фоне - черный или темно-синий шрифты) и находится на высоте 1600 миллиметров от пола.

Информация, размещаемая на автобусах и в салонах автобусов, должна отвечать потребностям пассажиров с нарушением зрения (в частности печататься увеличенным шрифтом).

Автобусы также должны быть приспособлены к потребностям людей с инвалидностью. До 31 декабря 2019 года на маршрутах должно быть до 35 % автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а с 1 января 2020 года - до 50 %.

Кроме того, установлены особенности заказа такси с помощью дистанционных средств связи для лиц с нарушениями слуха. Перевозчик должен обеспечить организацию предоставления своих услуг путем отправки смс-сообщения и/или обеспечения доступа к информации (при наличии) в соответствии с Техническими требованиями на создание (модернизацию) официальных сайтов, касающихся доступа к ним пользователей с нарушениями зрения и слуха.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 7 февраля 2018 года № 181, которое вступило в силу 17 марта.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139846 · Ответов: 0 · Просмотров: 23
 

>  Минэкономразвития запустило сайт с отслеживанием цен на продукты и блюда
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


На портале представлена в динамике стоимость 23 основных социальных продуктов. Также можно отслеживать стоимость любого блюда, прописав ингредиенты и их вес, сообщает УНИАН.

Министерство экономического развития и торговли запустило сайт "Платформа эффективного регулирования". Там онлайн можно проследить цены на продукты питания.

На портале представлена в динамике стоимость 23 основных социальных продуктов. В списке - мука, свекла, капуста, картофель, колбасы, крупы гречневые, курятина, макароны, масло, молоко, морковь, масло, рис, сало, свинина, сыр мягкий, сметана, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, лук, сахар, яйца, говядина. Доступен сервис сравнения цен за разные периоды и в разных регионах.

[img]https://images.unian.net/photos/2018_03/1521532368-8439.PNG?0.8092033384787247[/img]

Также на сайте есть индекс вареника и можно отслеживать стоимость любого блюда, прописав ингредиенты и их вес.

Онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников - Госкомстата, Нацбанка, Всемирного банка, Евростата и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно подорожали яйца и мясо.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139845 · Ответов: 0 · Просмотров: 17
 

>  Новая пенсионная реформа: журналисты посчитали, как вырастут выплаты с апреля
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Новация касается не всех, а только тех, кто продолжил работать после выхода на отдых, информирует УНИАН.

С апреля в Украине стартует автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста. Для таких людей автоматически должны вырасти выплаты, говорится в сюжете ТСН.

"Должен быть впервые произведен автоматизированный перерасчет для тех людей, которые продолжали работать и получили страховой стаж", - отметила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

До сих пор пенсионеры, которые продолжают официально работать, должны были прийти в фонд и написать заявление на перерасчет. Теперь концепция будет иной.

"Пенсия – это не подарок за то, что вы дожили до нее, а то, что вы зарабатывали официально и уплачивая страховые взносы. По сути, она состоит из двух компонентов.Первый – это стаж. В нашей формуле это процент, который равен отработанным годам", - говорится в сюжете.

Журналисты рассчитали все на примере: если вы вышли на пенсию со страховым стажем 40 лет, то эта цифра 0,4. Второй компонент – это зарплата. Они взяли среднюю по Украине – 3 тыс. 764 гривны 40 копеек. И умножили на индивидуальный коэффициент, который зависит от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты.

Кроме того, чтобы поощрить работать как можно дольше, новацией вводится понятие сверхнормативного стажа – по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139844 · Ответов: 0 · Просмотров: 21
 

>  Страховой стаж для больничных
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


"Вісник.Офіційно про податки"

Для расчета суммы больничного работодателю необходимо определить страховой стаж работника, поскольку от правильности его исчисления зависит размер суммы пособия по больничному. Что считается страховым стажем и как его рассчитать, узнаем далее.

Какие периоды засчитываются

Страховой стаж - период (срок), в течение которого лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены им и работодателем или им страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса (часть первая ст. 21 Закона № 1105). Этот стаж исчисляется в месяцах.

Также в страховой стаж засчитываются следующие периоды:

 • отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
 • период получения выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности).
Эти периоды включаются в страховой стаж как периоды, за которые уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса.

Что изменилось

С учетом изменений, внесенных Законом № 2148 в Закон № 1105, для больничных, наступивших после 11.10.2017 г. (Дата вступления в силу Закона № 2148), к страховому стажу приравниваются также периоды, начиная с 01.01.2016 г., в течение которых лицо не подлежало страхованию по закону о социальном страховании, но им или работодателем за него уплачен единый взнос в соответствии с Законом о ЕСВ.

Например, человек работал по гражданско-правовому договору с 2015 г. В его страховой стаж учитывается период, начиная с 01.01.2016 г., если за этот период уплачен ЕСВ в размере, не меньшем, чем минимальный страховой взнос, или часть этого периода пропорционально к уплаченному взносу.

По каким данным рассчитывается

С 01.01.2011 г. в соответствии с частью второй ст. 21 Закона № 1105 страховой стаж рассчитывается по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (далее - Госреестр), а за периоды до введения - в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, действовавшим ранее.

До 01.01.2011 г. длительность страхового (общего трудового) стажа, приобретенного лицом, устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке, которая является основным документом о трудовой деятельности работника (п. 1.1 Инструкции № 58). В случае отсутствия трудовой книжки или соответствующей записи в ней подтверждением стажа застрахованного лица могут быть справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости о выдаче заработной платы, страховые взносы, которые уплачивались в Пенсионный фонд Украины, другие документы, содержащие сведения о месте и времени работы (осуществлении предпринимательской деятельности).

Обращаем внимание, что для тех работников, у которых страховой стаж по состоянию на 01.01.2011 г. составляет или превышает 8 лет, а также тех, которые согласно действующему законодательству имеют право на оплату больничного в размере 100% независимо от продолжительности страхового стажа (что подтверждается соответствующими документами), вопрос о расчете страхового стажа не возникает.

