Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 5, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )

264 страниц V   1 2 3 > » 

>  Обзор интернет-изданий (22.05.2017 - 28.05.2017)
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997
Щодо індексації зарплати працівника I тарифного розряду за ЄТС
Міністерство соціальної політики України розглянуло лист редакції газети «Оплата праці» щодо індексації заробітної плати працівника I тарифного розряду за ЄТС і повідомляє. Далі

Установа має лічильник: як взяти на облік, здійснити повірку та списати
Кожна бюджетна установа є споживачем різних комунальних послуг (холодної та гарячої води, тепла) та енергоносіїв (газ, електроенергія). Тому з метою забезпечення належного обліку та контролю за обсягом спожитих послуг використовують засоби вимірювальної техніки — лічильники. За чий рахунок встановлюють такі засоби обліку? Хто несе відповідальність за їх технічний стан та експлуатацію? Як часто необхідно здійснювати повірку засобів обліку та чи необхідно додатково оплачувати такі послуги? Які підстави для списання таких засобів та чи може установа самостійно прийняти рішення щодо їх списання? Якщо ні, то хто уповноважений приймати таке рішення та якими документами оформити ці операції? Ось такі запитання надходять до нашої редакції. Відповіді на них ви знайдете у цьому матеріалі. Далі

Щодо застосування КЕКВ під час придбання комплектувальних виробів для обладнання
Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету. Далі

Особливості укладення трудового договору
Відповідь надає головний спеціаліст сектору юридичного забезпечення Управління Держпраці в області Андрій Соломко. Далі

Щодо проведення ОМС перевірок дотримання законодавства про працю
У зв'язку із набранням чинності Законом України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - проект акта), яким запроваджується механізм легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати праці через делегування органам місцевого самоврядування повноважень із здійснення контролю у цій сфері. Далі

Щодо розрахунку коефіцієнта коригування для розрахунку відпускних педагогічним працівникам
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» з 01.01.2017 р. посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищились на 2 тарифні розряди. Зазначене рішення було прийняте з метою підвищення престижності роботи педагогічних працівників, в тому числі вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, та рівня їх оплати праці. Далі

ДФС: дохід практикантів оподатковуємо як зарплату
Чи потрібно дохід практикантів прирівнювати до заробітної плати та оподатковувати? Далі

Підвищено розміри посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування
Кабінет Міністрів сьогодні вніс зміни в додатки 48–55 до своєї постанови від 09.03.2006 р. № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”. Далі

МОН хоче дозволити ВНЗ використовувати залишки стипендійного фонду для додаткової підтримки студентів
Міністерство освіти і науки України планує відкоригувати правила виплати стипендій, враховуючи виявлені недоліки системи. Про це заявила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі зі студентами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Далі

Урядом урегульовано питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя і працівників Національної школи суддів України
Кабінет Міністрів на своєму засіданні прийняв постанову «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя». Мінсоцполітики розробило проект акта на виконання Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» і відповідних доручень Кабінету Міністрів України. Далі

Зарплата студентов-практикантов облагается НДФЛ
Доход в виде заработной платы студентам (учащимся) профессиональных училищ при прохождении производственной практики облагается НДФЛ и военным сбором по ставкам 18% и 1,5%, соответственно, на общих основаниях независимо от его размера (пп. 163.1.1 НКУ). Далее

О налогообложении излишне выплаченных суточных
Если размер суточных расходов превышает установленные предельные размеры в пп. 170.9.1 НКУ, то сумма данного превышения является объектом обложения налогом на доходы физических лиц и определяется в порядке, установленном п. 164.5 НКУ. Далее

ГФС считает безосновательным отнесение долга к безнадежному, если исполнительное производство не закрыто
Если постановлением о возврате исполнительного документа установлен срок повторного предъявления для исполнения исполнительного документа, то есть действия касательно принудительного взыскания имущества должника продолжаются, основания для отнесения долга к безнадежному у предприятия отсутствуют. Далее

План-график документальных плановых проверок не утверждается на территориальном уровне
Проекты корректировки планов-графиков проведения документальных плановых проверок при осуществлении данной корректировки формируются территориальными органами ГФС не позднее 3-го числа второго и третьего месяцев текущего квартала средствами информационных систем ГФС. Далее

Предоставлять ли уведомление в ГФС в случае привлечения экспертов к аккредитации учебного заведения
За счет учебного заведения, заявившего о своей аккредитации, в соответствии с законодательством осуществляется, в частности, оплата труда экспертов — из расчета 6 часов в день, но не более 14 часов (председателя экспертной комиссии — 8 часов в день, но не более 18 часов), за период проведения аккредитационной экспертизы…Далее

Как уточнять показатели по консолидированному налогу на прибыль за 2013, 2014 годы
До 01.01.2015 г. плательщик налога на прибыль, имевший в своем составе обособленные подразделения, расположенные на территории другой, нежели данный налогоплательщик, территориальной общины, мог принять решение относительно уплаты консолидированного налога и уплачивать налог по местонахождению таких обособленных подразделений, а также по своему местонахождению, определенный согласно нормам р. ІІІ НКУ и уменьшенный на сумму налога, уплаченного по местонахождению обособленных подразделений (п. 152.4 НКУ в редакции, действующей до 01.01.2015 г.). Далее

Посадові оклади працівникам місцевих рад збільшуються з травня 2017 року
Схеми посадових окладів для посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування оновлено (постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 353). Далі… http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/108404

Если РРО не включали — отправлять отчеты не нужно
При осуществлении расчетных операций субъекты хозяйствования, использующие РРО для проведения расчетных операций, обязаны в конце рабочего дня (смены) печатать на РРО (за исключением автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки. Далее

Как заполнить таблицу 1 Приложения 9 к декларации по НДС
С целью реализации п. 51 подраздела 2 р. XX НКУ Приложение 9 к декларации по НДС, форма которого утверждена приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21, приказом Минфина Украины от 23.02.2017 г. № 276 дополнено таблицей 1. Далее

Как юрлицу-единщику определить доход от продажи земельного участка
При продаже основных средств юридическими лицами — плательщиками единого налога доход определяется как сумма средств, полученных от продажи данных основных средств. Далее

Включается ли стоимость экспедиторского вознаграждения в таможенную стоимость товаров
Базой обложения НДС у экспедитора являются стоимость предоставленных транспортно-экспедиторских услуг (вознаграждение экспедитора) и стоимость услуг по перевозке при условии, если перевозчик является плательщиком НДС. Далее

Могут ли налоговики запрашивать персональную информацию о предоставленных индивидуальных скидках
В ходе плановой проверки налоговики отправили письмо налогоплательщику с просьбой предоставить информацию о перечне членов книжного клуба «Клуб семейного досуга», которым предоставлялись скидки с указанием Ф.И.О., идентификационного номера, номера карты, перечня приобретенной продукции с указанием размера скидки за 2013–2014 годы в разрезе месяцев; по каждому члену Клуба предоставить обоснование размера предоставленной скидки. Далее

Податковий кредит: одночасно застосовуємо касовий і загальний методи
Тимчасово, до 01.01.2019, платники ПДВ, які постачають, передають, розподіляють електричну та/або теплову енергію, постачають вугілля та/або продукти його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом (п. 44 підрозд. 2 розд. XX ПКУ). Далі

Кількість податкових накладних за безоплатного постачання
Яку кількість податкових накладних потрібно надавати за безоплатного постачання товарів чи послуг? Далі

Оподаткування подарунків працівникам
Вартість подарунка працівнику, що не перевищує 25% мінзарплати, не оподатковують ПДФО (пп. 165.1.39 Податкового кодексу України; ПК). У 2017 році вартість неоподатковуваного подарунка дорівнює 800 грн. ДаліПосле внесения изменений у госрегистратора по виду деятельности единщик должен обратиться в налоговую
После определения плательщиком единого налога КВЭД нового вида деятельности или для замены основного, сначала нужно обратиться к госрегистратору для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований с заявлением по форме № 11. Далее

Когда результаты переоценки ОС не учитываются при начислении амортизации
В соответствии с п. П. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, который определяется путем корректировки (увеличение или уменьшение) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности, на разницы, возникающие в соответствии с положениями НКУ. Далее

ГФС о признании электронных документов
Нужно ли перезаключать договор о признании электронных документов в случае ликвидации или реорганизации контролирующего органа, административно-территориальной реформой или изменением границ административных единиц (районов, городов), которая привела к изменению контролирующего органа, где состоит на учете субъект хозяйствования, а также в при переименовании названий улиц, городов, поселков и т.д.? Далее