Для других категорий работников после 01.01.2011 г. страховой стаж будет исчисляться с учетом данных, содержащихся в системе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Госреестра.

Сведения из Госреестра о страховом стаже работодатель может получить исключительно за период пребывания застрахованного лица в трудовых отношениях с ним. А для получения сведений из Госреестра за любой другой период застрахованному лицу необходимо лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины. Такие данные предоставляются в виде индивидуальных сведений о застрахованном лице по форме ОК-7, приведенной в приложении 2 к Положению № 10.

Как учитывается за предыдущие периоды

До вступления в силу Закона № 2240 (28.02.2001 г.) к страховому стажу приравнивается общий трудовой стаж, приобретенный работником за время работы на условиях трудового договора (контракта).

Определение общего трудового стажа, приобретенного лицом до вступления в силу Закона № 2240, осуществляется в соответствии с Правилами № 1658.

Итак, до 28.02.2001 г. в трудовой стаж включаются следующие периоды:

 • работа по трудовому договору (контракту)
 • служба в Вооруженных Силах, внутренних войсках МВД и других военных формированиях Украины;
 • обучение в профессионально-техническом учебном заведении;
 • период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех и до шести лет
 • период получения пособия по безработице.
Следует отметить, что время обучения в высшем учебном заведении и аспирантуре в трудовой стаж не включается.

С 28.02.2001 г. исчисляется уже не общий трудовой стаж, а страховой.

Размеры помощи

Помощь по временной потере трудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа.

Размеры помощи по временной потере трудоспособности:

50% - страховой стаж до трех лет

60% - страховой стаж от трех до пяти лет

70% - страховой стаж от пяти до восьми лет

100% - страховой стаж более восьми лет

Право на оплату больничных в размере 100% независимо от стажа имеют:

лица, отнесенные к 1 - 3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

один из родителей (лицо, которое их заменяет), которое ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, который пострадал в результате Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона № 3551;

лица, отнесенные к жертвам нацистских преследований согласно Закону № 1584;

доноры, которые имеют право на льготу в соответствии со ст. 10 Закона № 239.

Кроме того, в случае если застрахованное лицо в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая по данным Госреестра имеет страховой стаж менее шести месяцев, нужно применить ограничения, предусмотренные частью четвертой ст. 19 Закона № 1105. Такие застрахованные лица имеют право на помощь по временной нетрудоспособности исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного с минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

Если ЕСВ уплачен меньше минимального

Согласно части третьей ст. 21 Закона № 1105 если сумма уплаченных за соответствующий месяц страховых взносов меньше минимального страхового взноса, этот период засчитывается в страховой стаж по формуле:

ТП = Св: В,

где ТП - продолжительность периода, который засчитывается в страховой стаж и определяется в месяцах;

Св - сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, уплаченная за соответствующий месяц;

В - минимальный размер страхового взноса за соответствующий месяц.

Пример

Работник принят на работу 10.01.2018 г. Страховой стаж согласно предоставленной справкой по форме ОК-7 составляет 7 лет 10 месяцев. За январь 2018 начислена заработная плата в сумме 2926 грн, за февраль 2018 - 3980 грн. Работник болел с 12.03.2018 г. по 16.03.2018 г. Какой размер страхового стажа на момент наступления страхового случая?

За январь 2018 года начислен ЕСВ - 643,72 грн (2926 × 22%).

За февраль 2018 года начислен ЕСВ - 875,6 грн (3980 × 22%).

Размер минимального страхового взноса в 2018 г. - 819,06 грн (3823 × 22%).

За январь 2018 года ЕСВ уплачен в сумме 643,72 грн, что меньше минимального страхового взноса. В таком случае страховой стаж определяется пропорционально сумме уплаченного ЕСВ:

643,72 грн: 819,06 грн = 0,79 месяца,

поэтому в страховой стаж месяц засчитывают не полностью.

За февраль 2018 года ЕСВ уплачен в сумме 875,6 грн, что больше минимального страхового взноса, поэтому в стаж месяц засчитывают полностью.

Итак, в день наступления страхового случая страховой стаж составляет 7 лет 11,79 месяца (7 лет 10 месяцев + 0,79 месяца + 1 месяц), что дает право на оплату больничного в размере 70% средней заработной платы.Если во время больничного стаж увеличился

Если в период временной нетрудоспособности приобретен страховой стаж, дающий право на больший размер выплаты, то возникает вопрос, какой процент использовать для оплаты больничного.

Право на оплату временной нетрудоспособности возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятия предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом (абзац второй части первой ст. 19 Закона № 1105).

Поэтому страховой стаж для оплаты больничного определяют на дату наступления страхового случая, а именно в день, которым открыт листок нетрудоспособности.

Больничный совместителю

В соответствии со ст. 31 Закона № 1105 основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности в случае работы по совместительству является копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) по основному месту работы.

Кроме того, совместитель должен предоставить справку о средней заработной плате по основному месту работы.

Для расчета больничных нужны сведения о страховом стаже из Госреестра, которые формируются по всем местам работы. Поэтому совместители должны сами обратиться в органы Пенсионного фонда Украины для получения сведений по форме ОК-7.

Непредоставление формы ОК-7 работодателю не лишает работника-совместителя права на получение материального обеспечения по предоставленной копии больничного.

В таком случае пособие по временной нетрудоспособности должно назначаться исходя из страхового стажа, определенного в установленном порядке по имеющимся документам и за период работы у такого работодателя, поскольку основания для отказа в назначении материального обеспечения, определенные ст. 23 Закона № 1105, отсутствуют.