Возникла ошибка «Неверный пароль или ключ поврежден». Что делать?
Главное управление ГФС в Винницкой области информирует, если при подписании документа возникает ошибка «Неверный пароль или ключ поврежден» плательщик в-первую очередь должен проверить ключе ЭЦП используется первым. Стоит помнить, верная последовательность подписей для налоговой отчетности следующая: бухгалтер-директор-электронная печать. Далее

Каким образом можно проверить наличие личного ключа ЭЦП на носителе?
Для проверки наличия личного ключа электронной цифровой подписи на носителе необходимо включить функцию просмотра скрытых файлов. Результатом проверки является отображение файла «Key-6.dat». При этом для надлежащей работы личного ключа электронной цифровой подписи менять имя указанного файла запрещается. Далее

Как проверить статус сертификата ЭЦП (действующий, заблокированный, отменен)?
Проверить статус усиленного сертификата можно с помощью надежного средства электронной цифровой подписи «ИИТ Пользователь ЦСК-1», который можно скачать на официальном информационном ресурсе аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС (http://www.acskidd.gov.ua) в разделе «Программное обеспечение», вкладка «Надежные средства электронной цифровой подписи». ДалееПродажа товара нерезиденту через комиссионера: когда операцию признают контролируемой
Если продажа товара на условиях комиссии не предусматривает перехода права собственности на такой товар от комиссионера-резидента к покупателю-нерезиденту, данные операции не подпадают под определение контролируемых. Однако операции по продаже товаров между комитентом-резидентом и покупателем-нерезидентом подпадают под определение контролируемых… Далее

Ответственность за уплату налога на доходы на ошибочный бюджетный счет
НДФЛ по ошибке уплатили не на тот бюджетный счет: вместо районного — на городской. Какие за это предусмотрены санкции? Избежим ли ответственности, если напишем письмо о переведении денежных средств? Далее

Заполнение реквизита «Штатна чисельність» в отчете по ЕСВ
Какое количество необходимо отразить в отчете по ЕСВ в графе «Штатна чисельність», если на предприятии работает 4 человека, но все являются внешними совместителями с неполным рабочим днем? Далее

Можно ли единщику убрать из доходов компенсации заказчику
Наше предприятие-единщик заключило договор с заказчиком на выполнение строительных работ. Работы выполняются на территории заказчика. При выполнении работ мы вынуждены использовать электроэнергию заказчика. Сумма использованной электроэнергии входит в смету. В договоре есть пункт: «При использовании электроэнергии заказчика «Подрядчик» компенсирует «Заказчику» затраты на электроэнергию при выполнении работ по этому договору». Можно ли на сумму этих компенсаций откорректировать доходы? ДалееЗа неподання податкового розрахунку за формою № 1ДФ про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь підприємця, застосовується штраф у розмірі 510 грн.
Відповідно до п. 3.2 «Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і утриманого з них податку» (форма 1ДФ), у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Далі
Исправление ошибок в декларации по НДС
Ошибки по НДС исправляются в общем порядке, определенном статьей 50 НКУ, но при этом следует учитывать ряд особенностей. Рассмотрим подробнее эти нюансы, а также разные ситуации, с которыми может столкнуться налогоплательщик при исправлении таких ошибок. ДалееКак лицу, регистрирующемуся как плательщик налога с иного дня, нежели первый день календарного месяца, отразить операции по поставке товаров/услуг в первой налоговой декларации по НДС?
В соответствии с требованиями ст. 182 и ст. 183 НКУ лицо, которое считает целесообразным добровольно зарегистрироваться как плательщик налога или подлежит обязательной регистрации, подает регистрационное заявление. Далее..

В каких случаях плательщику НДС необходимо предоставлять в контролирующий орган оригиналы таможенной декларации при представлении налоговой отчетности?
Если в суммах налога, задекларированных к бюджетному возмещению, частично или полностью содержатся суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при осуществлении экспортных/импортных операций, то такой налогоплательщик при представлении в орган ГФС налоговой отчетности по НДС должен приложить оригиналы таможенных деклараций. Далее

В марте 2017 г. доход налогоплательщика (авансы согласно договору) превысил 1 млн грн. за последние 12 календарных месяцев. Заявление об обязательной регистрации плательщиком НДС подано 3 мая. Регистрация плательщиком НДС была осуществлена 5 мая. В течение апреля на счет поступили денежные средства: 3 апреля - 30 000 грн., 20 апреля - 22 000 грн. Какая сумма НДС подлежит уплате? Какие штрафные санкции за несвоевременную уплату и регистрацию?
Лицо, подлежащее обязательной регистрации в качестве плательщика НДС, согласно п. 183.2 ст. 183 НКУ обязано подать в налоговый орган регистрационное заявление не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут объем налогооблагаемых операций, определенный в п. 181.1 ст. 181 НКУ. Далее

Работник предприятия работает на условиях неполного рабочего времени, получает зарплату менее минимальной, но работодатель уплачивает единый взнос в минимальном размере. Нужно ли доплату до минимального размера отражать в форме № 1ДФ?
Нет, не нужно. В налоговом расчете по форме № 1ДФ не отражаются: суммы единого взноса, начисленного на сумму фактической заработной платы;база начисления единого взноса, предназначенная для его доначисления до минимальной величины; суммы единого взноса, доначисленные до его минимальной величины. Далее

В какой контролирующий орган (по месту регистрации или по месту торговли) нужно обращаться для получения лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями?
Для получения лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками или табачными изделиями субъекту хозяйствования необходимо обратиться с заявлением в ГУ ГФС или в центр обслуживания налогоплательщиков по месту торговли. Далее

В какой отчетный (налоговый) период предприниматель на общей системе налогообложения включает в расходов уплаченную в течение года сумму единого взноса?
Предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, обязаны уплачивать единый взнос за отчетный год до 10 февраля следующего года после представления отчета относительно сумм начисленного единого взноса. Поэтому сумму уплаченного единого взноса за отчетный год они включают в состав расходов в следующем году. Далее

Прекращается ли представление налоговой отчетности по рентной плате за специальное использование воды в случае окончания (аннулирования) разрешения на специальное водопользование (договора на поставку воды), на основании которого осуществлялось использование воды?
Для предприятия, у которого аннулировано разрешение на специальное водопользование (договор на поставку воды) или истек срок действия и фактически прекращено использование воды (то есть объект налогообложения отсутствует), последним налоговым периодом для налоговой отчетности по рентной плате является отчетный период, в котором истек срок действия соответствующего разрешения (договора). Далее

Осуществляется ли корректировка налогового кредита, сформированного при импорте товаров, при списании кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности?
При списании кредиторской задолженности, возникшей при импорте товаров, расчеты с поставщиком-нерезидентом за которые не осуществлены, сумма компенсации стоимости товаров не изменяется и не происходит возврат сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров. Далее

Обязан ли предприниматель на едином налоге перейти на общую систему налогообложения в случае осуществления видов деятельности не указанных в его учетных данных и в реестре плательщиков ЕН?
Предприниматель - плательщик единого налога не имеет права осуществлять в пределах предпринимательской деятельности те виды деятельности, которые не указаны в его учетных данных. Далее

Куда следует уплачивать НДФЛ и военный сбор с доходов физических лиц за арендованные у них земельные доли (паи): по месту регистрации предприятия или земельных участков?
Налог на доходы физических лиц уплачивается в местный бюджет, а военный сбор - в государственный. В связи с этим ГУ ГФС в Полтавской области в индивидуальной налоговой консультации от 12.05.2017 г. № 139/ІПК/10/16-31-13-01-23 разъясняет следующее. Далее

Как оперативно планировать движение денежных средств в программе "1С: Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2"?
Этап оперативного планирования предназначен для планирования денежных потоков предприятия. Конечной его целью является платежный календарь, который позволяет выявить кассовые разрывы более точно. Чаще всего платежный календарь составляется на основе планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств. Далее