После предоставления совместителем формы ОК-7 со сведениями обо всем страховом стаже можно осуществить перерасчет оплаты больничного.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139843 · Ответов: 0 · Просмотров: 27
 

>  Член фермерского хозяйства имеет право на детскую налоговую социальную льготу
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Согласно Методическим рекомендациям по организации и ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах, утвержденным приказом Минагропрома от 02.07.2001 г. № 189, полученный хозяйством доход определяется по видам деятельности и в целом по хозяйству. Он уменьшается на сумму расходов за счет прибыли. Определенный доход распределяется между членами хозяйства пропорционально трудовому вкладу каждого из них и используется для определения заработка, удержаний и отчислений на социальные мероприятия согласно действующему законодательству и отражаются налоговым агентом в налоговом расчете по ф. №1ДФ по «127» признаку дохода.

В соответствии со ст. 27 Закон Украины от 19.06.2003 р. № 973-IV «О фермерском хозяйстве» предусмотрено, что трудовые отношения в фермерском хозяйстве базируются на основе труда его членов. В случае производственной необходимости фермерское хозяйство имеет право привлекать к работе в нем других граждан по трудовому договору (контракту) и выплачивать им заработную плату.

Согласно п.п. 169.1.2 НКУ налогоплательщик, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равном 100 процентам суммы льготы, определенной п.п. 169.1.1 НКУ (в расчете на каждого такого ребенка).

Вместе с тем следует учитывать, что соответствующую норму применяют с учетом норм абз. 1 п.п. 169.4.1 НКУ, согласно которому налоговую социальную льготу применяют к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравненные к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10 гривень. При этом предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей в случае и в размере, предусмотренных п.п. 169.1.2 НКУ и п.п. "а" и "б" п.п. 169.1.3 НКУ, определяется как произведение указанной выше суммы (размера месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10 гривень) и соответствующего количества детей.

Итак, член фермерского хозяйства имеет право на налоговую социальную льготу на основании п.п. 169.1.2 НКУ при условии, если он получает заработную плату, которая в форме № 1ДФ отражается по 101 признаком дохода.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139842 · Ответов: 0 · Просмотров: 19
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо коригування фінансового результату до оподаткування і коригування податкового кредиту при списанні дебіторської заборгованості (лист Офісу ВПП ДФС від 07.03.2018 р. № 925/ІПК/28-10-01-03-11)
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ


ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.03.2018 р. № 925/ІПК/28-10-01-03-11


Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування та коригування податкового кредиту при списанні дебіторської заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема: заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (пп. "а" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦКУ).

Позовну давність обчислюють за загальними правилами визначення термінів, встановленими ст. ст. 253 - 255 ЦКУ.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (п. 4 ст. 267 ЦКУ).

Тобто, дебіторська заборгованість за перерахованим авансом, за якою минув термін позовної давності, належатиме до безнадійної на підставі пп. "а" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, якщо всі заходи, проведені платником з її стягнення, не призвели до позитивних наслідків.

Слід зазначити, що направлення претензій боржникам не є достатнім заходом для досягнення позитивних наслідків по стягненню заборгованості.

Щодо впливу витрат від списання такої безнадійної заборгованості на об'єкт оподаткування податком на прибуток слід зазначити наступне

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів, визначено нормами п. 139.2 ст. 139 Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (пп. 139.2.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу).

Також фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу (пп. 139.2.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу).

Пунктом 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237 (далі - П(С)БО N 10), визначено, зокрема, що у разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Таким чином, у разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає / не відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому зменшення фінансового результату відповідно до пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, чинним на дату її списання, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю.

Слід зазначити, що сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, вважається безповоротною фінансовою допомогою (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Враховуючи вимоги пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, платник податку на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку, та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги, перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 цього пункту, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) періоду.

Щодо оподаткування податком на додану вартість

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Згідно інформації, наведеної в запиті ТОВ, за попередньо оплаченими товарами/послугами, які в межах терміну позовної давності не були поставлені, у підприємства виникла безнадійна дебіторська заборгованість.

Щодо податкових наслідків в частині ПДВ, слід зазначити, що по факту визнання дебіторської заборгованості безнадійною, така заборгованість підлягає списанню з урахуванням ПДВ, по вартості оплаченого товару/послуги (з ПДВ).

Тобто, у відповідності до п. 198.3 ст. 198 Кодексу, за даних умов платником податків втрачається право на податковий кредит за такими товарами/послугами.

Враховуючи вищенаведене, ТОВ необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при попередній оплаті непоставлених товарів/послуг.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139841 · Ответов: 0 · Просмотров: 14
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо врахування витрат у вигляді наданої безповоротної фінансової допомоги при визначенні фінансового результату до оподаткування (від 06.03.2018 р. № 894/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.03.2018 р. № 894/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування витрат у вигляді наданої безповоротної фінансової допомоги при визначенні фінансового результату до оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Підпунктом 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 цього пункту.

Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безповоротна фінансова допомога - це, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

При цьому, положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за витратами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Водночас у разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації формується різниця відповідно до положень пп. 140.5.9 та 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Так, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139840 · Ответов: 0 · Просмотров: 15
 

>  Нацбанк затвердив правила заокруглення загальних у чеку сум готівкових розрахунків
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 20:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Нацбанк з 1 липня 2018 року припиняє додатковий випуск у готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок (далі – монети дрібних номіналів).

Водночас Нацбанк не вилучатиме з обігу монети дрібних номіналів. Вони і надалі перебуватимуть в обігу та використовуватимуться як засіб платежу (грошова одиниця України – гривня і надалі дорівнюватиме 100 копійкам). Разом з тим з 1 липня 2018 року додатково готівковий обіг не поповнюватиметься зазначеними номіналами монет.

Відповідні норми передбачені постановою Правління Нацбанку від 15.03.2018 р. № 25 “Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів”.

Відповідно з 1 липня 2018 року у випадку відсутності монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок підприємства торгівлі та сфери послуг проводитимуть заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою та загальних сум розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару, за такими математичними правилами:

1) сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

2) сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Нацбанк очікує, що правила заокруглення застосовуватимуться справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків.

У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами.

При цьому, заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.

У свою чергу підприємства торгівлі та сфери послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків мають зазначати в чеках загальні суми до заокруглення та після заокруглення. Заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.

Водночас банки України зобов’язані забезпечити:

- приймання без будь-яких обмежень від клієнтів монет дрібних номіналів для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів, а також для обміну на монети та банкноти інших номіналів;

- видачу клієнтам монет дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси.

Монети дрібних номіналів перебуватимуть в обігу до прийняття Правлінням Нацбанку окремого рішення про їх вилучення.

Вищезгадана постанова Правління Нацбанку набирає чинності з 1 липня цього року.

Нагадаємо, раніше Голова Нацбанку Яків Смолій оголосив про таке рішення регулятора в рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу під час презентації нових обігових монет.По материалам: НБУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139838 · Ответов: 0 · Просмотров: 25
 

>  Положительная налоговая история: кому из плательщиков не будут блокировать налоговые накладные
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 17:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Постановлением КМУ от 21 февраля 2018 года № 117 предусмотрено, что налоговая накладная / расчет корректировки, составленный плательщиком, имеющим положительную налоговую историю плательщика налога, подлежит регистрации даже если соответствует критериям рискованности осуществления операции (о критериях рискованности более подробно читайте по ссылке).

ГФСУ обнародовала проект Перечня показателей и коэффициентов, определяющих положительную налоговую историю плательщика налога.

Расчет критериев для определения положительной налоговой истории плательщика налогов осуществляется в соответствии с показателями и коэффициентами:

• объем поставки, указанный плательщиком налога в НН / РК в текущем месяце, с учетом представленной на регистрацию в реестре НН / РК, не превышает 150 тыс. гривень на одного покупателя-налогоплательщика;

• объем поставки, указанный плательщиком налога в НН / РК, которые не подлежат предоставлению получателю (покупателю), зарегистрированных в реестре, за последние 6 месяцев составляет более 50% общего объема поставок товаров / услуг;

• товары / услуги, которые поставляются (изготавливаются) налогоплательщиком, а именно приобретение и поставка одного товара или услуги, указанного в НН / РК, зарегистрированных в реестре, составляет более 50% от общей суммы поставки товаров / услуг, указанной плательщиком налога в налоговых накладных / расчетах корректировки, зарегистрированных в реестре за последние 6 месяцев;

• налогоплательщик осуществляет на постоянной основе, в течение любых четырех отчетных месяцев из последних шести, регистрацию НН / РК на поставки товаров / услуг с одними и тем же кодом товара / услуги согласно УКТ ВЭД / ГКПУ и по которым объем поставок составляет 20 % от общего такого объема поставок;

• остаточная стоимость основник средств для плательщиков налога на прибыль составляет более 1 млн. грн.

• уплата ЕСВ на одного работающего превышает сумму ЕСВ с минимальной заработной платы в 1,5 раза за последние 12 месяцев при условии, что с 01.01.2017 года руководитель и/или учредитель не изменялись;

• общая сумма уплаченных в предыдущем отчетном году сумм ЕСВ и налогов и сборов (кроме суммы НДС, уплаченной при ввозе товаров на таможенную территорию Украины) налогоплательщиком и его обособленными подразделениями, которыми подано налоговую накладную / расчет корректировки на регистрацию в реестре, составляет более 5 миллионов гривень.

Информация по теме:
Кабмин определил механизм блокировки налоговых накладных
Как будут работать комиссии, которые принимают решение о регистрации или отказе в регистрации налоговых накладных

Новый Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссий по заблокированных налоговых накладныхПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139837 · Ответов: 0 · Просмотров: 15
 

>  Блокировка налоговых накладных: ГФС разработала критерии рисков
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 16:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Вісник.Офіційно про податки.

ГФСУ обнародовала проекты Критериев рискованности налогоплательщика и Критериев рискованности осуществления операций, которые будут применяться для остановки регистрации в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки.

Налогоплательщик соответствует критериям рискованности, если:

1.1. плательщик налога зарегистрирован (перерегистрирован) на недействительные (утраченные, утерянные) и поддельные документы согласно информации, имеющейся в органах государственной фискальной службы Украины;

1.2. плательщик налога зарегистрирован (перерегистрирован) в органах государственной регистрации физическими лицами с последующей передачей (оформлением) во владение или управление подставным (несуществующим), умершим, без вести пропавшим лицам согласно информации, имеющейся в органах государственной фискальной службы Украины;

1.3. плательщик налога зарегистрирован (перерегистрирован) в органах государственной регистрации физическими лицами, которые не намеревались осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия по информации, имеющейся в органах государственной фискальной службы Украины;

1.4. плательщик налога зарегистрирован (перерегистрирован) и проводит финансово-хозяйственную деятельность без ведома и согласия его учредителей и назначенных в законном порядке руководителей согласно информации, имеющейся в органах государственной фискальной службы Украины;

1.5. имеется обвинительный приговор суда в отношении должностного лица (должностных лиц) налогоплательщика по статье 205 Уголовного кодекса по информации, имеющейся в органах государственной фискальной службы Украины;

1.6. Комиссии Главных управлений ГФС в областях, г. Киеве и Офисе крупных плательщиков ГФС могут рассматривать вопрос об установлении рискованности налогоплательщика:

- плательщик налога зарегистрирован (перерегистрирован) по адресу, который находится на неподконтрольной территории Украины (зона АТО, Крым)

- дата регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость не превышает трех месяцев с даты такой регистрации;

- налогоплательщик - юридическое лицо не имеет открытых счетов в банковских учреждениях, кроме счетов в органах государственной казначейской службы Украины (кроме бюджетных учреждений)

- налогоплательщик, должностное лицо и/или учредитель которого являлся должностным лицом и/или учредителем предприятия, которое ликвидировано по процедуре банкротства в течение последних трех лет

- плательщиком налога на прибыль не подано контролирующему органу финансовую отчетность за последний отчетный период вопреки нормам подпункта 16.1.3 пункта 16.1 статьи 16 и пунктов 46.2 статьи 46 Налогового кодекса Украины;

- имеется налоговая информация, свидетельствующая о наличии признаков осуществления рисковых операций плательщиком.