С какой даты рассчитывать налог на недвижимость по новым ставкам, принятым местным советом?
ГУ ГФС в Днепропетровской области в индивидуальной налоговой консультации от 05.05.2017 г. № 83/ІПК/04-36-12-23-19 разъясняет, что с 1 января 2017 года до принятия соответствующим органом местного самоуправления решения об установлении ставок местных налогов и сборов на 2017 год установленные таким органом местного самоуправления ставки единого налога для плательщиков первой группы…ДалееБартерные операции в ВЭД: правовая регламентация и валютный контроль
Валютное регулирование бартерных операций во внешнеэкономической деятельности имеет специфику. Причем за нарушения в данной сфере налагаются весьма серьезные санкции. В связи с этим в статье рассмотрим общие вопросы, связанные с правовой регламентацией бартерных операций и валютным контролем. Далее

Запретить нельзя использовать: что делать дальше с "1С"?
После выхода нашумевшего президентского Указа № 133/2017, под который наряду с российскими сайтами попали и "1С" с "Парусом", пользователи этих продуктов заволновались: как работать дальше? Можно ли продолжать использовать "1С", купленную ранее? Не придут ли с обыском? Что будет с обновлениями? 17 мая мы провели круглый стол, на котором задали эти вопросы представителям СБУ и СНБО. Сегодня постараемся развеять ваши опасения. ДалееАкт недели: О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
Главной новостью прошлой недели, безусловно, стал обновленный санкционный список в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации, их дочерних предприятий в Украине, утвержденный Указом Президента Украины от 15.05.2017 г. № 133/2017. Далее

Практический взгляд на отсутствие оправдательных приговоров в Украине
Отсутствие значительного количества оправдательных приговоров в деятельности украинских органов уголовной юстиции – одна из распространенных тем для обсуждения в научных и экспертных публикациях. Вместе с тем каждый раз провозглашается их отсутствие и невозможность практической реализации институтов состязательности в уголовном процессе, ведь все равно судьи при любых условиях не оправдывают обвиняемых. ДалееПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127603 · Ответов: 0 · Просмотров: 42
 

>  Порошенко подписал Указ о дополнительных мерах по безвизу
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Президент подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз, сообщает "Судебно-юридическая газета". Данный Указ был подписан 26 мая, во время рабочей поездки Петра Порошенко в Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинца по всему европейскому маршруту — от родного города до точки назначения в страны Евросоюза. На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвиза. А все сервисы должны быть максимально качественными», — подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что с получением безвиза украинцам не нужно будет больше унизительно стоять в очередях в консульские учреждения или визовые центры; не нужно будет платить визовые сборы и услуги посредников; не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому не нужных бумаг.

«Достаточно украинского биометрического паспорта», — подчеркнул он и напомнил, что уже более 3,5 млн. украинцев получили эти паспорта.

Президент также добавил, что председатель Одесской облгосадминистрации проинформировал, что спрос одесситов на биометрические паспорта резко вырос, поскольку появилось доверие и потребность убедиться на собственном опыте, что такое Европа, в чем ее преимущество.

«Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы были лоукосты, дешевые авиаперелеты, которые будут измеряться несколькими десятков евро. Дешевые транспортные сообщения, дешевые туры. И украинцы смогут почувствовать те достижения, которые мы получили за последние три года», — отметил Петр Порошенко.

Напомним, ЕС 6 апреля принял безвиз для Украины. Далее, 17 мая Европейский Союз официально подписал решение о безвизовом режиме для Украины.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127602 · Ответов: 0 · Просмотров: 31
 

>  Суд признал национализацию «Приватбанка» частично незаконной
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Не доказано, что Суркисы являются связанными с банком лицами, информирует ЮРЛИГА.

Окружной административный суд города Киева признал частично недействительной национализацию «Приватбанка».

Признаны недействительными с момента заключения договоры о приобретении акций с Игорем, Светланой, Мариной и Рахмилем Суркисами, Полиной Ковалик.

Также признано противоправным и отменено решение Исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц «О согласовании условий продажи неплатежеспособного банка ПАО КБ «Приватбанк» от 20 декабря 2016 года № 2893 в части, касающейся прав и интересов этих лиц.

В целом удовлетворены все требования истцов, которые основывались на исходном оспаривании законности решения Комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами НБУ от 13 декабря 2016 № 105 в части признания истцов связанными с «Приватбанком» лицами. Суд пришел к выводу, что Игорь Суркис не является связанным с банком лицом, следовательно остальные истцы как ассоциированные с ним лица также не связаны с банком.

В пользу истцов с «Приватбанка» взысканы сотни миллионов гривень.

Кроме того, суд пришел к выводу, что иск вышеуказанных лиц к Фонд гарантирования вкладов физических лиц, НБУ, Уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физлиц на осуществление временной администрации в «Приватбанке» (3-е лицо «Приватбанк») подлежит рассмотрению в административном производстве, поскольку является спор является публично-правовым.

Постановление по делу № 826/20221/16 было вынесено Окружным административным судом города Киева 17 мая 2017 года.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127601 · Ответов: 0 · Просмотров: 26
 

>  Проект ТК дає зелене світло відеоспостереженню за працівниками на робочих місцях
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Віта ЦІНЧИК, керівник практики трудового права Jurimex , ЗіБ

Гаряча новинка проекту Трудового кодексу: роботодавці зможуть контролювати своїх працівників за допомогою відеокамер. Утім, приватне життя на робочому місці не закінчується. Тому треба зважати на норми Конституції, Цивільного та навіть Кримінального кодексів. А також вивчити практику Європейського суду з прав людини.

Згода має значення

Однією з найбільш суперечливих у проекті ТК є норма про застосування роботодавцем відеоспостереження за трудовим процесом найманого працівника. Так, ні для кого не є секретом, що роботодавці використовують велику кількість різних способів стеження за працівниками (наприклад, перегляд електронної пошти, відстеження відвідуваних сторінок в Інтернеті, фіксація часу перебування на роботі тощо).

Поширеним є й відеоспостереження. Звичайно, не можна заперечувати, що вжиття подібних заходів вигідне для роботодавців. Адже саме вони мають безпосередній інтерес у спостереженні за поведінкою працівника на робочому місці з метою контролю ефективності робочого процесу, унеможливлення неправомірного використання майна роботодавця в особистих цілях тощо. Проте помилковою є думка більшості працедавців, що приватне життя особи закінчується з моменту приходу її на роботу.

Постає запитання: чи не призведе запровадження прямої норми, яка дозволятиме роботодавцю проводити відеоспостереження на робочому місці, до нівелювання та порушення основних прав працівників?

Передусім необхідно звернути увагу, що права працівників на приватне життя захищаються ст.32 Основного Закону, відповідно до якої ніхто не може зазнавати втручання в особисте та сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією. Крім того, ст.307 Цивільного кодексу встановлено, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку тільки за її згодою.

Аналіз вказаних норм дозволяє зробити висновок про те, що роботодавець все-таки може здійснювати відеоспостереження за робочим місцем тільки після отримання згоди працівника.

Ознайомте працівників

Отже, як саме та коли необхідно отримувати згоду на проведення відеоспостереження? У цьому контексті слід узяти до уваги положення ст.29 Кодексу законів про працю, яка визначає, що, влаштовуючись або працюючи на певній посаді, працівник має право на повну достовірну інформацію про умови праці та вимоги на робочому місці. Відповідно, до такої інформації можна віднести й способи контролю за діяльністю особи.

У зв’язку із цим доцільно на рівні підзаконних нормативно-правових актів урегулювати порядок проведення відеоспостережень на підприємствах, в установах та організаціях. Як правило, це відбувається таким чином:

1) видання наказу про організацію відеоспостереження, в якому необхідно чітко визначити територію, що охоплюватиме таке спостереження;

2) включення пункту про функціонування системи відеоспостереження до правил внутрішнього трудового розпорядку;

3) комплектування приміщень, в яких проводиться відеоспостереження, попереджувальними табличками;

4) ознайомлення всіх працівників з відповідною інформацією.

Чітке встановлення правил та умов здійснення відеоспостереження дозволить запобігти масовим зловживанням з боку роботодавців.

Окрім того, слід пам’ятати, що відповідна норма проекту ТК містить таке формулювання: «якщо це зумовлено особливостями виробництва». Проте чітко встановити, які саме фактори необхідно віднести до особливостей виробництва, досить складно, що, у свою чергу, може призвести до великої кількості спорів у майбутньому.

Європейський досвід

Під час обговорення цього питання варто звернути увагу на досвід європейських країн. Незважаючи на те що в європейському законодавстві значно більша правозастосовча практика із цієї проблематики, багато питань залишаються суперечливими.

Варто згадати про ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка встановлює право кожної особи на повагу до її приватного та сімейного життя, до житла та кореспонденції.

Важливою також є практика Європейського суду з прав людини. Так, у рішенні у справі «Німец проти Німеччини» від 16.12.92 Суд наголосив, що поняття «приватне життя» не може тлумачитися в обмежувальному значенні; повага до приватного життя передбачає право на встановлення і розвиток взаємин з іншими людьми; крім того, немає підстав уважати, що поняття «приватне життя» не може охоплювати діяльність професійного чи ділового характеру. Згадане рішення можна вважати визначальним при встановленні дозволених меж для реалізації роботодавцями права на відеоспостереження за працівниками.

Захист персональних даних

Крім того, окрему увагу варто присвятити питанню захисту персональних даних працівників, отриманих у ході відеоспостереження, з метою уникнення розголошення приватної інформації. Серед експертів поширеною є думка про необхідність розроблення роботодавцями положень про захист персональних даних співробітників.

Це питання потребує більш детального регламентування, оскільки порушення правил захисту персональних даних особи або їх незаконне поширення можуть мати тяжкі наслідки для роботодавця, зокрема відкриття кримінального провадження.

Цікаво, що у Франції діє заборона на використання персональної інформації та її зберігання понад місяць.

На завершення варто зауважити, що положення проекту ТК про можливість проведення відеоспостереження потребує детального доопрацювання й, можливо, конкретизації на рівні підзаконних нормативно-правових актів.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127600 · Ответов: 0 · Просмотров: 35
 

>  Мінсоцполітики: Тривають заходи з завершення реорганізації фондів соціального страхування
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


24 травня відбулося позачергове засідання правління Фонду соціального страхування України.

У ході засідання правління були розглянуті питання, пов’язані з завершенням процедури реорганізації фондів соціального страхування та визначенням чіткої дати, з якої Фонд соціального страхування України почне виконувати функції та завдання, уточненням структури робочих органів Фонду соціального страхування, запровадженням механізму «гроші ходять за людиною» у санаторно-курортному лікуванні потерпілих на виробництві, вирішенням кадрових питань.

Зокрема, одним із основних рішень, яке схвалило правління Фонду, є Порядок відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання за новим принципом - «гроші ходять за людиною».

Зазначений Порядок, прийнятий за ініціативою Міністерства соціальної політики, є черговим кроком, спрямованим на посилення соціального захисту застрахованих громадян та якісне отримання ними соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

Порядок передбачає можливість вільного вибору санаторно-курортного закладу потерпілим на виробництві для отримання відповідних послуг.

Після самостійного вибору потерпілим санаторно-курортного закладу для отримання відповідного лікування робочим органом Фонду готується та укладається тристоронній договір, на підставі якого потерпілий отримує належне йому санаторно-курортне лікування, а санаторно-курортний заклад отримує від Фонду відшкодування витрат за надані послуги в межах визначених граничних витрат.

У ході засідання правління було прийнято рішення про зміни у структурі робочих органів Фонду. Так кількість робочих органів Фонду збільшено на 19 одиниць - до 372.

Крім цього, правлінням Фонду доручено головам комісій з реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та їх робочих органів забезпечити складання, затвердження передавальних актів, а також завершення процедури їх припинення до 1 серпня 2017 року.

При цьому правлінням Фонду визначена дата початку виконання Фондом всього обсягу функцій та завдань, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», - 1 серпня 2017 року.

Також на засіданні правління Фонду призначено заступників директора виконавчої дирекції Фонду – Тетяну Блажинську, Володимира Забелу, Світлану Лапчик, Сергія Нестерова, Валерія Сітайла, Петра Сливкіна, Тетяну Чудочкіну.По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127599 · Ответов: 0 · Просмотров: 24
 

>  Накопичувальний рівень пенсійної системи не може бути альтернативою солідарному – ці два рівні однієї системи повинні, і будуть, доповнювати одне одного, - Андрій Рева
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


В ефірі телеканалу «Еспресо.тв» Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про ідеологію пенсійної реформи та пояснив хибність ідеї повної заміни солідарної системи на накопичувальну. Так, за його словами, метою Уряду є запровадження повноцінної трирівневої пенсійної системи, яка складатиметься з трьох частин: солідарного рівня, обов’язкового накопичувального та добровільного накопичувального рівнів пенсійного забезпечення. Кожен з цих трьох рівнів відіграватиме свою роль у формуванні пенсій громадян, але вони не можуть бути взаємозамінними чи взаємовиключними, про що свідчать не лише висновки вітчизняних експертів, але й світовий досвід.

«За будь яких умов базовим рівнем пенсійного забезпечення є солідарна система. За будь якої моделі вона забезпечуватиме від 60 до 70 відсотків розміру пенсії громадян. Тому першим кроком пенсійної реформи є наведення порядку та відновлення стабільності в солідарній пенсійній системі, яка має базовий рівень. Другий крок реформи, який буде зроблено, – запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення, яка дозволить кожному працюючому, віком до 35 років, відкрити власний накопичувальний рахунок у пенсійному фонді та перераховувати туди кошти, з яких буде платитися друга частина пенсії. І громадяни з високими доходами матимуть можливість добровільно відраховувати певний відсоток із зарплати, щоб мати третє джерело для пенсії», – пояснив Міністр.

Він зазначив, що у перспективі, за умови проведення цих дій, Україна отримає збалансовану, сучасну трирівневу пенсійну систему, яка не допустить повторення тої ситуації, що склалася сьогодні в цій сфері.По материалам: Мінсоцполітики
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127598 · Ответов: 0 · Просмотров: 29
 

>  Жильцов дома с ОСМД должны уведомлять о решении общего собрания лично
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Внесены изменения в Типовой устав объединения совладельцев многоквартирного дома, сообщает ЮРЛИГА.

Действует новая редакция Типового устава объединения совладельцев многоквартирного дома. Изменения касаются порядка уведомления о решении общего собрания и распределения доходов.

Так, решение общего собрания не позднее 10 дней после принятия должны предоставить в письменной форме каждому совладельцу под расписку или отправить по почте заказным письмом на адрес квартиры или нежилого помещения, принадлежащих совладельцу в этом доме, а также разместить в общедоступном месте при входе в каждый подъезд. Ранее было достаточно разместить решение в общедоступном месте.

Кроме того, запрещается распределять полученные ОСМД доходы или их часть между совладельцами, работниками объединения (кроме оплаты их труда, начисления единого социального взноса), членами органов управления и другими связанными с ними лицами. Доходы используются исключительно для финансирования расходов на содержание ОСМД и реализации цели создания, целей, задач и предмета деятельности объединения, определенных Уставом.

Изменения предусмотрены приказом Минрегиона от 3 апреля 2017 года № 67, который вступил в силу сегодня, 26 мая.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127597 · Ответов: 0 · Просмотров: 29
 

>  Використання земельної ділянки без правового оформлення: орендна плата
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Евгений Морозов, адвокат (судебная защита), магистр права, http://www.alibi.dp.ua. 12.04.2017 р. забезпечуючи єдність судової практики у застосуванні норм матеріального права щодо правомірності задоволення позовних вимог «про стягнення суми несплаченої орендної плати внаслідок використання відповідачем земельної ділянки без правовстановлюючих документів» , Верховний Суд України розглядаючи справу № 3-1345гс16 виходив з нижчевикладеного.

Правовий механізм переходу прав на землю, пов’язаний із переходом права на будинок, будівлю або споруду, визначено у статті 120 ЗК.

Виходячи зі змісту зазначеної статті, норма щодо переходу права на земельну ділянку у разі переходу права на будинок, будівлю і споруду може бути застосована у випадках, якщо земельна ділянка перебувала у власності або у користуванні колишнього власника будівлі.

ВАЖЛИВО: Як вбачається із положень статті 120 ЗК, виникнення права власності на об’єкт нерухомості не є підставою для автоматичного виникнення права власності чи укладення (продовження, поновлення) договору оренди земельної ділянки.

Однак, за загальним правилом, закріпленим у частині першій статті 120 ЗК України, особа, яка набула права власності на будівлю чи споруду стає власником земельної ділянки на тих самих умовах, на яких вона належала попередньому власнику, якщо інше не передбачено у договорі відчуження нерухомості (Постанова ВСУ від 11.02.2015 року по справі № 6-2цс15 (№ в ЄДРСРУ 42763573).

Водночас за змістом статті 125 ЗК право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Зважаючи на ці положення, новий власник земельної ділянки не звільняється від необхідності оформлення права на земельну ділянку відповідно до вимог законодавства.