Рискованность налогоплательщика может быть определена при выполнении хотя бы одного из критериев определенных в пунктах 1.1 - 1.5.

Если обнаружено, что налогоплательщик имеет признаки рискованности согласно пункту 1.6., то такой налогоплательщик выносится на рассмотрение Комиссии в тот же день и вносится в перечень рисковых плательщиков в день проведения заседания Комиссии, на которой принято соответствующее решение.

Налоговые накладные/расчеты корректировки, составленные налогоплательщиками, проверяются на соответствие признакам рискованности осуществления операций:

1. Объем поставки товара / услуги, указанный в налоговой накладной / расчете корректировки, которую (который) подано на регистрацию в Реестре, равна или превышает величину остатка, которая определяется как разница объема приобретения на таможенной территории Украины такого товара / услуги (кроме объема приобретения товаров / услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и подлежат налогообложению по нулевой ставке) и / или ввоза на таможенную территорию Украины такого товара, указанного с 01 января 2017 года в полученных налоговых накладных / расчетах корректировки, зарегистрированных в Реестре, и таможенных декларациях увеличенного в 1,5 раза, и объема поставок соответствующего товара / услуги, указанного в налоговых накладных / расчетах корректировки, зарегистрированных с 01 января 2017 года в Реестре, и преобладание в таком остатке (более 75% общего такого остатка) товаров с кодами УКТ ВЭД и услуг по кодам согласно ГКПУ, перечень которых определен ГФС в соответствии с приложением, и отсутствие товара / услуги, указанного / указанной в налоговой накладной, которая подана на регистрацию в Реестре, в Таблице данных налогоплательщика, как товара / услуги, которые на постоянной основе поставляются (изготавливаются)

2. Отсутствие (аннулирование, приостановление) лицензий, выданных органами лицензирования, которые удостоверяют право налогоплательщика на производство, экспорт, импорт и оптовую торговлю подакцизными товарами (продукцией), определенными подпунктами 215.3.1 и 215.3.2 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса в отношении товаров, указанных налогоплательщиком в налоговой накладной, представленной на регистрацию в Реестре на дату составления такой налоговой накладной / расчета корректировки;

3. Отсутствие на дату составления налоговой накладной / расчета корректировки сведений (актуальной записи) в Реестре плательщиков акцизного налога по реализацие топлива субъекте хозяйствования, который регистрирует налоговую накладную на товар (горючее) с кодами УКТ ВЭД по п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодекса;

4. Расчет корректировки, составленный поставщиком товаров / услуг к налоговой накладной, составленной на получателя - плательщика налога на добавленную стоимость, если предполагается изменение номенклатуры товара / услуги (для кодов товаров согласно УКТ ВЭД - изменение первых четырех цифр кода, а для кодов услуг в соответствии с ГКПУ - первых двух цифр кодов) при отсутствии такого товара / услуги, указанного / указанной в расчете корректировки, поданных на регистрацию в Реестре, в Таблице данных налогоплательщика, как товара / услуги, которые на постоянной основе поставляются (изготавливаются).

Информация по теме:
Кабмин определил механизм блокировки налоговых накладных
Как будут работать комиссии, которые принимают решение о регистрации или отказе в регистрации налоговых накладных

Новый Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссий по заблокированных налоговых накладныхПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139836 · Ответов: 0 · Просмотров: 34
 

>  Критерии «блокировочного» иммунитета: как их считать?
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Сергей Томашпольский,
главный редактор
журнала "Бухгалтер 911"


Безусловно, все хотят знать, будут ли их налоговые накладные (НН)/расчеты корректировки (РК) попадать под блокировку. Это значит, что самое время разобрать вопросы, связанные с расчетом критериев, при соблюдении которых блокировки не будет.

Критерии, которые дают право на «блокировочный» иммунитет, определены непосредственно в Порядке приостановления регистрации НН. Их всего три и названы они в п. 3 Порядка. Не должны блокировать:

- НН, которые не подлежат выдаче покупателю (получателю) (с отметкой «Х» в поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)», т.е. НН с типами причин «01» — «15») и/или составлены по операциям, освобожденным от налогообложения (в которых указано «Без ПДВ» в поле «Складена на операції, звільнені від оподаткування»);

- НН/РК, регистрируемые до достижения «планки» в 500 тыс. грн. (в расчете принимают участие операции, облагаемые по ставкам 20 %, 7 %, 0 % и освобожденные от НДС операции. Месячный объем поставок считаем без НДС);

- НН плательщика НДС, который одновременно: (1) соблюдает уровень налоговой нагрузки (D > 0,03); (2) наращивает объемы поставок в разумных пределах (P < 1,4).

«Перемоем косточки» всем указанным критериям, которые дают право на «блокировочный» иммунитет (статья «Критерии «блокировочного» иммунитета: как их считать?»).

Ошибки в персональных данных, которые были допущены в пенсионной или ЕСВ-отчетности, могут впоследствии обернуться неприятностями как для самого работодателя-страхователя, так и для застрахованного лица. Именно поэтому такие ошибки нужно обязательно исправлять. О том, как это сделать, поговорим в статье этого номера (статья «Пенсионная и ЕСВ-отчетность: исправляем ошибки в персональных данных»).

Товарно-транспортные накладные не перестают озадачивать лиц, имеющих дело с их выпиской и получением. В каких случаях ТТН обязательно оформлять, а в каких можно обойтись и без нее? Какие последствия отсутствия ТТН? Может ли она заменить расходную накладную? Эти и другие вопросы обсудим в нашей статье (статья «ТТН-вопросы: ни конца, ни края»).

Остались вопросы по 12-му номеру журнала Бухгалтер 911»? Пишите их в комментариях!

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139813 · Ответов: 0 · Просмотров: 54
 

>  Опубликован Закон об ООО
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Закон вступит в силу в июне, кроме отдельных положений, сообщает ЮРЛИГА.

В газете «Голос Украины» от 17 марта опубликован Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который определяет правовой статус ООО и ОДО, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

В общих положениях предусмотрено, что участники общества, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Количество участников общества не ограничивается.

Закон вступит в силу 17 июня (через три месяца со дня опубликования). Через год начнет действовать часть вторая статьи 23 Закона - касаемо исключения умершего (прекратившегося) участника, имеющего более 50 %, если наследники не подали заявление о вступлении в общество.

Соответственно утратит силу Закон «О хозяйственных обществах» в части, касающейся обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.

В течение года со дня вступления в силу Закона положения устава обществ, действуют в части, соответствующей законодательству по состоянию на 17 июня. В то же время, это не предусмотрено после внесения изменений в устав.

До внесения соответствующих изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины при рассмотрении дел, открытых по исковым требованиям о переводе на себя прав и обязанностей покупателя доли (части доли) в случае нарушения преимущественного права участника общества, применяются следующие правила:

1) истец обязан внести на депозитный счет суда денежные средства в размере, уплаченном покупателем во исполнение договора купли-продажи доли (части доли), определенном в определении суда;

2) невыполнение требования о внесении денежных средств на депозитный счет суда является основанием для оставления иска без рассмотрения;

3) суд в своем решении решает вопрос о перечислении денежных средств, внесенных на депозитный счет суда, покупателю или об их возвращении.

Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью освобождаются от уплаты административного сбора за регистрацию изменений в устав в связи с приведением его в соответствие с этим Законом до 17 июня 2019 года.

Напомним, Закон был принят Верховной Радой 6 февраля. К законопроекту было подано около 500 правок. Комитет учел 360 из них. Работа над законопроектом велась с весны 2016 года.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139812 · Ответов: 0 · Просмотров: 29
 

>  Если в возмещении НДС отказано
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Вісник.Офіційно про податки.

Учитывается ли сумма НДС, указанная в налоговом уведомлении-решении, которым было отказано в предоставлении бюджетного возмещения, в составе отрицательного значения будущих периодов налоговой отчетности по НДС и в сумме налога, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные и/или расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладних ?

Алина Кравзюк, заместитель начальника отдела методологии администрирования НДС и налога на прибыль

Леся Ковалева, главный государственный ревизор-инспектор

В соответствии с п.п. «в» п. 200.14 Налогового кодекса в случае если по результатам камеральной или документальной проверки контролирующий орган обнаруживает несоответствие суммы бюджетного возмещения сумме, заявленной в налоговой декларации, то такой орган в случае выяснения по результатам проведения проверок факта, по которому налогоплательщик не имеет права на получение бюджетного возмещения, направляет налогоплательщику налоговое уведомление, в котором указываются основания отказа в предоставлении бюджетного возмещения.

Согласно п. 2 раздела II Порядка № 1204 в случае, если по результатам проверок выявлено отсутствие права на получение налогоплательщиком бюджетного возмещения, то соответствующее структурное подразделение контролирующего органа составляет налоговое уведомление-решение по форме «В3».

Согласно п. 4 раздела V Порядка № 21 сумма увеличения/уменьшения отрицательного значения по результатам проверки контролирующего органа, согласованная в течение отчетного (налогового) периода, отражается в строке 16.3 раздела II «Налоговый кредит» налоговой декларации по НДС.

Таким образом, сумма НДС, в которой отказано при предоставлении бюджетного возмещения этого налога, может быть учтена в увеличение значения строк « збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» налоговой декларации по НДС за отчетный (налоговый) период, на который приходится день согласования налогового уведомления-решения по форме «В3». То есть такая сумма может быть учтена плательщиком со знаком «+» в строке 16.3 налоговой декларации по НДС за отчетный (налоговый) период, на который приходится день согласования этого налогового уведомления-решения, с обязательным заполнением специального поля в налоговой декларации, где указываются дата, номер налогового уведомления-решения и сумма уменьшения отрицательного значения по результатам проверки.

Эта сумма участвует в расчете суммы строки 17 « усього податкового кредиту» налоговой декларации по НДС за отчетный (налоговый) период и соответственно при определении отрицательного значения разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита текущего отчетного (налогового) периода (строка 17 - строка 9 декларации) (положительное значение), участвует в расчете:

суммы отрицательного значения, которое засчитывается в уменьшение суммы налогового долга по НДС и/или подлежит бюджетному возмещению и/или зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода;

суммы отрицательного значения, которое зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (переносится в строку 16.1 декларации следующего отчетного (налогового) периода).

Касательно учета суммы НДС по налоговому уведомлению-решению, которым было отказано в предоставлении бюджетного возмещения в сумме налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные и/или расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладных (далее - ЕРНН), то следует отметить такое.

Составляющей формулы, определенной п. 2001.3 Налогового кодекса, по которой рассчитывается сумма налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные в ЕРНН, является показатель ΣВидшкод - общая сумма налога, заявленная плательщиком к бюджетному возмещению с учетом сумм корректировок и результатов проверок, проводимых в соответствии с настоящим Кодексом , который учитывается в формуле со знаком «-».

Показатель ΣВидшкод подлежит корректировке по результатам проверок, проводимых в соответствии с Налоговым кодексом, путем уменьшения показателя ΣВидшкод согласно вынесенного налогового уведомления-решения по форме «В3» на дату согласования и на сумму уменьшения заявки на возмещение согласно соответствующей налоговой отчетностью.

Следовательно, сумма налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные в ЕРНН, увеличивается на сумму уменьшения заявки на возмещение согласно уведомления-решения по форме «В3», которым было отказано в предоставлении бюджетного возмещения.

При этом следует отметить, что возможности зачисления суммы налога, на которую отказано в предоставлении бюджетного возмещения по налоговым уведомлениям-решениям по форме «В3», на счет в системе электронного администрирования налога Налоговым кодексом не предусмотрено.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Налоговый кодекс - Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI.

Порядок № 21 - Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом Минфина Украины от 28.01.2016 г. № 21.

Порядок № 1204 - Порядок направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений налогоплательщикам, утвержденный приказом Минфина Украины от 28.12.2015 г. № 1204.