Аналіз наведених норм матеріального права дає підстави для висновку, що з моменту виникнення права власності на нерухоме майно у власника виникає обов’язок оформити та зареєструвати речове право на відповідну земельну ділянку, розташовану під цією будівлею.

Так, 12.10.2016 р. Верховний суд України розглядаючи справу № 6-2225цс16 підтвердив раніше висловлену позицію та серед іншого вказав, що за змістом статті 377 ЦК України до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором.

У даній справі ФОП набувши право власності на об’єкт нерухомості, розташований на спірній земельній ділянці, належним чином не оформила правовідносин щодо користування земельною ділянкою.

ВАЖЛИВО: Відповідно до статті 206 ЗК використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Статтею 14 Податкового кодексу України (далі – ПК; у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) визначено, що плата за землю – це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

У цій справі міська рада, звертаючись до суду з відповідним позовом, як на правову підставу своїх вимог послалася на положення статей 1212–1214 ЦК, а обґрунтовуючи свої вимоги про стягнення суми, зауважила, що ця сума є сумою несплаченої відповідачем орендної плати за використання земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, без укладення договору оренди за відповідний, внаслідок чого позивач був позбавлений можливості отримати дохід у такому розмірі від здачі спірної земельної ділянки в оренду, чим позивачеві завдано збитки у виді неодержаної орендної плати за землю.

Стаття 1212 ЦК досить широко визначає підстави виникнення зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.

Втім, предметом регулювання інституту безпідставного отримання чи збереження майна є відносини, що виникають у зв’язку з безпідставним отриманням чи збереженням майна і не врегульовані спеціальними інститутами цивільного права.

За змістом пункту 4 частини третьої статті 1212 ЦК положення глави 83 ЦК застосовується також до вимог про відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

(!!!) Відповідно до загальних положень законодавства про відшкодування завданої шкоди таке відшкодування є мірою відповідальності. Разом з тим обов’язок набувача повернути безпідставно набуте (збережене) майно потерпілому не належить до заходів відповідальності, оскільки боржник при цьому не несе жодних майнових втрат – він зобов’язується повернути тільки майно, яке безпідставно утримував (зберігав). На відміну від зобов’язань, які виникають із завдання шкоди, для відшкодування шкоди за пунктом 4 частини третьої статті 1212 ЦК вина не має значення, оскільки важливий сам факт неправомірного набуття (збереження) майна однією особою за рахунок іншої.

ВИСНОВОК: якщо «фактичний орендар земельної ділянки» не вчинив дій спрямованих на оформлення права власності або права на постійне землекористування вказаною ділянкою він не є суб’єктом плати за землю у формі земельного податку. Отже, єдиною можливою формою здійснення плати за землю для нього як землекористувача є орендна плата (статті 14.1.72, 14.1.73 ПК).

Таким чином, із часу виникнення права власності на нерухоме майно у відповідача виник й обов’язок укласти та зареєструвати договір оренди на спірну земельну ділянку. Цього обов’язку відповідач не виконав, а отже без законних підстав зберігав у себе майно – кошти за оренду землі.

Ураховуючи викладене Верховний суд України чітко вказав, що помилковими є висновки суду касаційної інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог міської ради про стягнення коштів на підставі статей 1212–1214 ЦК з огляду на те, що спірні правовідносини не регулюються зазначеними нормами права.

Розмір безпідставно збережених коштів відповідача було розраховано міською радою, як розмір плати за земельну ділянку комунальної власності у формі орендної плати за землю, який нараховується та сплачується за регульованою ціною, встановленою уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.По материалам: Ліга.Блоги
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127596 · Ответов: 0 · Просмотров: 36
 

>  Яку оціночну вартість потрібно застосовувати при розрахунку ПДФО під час продажу земельної ділянки
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна встановлений статтею 172 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (пункт 172.3 статті 172 ПКУ).

Відповідно до статті 5 Закону України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про оцінку земель» (далі – Закон № 1378) грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених Законом №1378, а також іншими законами.

Враховуючи вищевикладене, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу об’єкта нерухомості у вигляді земельної ділянки визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче експертної грошової оцінки земельної ділянки.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127595 · Ответов: 0 · Просмотров: 26
 

>  Пільгові пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку лише після досягнення ними пенсійного віку
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Головне управління ДФС у Сумській області нагадує громадянам, що від сплати земельного податку, зокрема, звільняються: інваліди першої і другої групи; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, а саме:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв). При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)).

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб визначені статтею 281 Податкового кодексу України.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127594 · Ответов: 0 · Просмотров: 26
 

>  Министерствам запрещено устанавливать правовые нормы в письмах и рекомендациях
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Отменены приказы министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые утратили актуальность и устанавливают регуляторные барьеры, передает ЮРЛИГА.

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти обязаны принять меры к предотвращению незаконной практики направления к исполнению нормативно-правовых актов, не прошедших государственную регистрацию, а также методических рекомендаций и писем, которыми устанавливаются правовые нормы.

В свою очередь, НКРЭКУ обязана пересмотреть порядок контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; порядок контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа; порядок контроля за соблюдением лицензиатами условий и правил осуществления деятельности, связанной с производством, передачей и поставкой электроэнергии, комбинированным производством тепловой и электрической энергии, производством тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии.

Также свои порядки надзора за рынком телекоммуникаций и за пользованием радиочастотным ресурсом Украины в полосах радиочастот общего пользования пересмотрит НКРСИ.

НКЦБФР пересмотрит порядки проведения проверок деятельности эмитентов ценных бумаг и соблюдения требований законодательства о ценных бумагах относительно профессиональной деятельности на фондовом рынке и деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка.

Распоряжения Кабмина от 10 марта 2017 года № 166-р и № 169-р "Об отмене некоторых приказов министерств и других центральных органов исполнительной власти" вступили в силу 21 мая 2017 года.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127583 · Ответов: 0 · Просмотров: 68
 

>  Правительство совместно с Парламентом нарабатывают проект закона о введении платы за пользование газораспределительными сетями, - Глава Правительства
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Кабинет Министров Украины совместно с народными депутатами нарабатывает проект закона, который вводил бы плату за пользование газораспределительными сетями без увеличения цены газа для конечного потребителя. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ходе «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде Украины.

Он напомнил, что Правительство выступало и выступает против введения дополнительной абонплаты за доставку газа, которая увеличивала конечную стоимость топлива.

«Мы эту позицию сразу высказали, и ситуация была в свое время решена, - сказал Владимир Гройсман. - А оносительно сетей, то одним из решений является изменения в закон, которые позволят запретить бесплатное использование газораспределительных сетей. И сейчас рабочая группа (в составе членов Правительства и парламентариев) работает, чтобы этот закон сделали. И здесь нам нужна поддержка Парламента, чтобы этот закон принять ... Это (использование сетей) должно быть на платной основе, и в сети нужно инвестировать, чтобы они были безопасны, но эти шаги не должны привести к увеличению платы за газ».По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127582 · Ответов: 0 · Просмотров: 43
 

>  Перспективи податку на виведений капітал обговорили експерти
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Мінфін завершує роботу над законопроектом про податок на виведений капітал. Там визнають, що ідея має ряд суттєвих мінусів, і хочуть аби сам бізнес та експерти визначились із доцільністю запровадження такого податку. А деякі науковці вважають ідею апріорі утопічною, повідомляє ЗіБ.

Міністерство фінансів закінчує роботу над проектом закону про податок на виведений капітал і найближчим часом передасть його до Кабінету міністрів. Про це повідомила радник міністра фінансів, голова Проектного офісу реформ Яна Бугрімова під час Першого форуму з прямого оподаткування, організованого Асоціацією податкових радників спільно з Асоціацією адміністративних суддів, платформою Текслінк та Асоціацією адвокатів України.

«Не скажу, що це була ініціатива міністерства, але зобов’язання розробити такий проект містяться у змінах до Податкового кодексу, прийнятих у минулому році», - зазначила вона. Йдеться про п.5 закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (від 21.12.2016 № 1797-VIII). Відповідно до нього Кабмін має до 1 липня 2017 року розробити і внести до Верховної Ради проект закону щодо запровадження податку на виведений капітал.

Також Я.Бугрімова послалась на те, що прийняття цього проекту «підтримується досить великою кількістю бізнесу», відтак Мінфін останні 3 місяці працює над його написанням на базі раніше розробленого профільним комітетом ВР

проекту. І зазначила, що на даному етапі позиція експертів і бізнесу щодо введення чи не введення цього податку дуже важлива. Оскільки за великої кількості плюсів у нього є й суттєві мінуси.

Ідея полягає в тому, що податок стягується не в момент отримання прибутку за підсумками звітного періоду, а в момент розподілення. Тобто це фактично відкладений податок на прибуток, або свого роду кредит на розвиток бізнесу. Відповідно, об’єктом оподаткування буде виведений капітал у вигляді дивідендів – планується ставка 15%, та прирівняні що них платежі – 20%. Список останніх ще обговорюється, зокрема йдеться про операції із нерезидентами.

Очевидними ризиками запровадження нового податку є значні недонадходження до бюджету й відсутність джерел їх компенсації, можливі зловживання (створюватимуться схеми виводу капіталу без оподаткування) та неготовність боротись із ними податківців на даному етапі тощо.

Професор кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Данило Гетманцев є «найбільш послідовним противником» податку на виведений капітал. «Не все, що гарно звучить, насправді добре на практиці. Комуністична ідея – «від кожного за його здібностями, кожному за його працею» теж гарна у Маркса на папері. Але про її реалізацію в нашій країні ми чудово знаємо», - аргументував він свою позицію.

Науковець зазначив, що ідея містить чисельні підводні камені, тому, на його думку, чесніше було б просто відмінити податок на прибуток на певний час, замість уведення «якогось складного механізму, який, за великим рахунком, недієздатний».По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127581 · Ответов: 0 · Просмотров: 39
 

>  ДФСУ розробила пам'ятку для подорожуючих за кордон
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


У рамках дії безвізового режиму з країнами ЄС Державною фіскальною службою України розроблено пам’ятку для подорожуючих за кордон.

У пам’ятці вказані товари, які дозволені до вивезення за межі митного кордону України та на пропуск яких потрібні дозвільні документи.

Так, без заповнення митної декларації (тобто зеленим коридором) можна провезти товари, загальна вартість яких не перевищує 10 тис. євро, що не обкладаються вивізним митом та не потребують дозвільних документів, готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 10 тис. євро на одну особу, не більше 5 упаковок лікарських засобів кожного найменування на одну особу тощо.

Окремо визначено товари, вивезення яких за межі митного кордону України, заборонено або обмежено. Це, зокрема, наркотичні та психотропні речовини, культурні та історичні цінності без спеціальних дозволів на вивезення, вогнепальна зброя без дозволів правоохоронних органів, лікарські засоби понад норму тощо.

Також роз’яснено порядок оподаткування товарів громадян, які виїжджають з України.

З пам’ятки подорожуючі також можуть дізнатися про права та обов’язки працівників митниць у пунктах пропуску.

Документи:

Пам'ятка від ДФС для подорожуючих за кордонПо материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127580 · Ответов: 0 · Просмотров: 43
 

>  Правительство не отменяет норму перераспределения рентных платежей в пользу местных бюджетов, программа начнется с 2018 года, - Премьер-министр
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Кабинет Министров Украины не будет отменять норму о перераспределении части рентных платежей в пользу бюджетов регионов, где добываются ископаемые, и процесс такого перераспределения начнется, как и планировалось ранее, с 2018 года. Об этом сказал Премьер-министр Украины в ходе «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде Украины.

«Часть ренты будет оставаться на территории, где добываются ископаемые. Это правильный и логичный подход, связанный с децентрализацией и созданием финансовых основ для местного самоуправления. 2018 год был определен годом начала такого перераспределения», - сказал Премьер-министр.По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127579 · Ответов: 0 · Просмотров: 47
 

>  О (не)справедливости, (не)добросовестности и (не)разумности гражданско-правовых обязательств по кредитным договорам в инвалюте
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997[b]Пункт 6 ст. 3 Гражданского Кодекса Украины предусматривает среди общих начал и смысла гражданского законодательства справедливость, добросовестность и разумность. Ст. 1 Гражданского процессуального Кодекса Украины предусматривает, что задачами гражданского судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства. Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод предусматривает право на справедливый суд. Могут ли рассчитывать заемщики банков на соблюдение этих простых правил, рассказывает Prostopravo Анастасия Москаленко, адвокат и партнер ЮФ "Москаленко и Партнеры".[/b]
С момента заключения кредитного договора многие заемщики выплатили по кредитам суммы значительно превышающие суммы выданных кредитов как в долларовом, так и гривневом эквиваленте. Около половины клиентов ЮФ «Москаленко и Партнеры» - это валютные заемщики, которые выплатили по кредитам намного больше, чем брали, а остаются должны намного больше, чем выплатили. Не смотря на то, что при заключении кредитных договоров их никто не информировал о реальной процентной ставке и общей совокупной стоимости кредита, составляющих цену банковской услуги в процентном и денежном эквивалентах, а также во многих договорах – о валютных рисках и действительных ежемесячных и ежегодных платежах, эти заемщики добросовестно принимали меры для выполнения кредитных договоров даже после роста курса доллара США с 5 до 27 грн. за доллар США. Эти люди отказывали себе и своим семьям в отдыхе, в развлечениях, а часто даже в еде и фактически отдавали кредитам ценнейшее время своей жизни.

Уверена, что 99% заемщиков, если бы им в момент заключения договоров доходчиво разъясняли, что гривна за 10 лет упадет в 5 раз, а выплатят они в 2-3 раза больше долларов, чем выдает банк, отказались бы от заключения таких кредитных договоров. В отличие от несведущих заемщиков, банки могли предположить и умышленно скрывали от клиентов эти риски, закладывая на первые годы выплат по кредитам свою выгоду (комиссии, проценты), оставляя выплату основного долга на последние годы. Их специалисты – финансисты, юристы, аналитики – знали, что риски неисполнения таких договоров через значительный период времени будут астрономически возрастать, и сознательно учитывали это с целью получения максимальной выгоды. Экономические экспертизы кредитных правоотношений в 99% случаев показывают грубые нарушения, а более чем в половине оказывается, что реальная процентная ставка в действительности в 1,5-2 раза больше задекларированной, а сумма переплаты изначально значительно больше, чем была указана, если была указана вообще.

Следует отметить, что Верховный Суд Украины в своих рекомендательных источниках неоднократно обращал внимание на эту проблему, например в Обобщении судебной практики по рассмотрению гражданских дел о защите прав потребителей (2009-2012 гг.) от 01.02.2013 г., подготовленном судьей Верховного Суда Украины Т.Е. Жайворонок и главным консультантом управления ВСУ С.В. Павловской указано следующее: «В Украине, несмотря на законодательное закрепление, не в полной мере реализуются такие права потребителей в кредитно-финансовых правоотношениях, как право на достоверную информацию об условиях договора. Потребители не имеют ни достаточной информации о финансовых услугах, которые им предоставляют, ни необходимых знаний, чтобы их понять. Они не всегда могут оценить уровень рисков и возможных последствий вступления в дополнительные финансовые обязательства и сравнить условия предоставления услуг, предлагаемых различными финансовыми учреждениями.

Из-за неодинаковой судебной практики при разрешении споров о финансовых услугах Конституционный Суд Украины в Решении от 10 ноября 2011 по делу № 15-рп / 2011 разъяснил, что положения пунктов 22, 23 ст. 1, ст. 11 Закона № 1023-XII надо понимать так, что их действие распространяется на правоотношения между кредитодателем и заемщиком (потребителем) по договору о предоставлении потребительского кредита, возникающие как при заключении, так и при выполнении такого договора».

Расторжение или признание недействительными таких кредитных договоров на основаниях нарушения Закона Украины «О защите прав потребителей» не возложит на банки больших убытков и будет не только законным, а и справедливым способом защиты прав заемщиков, которые оплатили уже намного больше, чем брали, и не должны оставаться финансовыми рабами всю свою жизнь. При этом банки могли бы оставить за собой полученный доход за счет переплаты и курсовой разницы, в том числе, на основании действующей статьи 1057-1 Гражданского кодекса Украины.