Письмо № 11310-09-10/19633 - письмо Минфина Украины от 21.07.2017 г. № 11310- 09-10/19633 «О возможности учета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных авансом в предыдущих и отчетном (налоговых) периодах от поставщикам товаров/услуг при расчете суммы бюджетного возмещения»По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139811 · Ответов: 0 · Просмотров: 35
 

>  Учет переплаты по налогу на прибыль в оплату авансового взноса при выплате дивидендов законодательством не предусмотрен
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Порядок уплаты налогового обязательства по налогу на прибыль при выплате дивидендов определен п. 57.1¹ НКУ.

В случае принятия решения о выплате дивидендов налогоплательщик - эмитент корпоративных прав, на которые начисляются дивиденды, проводит указанные выплаты владельцу таких корпоративных прав независимо от того, есть ли налогооблагаемая прибыль, рассчитанная по правилам, определенным ст. 137 НКУ (п.п. 57.1¹.1 НКУ).

В соответствии с п.п. 57.1¹.2 НКУ, кроме случаев, предусмотренных п.п. 57.1¹.3 НКУ, эмитент корпоративных прав, принимающий решение о выплате дивидендов своим акционерам (собственникам), начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль. Авансовый взнос рассчитывается по ставке, установленной п. 136.1 НКУ. Указанный авансовый взнос вносится в бюджет до/или одновременно с выплатой дивидендов.

В соответствии с Порядком заполнения документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса, осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврат ошибочно или излишне зачисленных средств, утвержденного приказом Минфина от 24.07.2015 г. № 666, уплата по каждому виду платежа и по каждому коду вида оплаты должна оформляться отдельным документом на перевод. При заполнении расчетных документов налогоплательщиками в поле «Назначение платежа» указываются коды видов уплаты, в частности, код 101 - для суммы денежного обязательства, код 125 - для авансовых взносов, начисленных на сумму дивидендов и приравненных к ним платежей. То есть, уплата налога на прибыль и авансовых взносов, начисленных на сумму дивидендов и приравненных к ним платежей осуществляется с разными кодами вида оплаты.

Итак, учет имеющейся переплаты по налогу на прибыль в оплату авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов законодательством не предусмотрен.

Следует отметить, что согласно п. 43.3 НКУ налогоплательщик может осуществить возврат сумм денежного обязательства на основании заявления о таком возврате в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139810 · Ответов: 0 · Просмотров: 32
 

>  «Внереализационная» наличность по-прежнему без РРО
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Автор : Голенко Александр, шеф-редактор По материалам категории 109.03 Базы знаний* * См. на сайте ГФСУ (zir.sfs.gov.ua) в разделе «Общедоступный информационно-справочный ресурс».

вывод документа

При уплате наличными в хозоперациях, непосредственно не связанных с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и другого имущества, РРО не нужен. А при наличных расчетах за услуги по аренде (в том числе как возмещение коммунальных услуг) — обязателен

Как круги на воде, расходятся свежие консультации налоговиков в связи со вступлением в силу нового «кассового» Положения № 148**. Игнорировать их не следует хотя бы потому, что согласноп. 47 этого Положения проверки соблюдения порядка ведения операций с наличностью осуществляют (и применяют к нарушителям штрафные санкции) органы ГФСУ. Кстати, и вопросы применения РРО — тоже их территория.

** Утверждено постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148.

Комментируемая консультация в целом продолжает прежнюю лояльную линию налоговиков на необязательность проведения через РРО наличных поступлений от операций, непосредственно не связанных с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и другого имущества. Это, в частности, поступления от возмещения списанных ранее активов, роялти, реализации оборотных активов, необоротных активов, удерживаемых для продажи, другие доходы, не связанные с операционной деятельностью предприятия, и т. п.

Продолжает в том смысле, что аналогичная консультация, действовавшая до вступления в силуПоложения № 148, выводила из-под РРО «внереализационную» наличность, полученную вследствие погашения дебиторской задолженности, задолженности по займам, возмещения материального ущерба, возврата неиспользованных подотчетных сумм, а также бесплатно полученные средства, взносы в уставный капитал, роялти, доход (проценты) от владения корпоративными правами. Только та консультация опиралась на определение «внереализационных поступлений» из п. 1.2 старого «кассового» Положения № 637***, а в новомПоложении № 148 такого определения не оказалось… Поэтому и перечень безРРОшных наличных поступлений, «не связанных с реализацией…», налоговики теперь несколько переписали.

*** Утверждено постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637.

При этом — фактически вопреки как старым, так и новым собственным аргументам — они продолжают настаивать на обязательности применения РРО при получении арендных платежей в наличной форме.

От себя заметим: как старые, так и (особенно) новые аргументы фискалов не выдерживают серьезной критики. Потому что единственный документ, который может дать исчерпывающий ответ на вопрос, применять или не применять РРО, в том числе и при наличных расчетах по операционной аренде, — это, разумеется, профильный Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.95 г. № 265/95-ВР.

И такой ответ находим в ст. 3 этого Закона, которая обязывает субъектов хозяйствованияпроводить через РРО только те наличные (и частично — безналичные, а именно карточные)расчеты, которые сопровождают продажу товаров (предоставление услуг). Перечисленные как в новой, так и в старой консультациях операции с продажей товаров (предоставлением услуг) не связаны. А значит, при наличных расчетах по таким операциям РРО не нужен. В том числе и по арендным операциям! Наши аргументы насчет необоснованности применения РРО при получении наличных арендных платежей читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2017, № 54, с. 29.