Для чего тогда прописаны специальные нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и нормы банковского законодательства, если суды отказываются их применять? Примером поразительного правового нигилизма является продолжение отрицания судами распространения Закона Украины «О защите прав потребителей» на правоотношения сторон после заключения кредитного договора даже после вынесения решения Конституционного суда Украины от 10.11.2011 года по делу № 1-26/2011. Тот же Верховный Суд Украины в своих постановлениях от 02.12.2015 г. по делу № 6-1341цс15, от 23.05.2012 г. по делу № 6-39цс12 продолжает упорно «закрывать глаза» на специальные нормы указанного закона. До тех пор, пока судьи будут потакать таким нарушениям и фактически их игнорировать, суды будут завалены кредитными спорами! При этом обычной является ситуация, когда финучреждение вообще не присылает на заседания никакого представителя, не предоставляет истребованных судом документов, а роль защитника интересов кредитора фактически исполняет судья.

Добросовестные же заемщики в результате исполнения валютных кредитных договоров, заплатив суммы гораздо большие, чем были предусмотрены к выдаче, могут быть полностью лишены не только уже уплаченных средств, а и своего единственного жилья – переданных в ипотеку квартир. Потому что мораторий – это временная мера, которая не отменяет, а лишь отдаляет обращение финучреждениями взыскания на эти квартиры. А уж после его отмены банки получат и финансовую выгоду, и ипотечное имущество или доход от его продажи. К слову сказать, некоторые финучреждения в обход моратория и сейчас фактически отбирают у должников, не имеющих сильной правовой защиты, заложенные квартиры.

Принуждение заемщиков, выплативших по кредитным ипотечным договорам в инвалюте больше, чем сумма выданных кредитов, к дальнейшему исполнению этих договоров за счет продажи их единственного жилья, не будет отвечать таким принципам гражданского законодательства как справедливость, добросовестность и разумность, поскольку потребитель кредитных услуг в данном случае полностью лишается всего, на что рассчитывал при заключении договора: и денег, и имущества, которые полностью приобретает банк.

Без сомнения, вместе с игнорированием национальными судами специальных норм законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, а во многих случаях и основных процессуальных прав заемщиков, это повлечет за собой множество обращений в Европейский суд по правам человека о нарушении не только ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, но и ст. 1 Первого протокола к ней – т.е. нарушение права собственности, а также усилит ненависть общества к судам и тем, кто в них работает.

Автор: Москаленко Анастасия Владимировна, Адвокат, партнер ЮФ "Москаленко и Партнеры"По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127578 · Ответов: 0 · Просмотров: 85
 

>  Якщо споживач комунальної послуги ухиляється від підпису Типового договору після отримання оферти і двох примірників, суд визнає такий договір укладеним за позовом виконавця послуги
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


(ВГСУ від 16 травня 2017 р. у справі № 910/14243/16), Веб-ресурс "Протокол"

Фабула судового акту: Недобросовісний споживач комунальних послуг завжди ухиляється від укладання договору, в даному випадку про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, при цьому постійно користується такою послугою. Ну невигідно споживачу, коли послуга фактично надається, підписувати документ, який формалізує його відносини з виконавцем послуг , зокрема щодо оплати таких послуг та відповідальності за порушення строків оплати.

Цей спір між споживачем та виконавцем про визнання договору про надання послуг з центрального водопостачання та постачання гарячої води укладеним через суд без фізичного підпису споживача на такому договорі. Виконавець звернувся до суду із таким позовом посилаючись на ст. 179 ГК України - "загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання", ст. 184 ГК України та Постанову КМУ № 630 від 21.07.2005, яка затверджує Типовий договір (про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення). До позову також були додані листи виконавця із пропозицією укласти договір, які були проігноровані споживачем та примірники договору, які споживач не підписав.

Суд першої інстанції задовільнив позов та визнав договір укладеним, суди апеляційної та касаційної інстанцій залишили це рішення без змін.

Слід відмітити, що суду відкинули доводи споживача про те, що між ним та виконавцем не відбулась досудова процедура укладання господарського договору, і спору щодо укладання договору не існує. Тобто, позиція споживача «я не відповідаю на оферту (листи виконавця із примірниками договору) та ігнорую всі подальші звернення, і спору немає» не працює. Виконавцю достатньо довести у суді, що споживач послуги отримав пропозицію та примірники типового договору, і надалі вважається, що спір існує, і споживач ухиляється від укладання типового договору. А укладання договору типового договору є обов’язковим для споживача, якщо він користується послугую і сторони не домовились про інші умови.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127577 · Ответов: 0 · Просмотров: 41
 

>  Пенсии будут выплачиваться по месту фактического проживания
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Усовершенствован порядок выплаты пенсий и денежного пособия через текущие счета в банках, информирует ЮРЛИГА.

Выплата пенсий и денежного пособия через текущие счета в банках будет осуществляться по указанному в заявлении месту фактического проживания получателей в населенных пунктах в пределах Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 17 мая 2017 года № 334.

Таким образом, положения относительно выплаты пенсий и денежного пособия через текущие счета в банках приведены в соответствие с нормами Закона от 6 декабря 2016 года № 1774-VII, согласно которому Минфин получил доступ к сведениям о физических лицах при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга достоверности информации, предоставленной физлицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, зарплат и других выплат.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127576 · Ответов: 0 · Просмотров: 39
 

>  Оподаткування прощених (анульованих) кредитів: «додаткове благо»
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Евгений Морозов, адвокат (судебная защита), магистр права, http://www.alibi.dp.ua Підпункт д) пункту 164.2.17. п. 164.2. статі 164 ПКУ встановлює, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді: основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

ВАЖЛИВО: Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.

За кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), платник податку має право на сплату суми податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу (кредиту та/або відсотків), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання. Для розстрочення такої суми податкового зобов’язання платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

Суми розстрочених податкових зобов’язань розраховуються платником податку самостійно згідно з документами щодо суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків) та погашаються рівними частинами кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня і до 20 грудня) починаючи з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому до контролюючого органу подано заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

Водночас п.п. 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 Кодексу встановлено, що основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року

Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності;

Разом з тим п.п. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ встановлює, що додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу.

Крім того, Законом України від 09 квітня 2015 року № 321-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов'язань», який набрав чинності 07.05.2015, були внесені зміни до Кодексу в частині звільнення від оподаткування операції з прощення (анулювання) кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті.

В свою чергу п. 8 Підрозділ 1 Перехідних положень вказує, що не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена за офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти зобов’язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 січня 2014 року, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами, прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Норми цього пункту застосовуються до фінансових кредитів в іноземній валюті, не погашених до 1 січня 2014 року.

ВАЖЛИВО: Дія абзацу першого цього пункту поширюється на операції з прощення (анулювання) кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті, що здійснювалися починаючи з 1 січня 2015 року.

15 травня 2017 року Вищий адміністративний суд України розглядаючи справу № К/800/1692/16, ЄДРСРУ № 66534769 вказав: «стосовно анулювання (прощення) кредитором суми боргу, то приріст фінансових показників платника податку - боржника виникає за рахунок суми, взятої в борг. Сама по собі грошова сума, взята в борг, не збільшує доход, оскільки надається на умовах повернення. В разі коли відпадуть встановлені законом та/або договором підстави для витребування кредитором у боржника грошової суми, наданої на умовах повернення, ця сума збільшує доход боржника, зокрема і його оподатковуваний доход як платника податку.

Втім, при списанні заборгованості у вигляді тіла кредиту особа одержує економічну вигоду у вигляді збереження активів в силу припинення належного кредитору права вимоги та кореспондуючого цій вимозі обов'язку боржника витрачати кошти на погашення заборгованості за кредитом.

(!!!) Наведеними нормами податкового законодавства прямо передбачено обов'язок платника відобразити анульовану суму боргу у складі оподатковуваного доходу з обчисленням та перерахуванням до бюджету відповідної суми податку у разі наявності двох обставин – 1) повідомлення боржника банком у встановленому законом порядку та 2) включення банком суми анульованого (прощеного) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (прощено)».

Між тим, Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України доходи - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Визначальною ознакою доходу платника податку, як об'єкта та бази оподаткування податком з доходу фізичних осіб, в тому числі у вигляді додаткового блага, є фактичне отримання такого доходу платником податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі.

ВАЖЛИВО: А відтак, слід дійти висновку про те, що на відміну від прощеного за кредитним договором боргу, скасована банком пеня та штрафи не є доходом, отриманим як додаткове благо.

Відповідно до пп. 165.1.49 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються інші доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

При цьому, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання (пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України).

Тому відсотки, які було нараховано боржнику внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно з ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

Відносини, що виникли між банком та його клієнтом з питань надання кредиту є цивільно-правовими відносинами, які регулюються актами цивільного законодавства України.

Нарахування пені та штрафів є лише засобом забезпечення виконання основного зобов'язання перед третьою особою - банком.

Прощена неустойка у вигляді пені та штрафів не є його доходом і додатковим благом, сума кредиту надається безпосередньо позичальнику, а неустойка ним не отримується, та при цьому, банківська установа вправі на свій розсуд визначати доцільність її стягнення ( Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.04.2017 р. у справі № К/800/16971/16 , ЄДРСРУ № 66047045).

ВИСНОВОК: З нижчезазначеного вбачається, що під «додаткове благо» підпадає сума боргу у вигляді тіла кредиту, яка прощена (анульована) кредитором за його самостійним рішенням розрахована за формулою: Х (прощена або анульована сума тіла кредита) х У (курс валют на 01.01.2014 р. : USD 100 Долар США 799.3000; EUR 100 Євро 1104.1530 - джерело «Національний Банк України»).

При цьому повинно відбутися наступне:

- повідомлення боржника банком у встановленому законом порядку (направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто);

- включення банком суми анульованого (прощеного) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (прощено);

- повинно враховуватися тільки основна сума списаної кредитної заборгованості так як прощена неустойка у вигляді пені та штрафів не є доходом банку і додатковим благом.

P.s. «Повідомляємо, що Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», який набрав чинності з 01.01.2016, п. 165.1 ст. 165 Кодексу доповнено п.п. 165.1.59, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, прощена (анульована) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити).

Отже, норми зазначеного підпункту поширюються на дохід, отриманий платником податку, починаючи з 01.01.2016, за умови набрання чинності законом про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті (Лист ДФС від 02.03.2016 № 2333/Т/99-99-17-03-03-14).По материалам: Ліга.Блоги
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127575 · Ответов: 0 · Просмотров: 53
 

>  Хто є платником земельного податку за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Відповідно до ст.ст. 269 та 270 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Статтею 6 Сімейного кодексу України визначено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника (ст. 14 Сімейного кодексу України).

Згідно із п. 99.2 ст. 99 ПКУ грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Відповідно до п. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, але пільги щодо сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей не передбачені.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 ПКУ).

Отже, земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127574 · Ответов: 0 · Просмотров: 33
 

>  Договір оренди землі: момент набрання чинності
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Евгений Морозов, адвокат (судебная защита), магистр права, http://www.alibi.dp.ua 27.04.2017 р. Верховним судом України розглядалася справа № 6-422цс17 у якій вирішувалось питання щодо неоднакове застосування судом касаційної інстанції частини першої статті 210, частини першої статті 638 ЦК України, статей 18, 20 Закону України «Про оренду землі» (у редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) та невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах цих норм матеріального права.

Так суд вказав, що у постанові Верховного Суду України від 18 січня 2017 року у справі № 6-2777цс16 міститься правовий висновок про те, що відлік строку оренди настає з моменту державної реєстрації цього договору, а отже починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення.

(!!!) Між тим необхідно вказати, що предмет дослідження зовсім не новий… так у постанові Верховного суду України від 13.06.2016 року по справі № 6-643цс16 , ЄДРСРУ № 58434343 передбачено, що цивільні права та обов'язки, на досягнення яких було спрямоване волевиявлення сторін під час укладення договорів оренди, набуваються після відповідної державної реєстрації, а виходячи з положень статті 638 ЦК України, статей 125, 126 ЗК України договір оренди землі набуває чинності з дня проведення його державної реєстрації.

Згідно із частиною першою статті 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації (частина перша статті 210 ЦК України).

Відповідно до частини другої статті 792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

ВАЖЛИВО: Спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов’язані з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі».

За змістом статей 18, 20 цього Закону (у редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться у порядку, встановленому законом.

Більше того, відповідно до статей 125, 126 ЗК України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно із частиною п'ятою статті 6 Закону України «Про оренду землі» право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Підпунктом 6 пункту 2 частини першої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державній реєстрації прав підлягає право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки.

Статтею 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Учасники правочину, дійшовши згоди щодо всіх істотних умов договору оренди землі, складають і підписують відповідний письмовий документ, надаючи згоді встановленої форми.

ВИСНОВОК: Отже, строк дії договору оренди землі, умовами якого передбачено, що відлік строку оренди настає з моменту державної реєстрації цього договору, починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення.

Набрання договором чинності є моментом у часі, коли починають діяти права та обов’язки за договором, тобто коли договір (як підстава виникнення правовідносин та письмова форма, в якій зафіксовані умови договору) породжує правовідносини, на виникнення яких було спрямоване волевиявлення сторін.По материалам: Ліга.Блоги
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127573 · Ответов: 0 · Просмотров: 33
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо оподаткування податком на прибуток поворотної фінансової допомоги (від 24.05.2017 р. № 337/П/99-99-15-02-02-14/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.05.2017 р. № 337/П/99-99-15-02-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток поворотної фінансової допомоги та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з надання та отримання поворотної фінансової допомоги.

Зазначені операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127572 · Ответов: 0 · Просмотров: 44
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо нарахування в декларації з податку на прибуток за 2016 рік авансового внеску з податку на прибуток при виплаті частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарни
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.05.2017 р. № 336/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Щодо нарахування в декларації з податку на прибуток за 2016 рік авансового внеску з податку на прибуток при виплаті частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, якщо грошове зобов’язання з податку на прибуток за 2016 рік на момент складання декларації ще не сплачено та розрахунку перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування - щокварталу.

Відповідно до п. 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 138 (далі - Порядок), частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків.

Згідно з пп. 57.11.2 п. 57.1 ст. 57 Кодексу, крім випадків, передбачених пп. 57.11.3 п. 57.1 ст. 57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

Враховуючи, що сплата частини чистого прибутку за своїм економічним змістом відповідає визначеному пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поняттю "дивіденди", то при спрямуванні до Державного бюджету України частини чистого прибутку (доходу), державні унітарні підприємства та їх об’єднання нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ст. 57 Кодексу.

Відповідно до пп. пп. 57.11. 2 п. 57.1 ст. 57 Кодексу авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди.

Враховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу) згідно з п. 2 Порядку сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності, а саме базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал, а для розрахунку авансового внеску згідно з пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу платник податку повинен враховувати значення об’єкта оподаткування податкового (звітного) року, то авансовий внесок при нарахуванні та сплаті частини чистого прибутку (доходу) за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми частини чистого прибутку (доходу), що підлягає виплаті.

Разом з цим у разі, якщо на момент сплати частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал звітного року подана декларація з податку на прибуток за такий рік та погашені зобов’язання, нараховані у такій декларації, авансові внески нараховуються на суму перевищення частини чистого прибутку, що підлягає виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеному на 12 та помноженому на 3 (пропорційно кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу).По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127571 · Ответов: 0 · Просмотров: 37
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо відображення у податковому обліку витрат на утримання та обслуговування об’єктів соціально-культурного призначення (лист ДФС від 24.05.2017 р. № 335/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.05.2017 р. № 335/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у податковому обліку витрат на утримання та обслуговування об’єктів соціально-культурного призначення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового і результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат з утримання та обслуговування (охорона, прибирання, використання витратних матеріалів для обслуговування) об’єктів соціально-культурного призначення.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127570 · Ответов: 0 · Просмотров: 33
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо документів, які підтверджують бенефіціарного власника (лист ДФС від 24.05.2017 р. № 334/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: 26.05.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6619
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.05.2017 р. № 334/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо документів, які підтверджують бенефіціарного власника, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в Єдиному державному реєстрі міститься, зокрема, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово- промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.

В Україні застосування правил міжнародного договору регламентоване положеннями ст. 103 Кодексу.

Відповідно до п. 103.3 ст. 103 Кодексу бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів.

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

Таким чином, документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути документ, який підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, але не виключно документ, виданий компетентним органом країни, з якою укладено міжнародний договір України, ліцензія, патент, офіційно оформлений торговий знак тощо.

При цьому звертаємо увагу, що кожний конкретний випадок виникнення податкових взаємовідносин потребує детального аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати бенефішарність отримувача (власника) доходу за такою операцією.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #127569 · Ответов: 0 · Просмотров: 32
 

264 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.05.17, 20:25
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!

Курсы валют: доллар США к гривне Курсы валют: евро к гривне Курсы валют: российский рубль к гривне