Другие материалы из "Налоги и бухгалтерский учет", 2018, № 23:
Займы от учредителей-нерезидентов: где место курсовым разницам?
Если должник погасил списанный долг (по истечении срока давности)
До свиданья, НК, до свиданья! (при оплате третьим лицом)
Как Е и Н продавали ОC (продажа основных средств единоналожником)
Алименты «по-взрослому»
Надувная кукла как объект учета
Индексируем зарплату за апрель 2018 года
Доходы за 2004 — 2018 гг. выплачены в марте 2018 года: рассчитываем компенсацию
Оплата карточкой и выписка налоговой накладной
ФЛП на ЕН получил доход до регистрации Книги УД
Амортизация бухгалтерского планшета
РК на корректировку цены и количества


Подписаться на "Налоги и бухгалтерский учет"По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139809 · Ответов: 0 · Просмотров: 34
 

>  Как депутаты предлагают развивать отечественную промышленность
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона № 8145 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития отечественной промышленности.

Документом предусмотрено уменьшение фискальной нагрузки и введение ряда стимулирующих мер для развития украинской промышленности:

1) освобождение от налогообложения земельным налогом земельных участков, на которых расположены здания детских музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов и стадионов, плавательных бассейнов, домов культуры, школ искусств и других социально-культурных объектов промышленных предприятий;

2) для земельных участков, на которых непосредственно расположены здания промышленности, в частности производственные корпуса, цеха, складские помещения промышленных предприятий, устанавливается льгота в размере 50% от размера ставок земельного налога, установленных органами местного самоуправления;

3) четко регулируется спорный сегодня вопрос о налогообложении налогом на недвижимое имущество зданий промышленности, к которым предлагается включить производственные, административные и вспомогательные здания, входящие в состав целостного имущественного комплекса промышленного предприятия и используются для обеспечения его деятельности;

4) освобождение от налогообложения прибыли промышленных предприятий, если такие средства используются на:

- финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для нужд промышленных предприятий;

- развитие (расширение) производственных мощностей и основных средств промышленных предприятий;

- разработку, внедрение и использование современных ИТ технологий, а также средств их обеспечения;

- приобретение товаров и услуг, используемых непосредственно для обеспечения технического обслуживания (поддержки в рабочем состоянии) основных фондов промышленных предприятий;

- оплату стоимости обучения физических лиц в отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений, независимо от того, находится ли данное лицо в трудовых отношениях с промышленным предприятием - работодателем, но при условии, что она заключила с ним письменный договор (контракт) о взятии обязательств отработки у такого работодателя после окончания высшего и/или профессионально-технического учебного заведения и получения специальности (квалификации) не менее трех лет.

5) освобождение от обложения НДС операции по поставке промышленными предприятиями товаров, работ и услуг:

- которые оплачиваются за счет бюджетных средств и при условии, если оплата непосредственно поступает со счета органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств;

- и/или если заказчиком таких товаров, работ и услуг является государственный заказчик, определенный Кабинетом Министров Украины.

6) освобождение от налогообложения операции по ввозу (поставке) на таможенную территорию Украины:

- товаров и услуг, необходимых для развития (расширения) производственных мощностей и основных фондов промышленных предприятий;

- современных ИТ технологий, а также средств их обеспечения;

- товаров (кроме подакцизных) и услуг, используемых непосредственно для обеспечения технического обслуживания (поддержки в рабочем состоянии) основных фондов промышленных предприятий.

При этом, предполагается что высвобожденные средства используются промышленными предприятиями для:

- внедрения новейших производственных и энергосберегающих технологий, в том числе, связанных с собственной хозяйственной деятельностью;

- увеличения выпуска продукции и уменьшения затрат по видам хозяйственной деятельности, а также повышения конкурентной привлекательности такой продукции;

- осуществления научно-исследовательской деятельности, результаты которой будут направлены на модернизацию производства и повышение эффективности энергосберегающих технологий;

- возврата кредитов и оплаты других заимствований, а также для уплаты процентов по таким кредитам и займам.

7) установление на 10 лет ставки НДС в размере 7% и ставки налога на прибыль в размере 3% для предприятий, реализующих инвестиционные проекты в сфере промышленного производства в соответствии с Законом Украины "О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест".По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139808 · Ответов: 0 · Просмотров: 30
 

>  Что предусматривает новый законопроект о валюте
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 13019
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


В Верховную Раду внесен разработанный по инициативе Президента Украины проект Закона о валюте (№ 8152).

Он придет на смену уже устаревшему Декрету КМУ от "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 19.02.1993 г. № 15-93.

Предполагается, что все расчеты на территории Украины будут проводиться исключительно в гривне, кроме расчетов по:

1) операциям по осуществлению иностранных инвестиций и возврата иностранному инвестору доходов, доходов и других средств, полученных на законных основаниях в результате осуществления иностранных инвестиций;

2) операциям банков по предоставлению банковских и других финансовых услуг на основании банковской лицензии;

3) операциями небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи по предоставлению финансовых услуг на основании лицензии НБУ на осуществление валютных операций;

4) другими операциями, определенными нормативно-правовыми актами НБУ.

В случае установления НБУ предельного срока расчетов по экспортным операциям резидентов выручка резидентов в иностранной валюте от экспорта продукции и/или транспортных услуг подлежит зачислению на их счета, открытые в иностранной валюте, в банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее срока, установленного НБУ. Срок выплаты задолженностей исчисляться с даты таможенного оформления экспортируемой продукции, а в случае экспорта транспортных услуг - с момента подписания акта или другого документа, удостоверяющего предоставления транспортных услуг.

Предельные сроки расчетов по отдельным операциям по экспорту и импорту продукции, а также транспортных услуг, установленные НБУ, могут быть продлены центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере экономического развития, путем выдачи заключения.

Нарушение резидентами срока расчетов повлечет за собой взыскание пени за каждый день просрочки в размере 0,3% суммы неполученной выручки (стоимости недопоставленного товара) в иностранной валюте, пересчитанной в национальную валюту по курсу НБУ, установленному на день возникновения задолженности. Общий размер начисленной пени не может превышать суммы неполученной выручки (стоимости недопоставленного товара).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #139807 · Ответов: 0 · Просмотров: 30
 

519 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.03.18, 13:03
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!

Курсы валют: доллар США к гривне Курсы валют: евро к гривне Курсы валют: российский рубль к гривне